dietcovid
  • Hạng ...
  • Ngọc 281
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 37.68%
  • Chỉ số xã hội 138
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dietcovid0 - 1 giacmomh
dietcovid0 - 2 taladanbienma
dietcovid1 - 1 phumyhung
dietcovid0 - 1 waifu207otaku
dietcovid3 - 1 vangbacdaquy
dietcovid2 - 0 trannhat
dietcovid2 - 1 phungtien
dietcovid1 - 2 dungnhinlai
dietcovid5 - 2 totoro
dietcovid0 - 1 socnau
dietcovid3 - 2 binhnhi
dietcovid0 - 1 aconnongthon
dietcovid0 - 3 tinhthoixotxa
dietcovid0 - 1 racingboy
dietcovid0 - 1 danbienday
dietcovid5 - 8 bon2k7
dietcovid10 - 0 thiengon123
dietcovid3 - 2 nhatmai
dietcovid4 - 0 huynhbaobao
dietcovid0 - 1 chopper
dietcovid4 - 2 thaonguyencafe
dietcovid2 - 5 demonking
dietcovid3 - 7 covid19
dietcovid1 - 2 nguyenmanhlama01
dietcovid8 - 2 chuotmom
dietcovid2 - 1 alphax
dietcovid3 - 5 titus
dietcovid0 - 1 kxhkxh
dietcovid1 - 2 tuanlongtt
dietcovid1 - 1 tuan191992
dietcovid2 - 3 linda
dietcovid2 - 2 nguyenhonganh
dietcovid1 - 2 saosaysua
dietcovid1 - 1 durable
dietcovid9 - 8 thuyt1
dietcovid0 - 2 vuaphapthuatkybi
dietcovid1 - 1 trongdat28
dietcovid1 - 1 vientuong
dietcovid3 - 1 kyhoi
dietcovid6 - 0 quachdozz
dietcovid2 - 5 liuhuy314
dietcovid1 - 2 luckystar
dietcovid4 - 4 hochitrung
dietcovid1 - 2 cayruong
dietcovid1 - 1 jang80
dietcovid3 - 0 thuykien
dietcovid4 - 1 cumeo
dietcovid1 - 1 playcaro20
dietcovid2 - 0 lvtrung
dietcovid0 - 2 sieuga
dietcovid3 - 0 bongo
dietcovid1 - 1 peheo
dietcovid1 - 2 eketao
dietcovid0 - 1 saphia
dietcovid0 - 1 langtu
dietcovid0 - 1 cutibinhchau
dietcovid0 - 2 huyyeurin
dietcovid1 - 1 tieuyeutinh
dietcovid11 - 4 hihi112
dietcovid2 - 3 hdmi2000
dietcovid11 - 3 thanhvan2021
dietcovid1 - 1 thuong95
dietcovid11 - 2 vnhello
dietcovid0 - 1 toxuanhoang
dietcovid0 - 1 lazytomcat
dietcovid1 - 1 lasaurieng
dietcovid1 - 1 nhabanbo
dietcovid2 - 3 macbookpro
dietcovid1 - 3 ngang123
dietcovid1 - 0 chihiro
dietcovid3 - 0 supersen
dietcovid0 - 3 cuong97
dietcovid2 - 0 heoway
dietcovid0 - 1 hoaanhdao2008
dietcovid1 - 0 lejun
dietcovid3 - 3 dorabase
dietcovid2 - 0 carimamamuda
dietcovid6 - 1 binhphonui
dietcovid1 - 0 blackkk
dietcovid0 - 2 husky
dietcovid3 - 0 thuydung25
dietcovid1 - 7 cuibap00
dietcovid1 - 0 phudeptrai
dietcovid2 - 3 lanthanh
dietcovid1 - 0 thuyhoa
dietcovid1 - 2 concua6
dietcovid2 - 0 huongjep
dietcovid1 - 0 concua4
dietcovid1 - 1 tu8160
dietcovid2 - 1 quanglb2001
dietcovid2 - 2 viphung
dietcovid0 - 1 loclatoi
dietcovid2 - 0 ov2nd
dietcovid0 - 1 karuizawa
dietcovid1 - 0 truong2000t
dietcovid1 - 0 gamevui
dietcovid1 - 3 fanskytran
dietcovid0 - 2 tuongsinh
dietcovid0 - 1 endlesslove
dietcovid4 - 4 huongq