huong2k6
  • Hạng ...
  • Ngọc 173,291
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 36.23%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huong2k60 - 1 anna99
huong2k612 - 10 thuyyy
huong2k61 - 0 thiengon123
huong2k633 - 23 kamichan
huong2k61 - 0 duchuynh1109
huong2k60 - 1 abcabcabc
huong2k60 - 1 carohcm
huong2k60 - 1 nguyentam2k
huong2k60 - 1 vtvtvt
huong2k61 - 2 husky
huong2k60 - 1 lunox
huong2k60 - 1 iamkevin79nhatrang
huong2k617 - 1 nhatmai
huong2k61 - 0 linda
huong2k61 - 1 support
huong2k64 - 7 lee16
huong2k60 - 1 bikty
huong2k62 - 2 sabo2412
huong2k61 - 0 sirqq
huong2k61 - 0 hochitrung
huong2k60 - 1 lukaku
huong2k61 - 0 huyyeurin
huong2k61 - 0 bangbang13
huong2k60 - 1 vuaphapthuatkybi
huong2k60 - 1 sitaile
huong2k61 - 1 director
huong2k62 - 1 taolachaoday
huong2k63 - 0 yeuesaydam
huong2k60 - 1 tuliphalan
huong2k60 - 1 cry99
huong2k61 - 0 murasaki
huong2k60 - 3 aiamcaro
huong2k60 - 1 concua
huong2k62 - 0 vanco
huong2k60 - 2 supersen
huong2k60 - 3 tieuling
huong2k60 - 1 keosua
huong2k60 - 1 songgio
huong2k62 - 1 rintohsaka
huong2k64 - 1 huytq98
huong2k60 - 1 totoro
huong2k63 - 0 akirafan
huong2k60 - 2 tuanlongtt
huong2k64 - 0 ngaop
huong2k60 - 1 tapsu123
huong2k60 - 2 huongkute
huong2k61 - 1 socnau
huong2k62 - 0 dotpha
huong2k61 - 3 annaa99
huong2k60 - 1 sweetberry
huong2k61 - 0 minh256667tv
huong2k60 - 1 btp2k8
huong2k60 - 1 arsenalfc96
huong2k64 - 0 leo48
huong2k60 - 1 cuccu
huong2k60 - 6 vichio
huong2k60 - 1 heoconhamchoi
huong2k60 - 1 thuong95
huong2k61 - 5 ngocluan
huong2k63 - 4 cobebencuaso
huong2k60 - 2 sujichan
huong2k63 - 0 vanday
huong2k60 - 2 yoona
huong2k60 - 4 gaodo
huong2k63 - 0 mikita
huong2k60 - 4 titus
huong2k63 - 1 caothuvolam
huong2k60 - 4 nagato
huong2k66 - 1 exit123