hoangduy357
  • Hạng 35
  • Ngọc 1,517
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.18%
  • Chỉ số xã hội 282
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangduy35713 - 14 myhangsg
hoangduy3573 - 3 congtrinh
hoangduy3571 - 2 cocvang
hoangduy3570 - 3 muaxuanden
hoangduy3570 - 24 beteoteosg
hoangduy35731 - 30 huemy
hoangduy35730 - 27 meokitty
hoangduy35714 - 11 nhathaha
hoangduy3574 - 12 aikhongsotui
hoangduy35721 - 18 hihi112
hoangduy3571 - 0 tintintin
hoangduy3573 - 0 datbatcandoi
hoangduy3570 - 2 xuantung91
hoangduy3572 - 7 binhphonui
hoangduy35713 - 13 hatcatnho
hoangduy3572 - 0 ngocchau2022
hoangduy3573 - 0 hollanddd9822
hoangduy3571 - 0 sakurajp
hoangduy3571 - 1 tenry
hoangduy3571 - 0 ngavu0964435935
hoangduy3571 - 5 rocket290671
hoangduy3571 - 0 totetighe
hoangduy3574 - 2 kenngx9x
hoangduy3571 - 0 ghostlee
hoangduy3575 - 0 thunguyenthi1996
hoangduy3571 - 0 embetapchoi
hoangduy3573 - 0 bachbx
hoangduy3571 - 0 endypham1
hoangduy3571 - 3 ginsosad
hoangduy3574 - 3 builan0209
hoangduy3575 - 11 hdmi2000
hoangduy3571 - 3 sryyouzz
hoangduy3572 - 1 docuong
hoangduy3571 - 0 maidestiny
hoangduy3571 - 0 ngokhang123
hoangduy3570 - 1 ducvuvan
hoangduy3571 - 1 zachary
hoangduy35713 - 17 nganbali
hoangduy3572 - 0 buonvuvo
hoangduy3573 - 0 ahungjapan
hoangduy3571 - 8 newnewnew
hoangduy3571 - 0 jindochocopie
hoangduy3571 - 0 dracula
hoangduy3575 - 4 lejun
hoangduy3572 - 3 silverfang
hoangduy3572 - 4 hellobangioi2k8
hoangduy3571 - 0 nguyenthanhtai317
hoangduy3570 - 6 at0p1xt
hoangduy3571 - 0 jazknowscaro
hoangduy3570 - 1 nguyenvietphuong1109
hoangduy3573 - 12 cuncun
hoangduy3574 - 3 hoaanhdao2008
hoangduy3570 - 1 winxp
hoangduy3572 - 0 namdl1234
hoangduy3571 - 0 nqh2k4
hoangduy3572 - 1 dieuhiensgu
hoangduy3571 - 0 cuhoide
hoangduy3571 - 0 emthuaduocchua
hoangduy3574 - 2 vitkhongngu
hoangduy3571 - 0 lynnlynn96
hoangduy3571 - 4 shinnijin
hoangduy3570 - 1 minhnopro
hoangduy3571 - 5 sauminh
hoangduy3571 - 0 dacoconut
hoangduy3579 - 1 suthimi
hoangduy3573 - 1 maihoangan
hoangduy3571 - 0 banlaso1
hoangduy3573 - 7 sabo2412
hoangduy3573 - 0 lolidangyeu1810
hoangduy3570 - 1 tiennhanholo
hoangduy3573 - 1 hungbd
hoangduy3572 - 0 annangoc12
hoangduy3572 - 1 lamtuandu1903
hoangduy3571 - 0 vngiap03
hoangduy3575 - 1 vantypro0123
hoangduy3572 - 0 vuphihung
hoangduy3573 - 4 k9lminh
hoangduy3571 - 0 dinhvanminh11223344
hoangduy3570 - 3 tomcuamuc
hoangduy3571 - 0 chuanh2805tfghjdtyj
hoangduy3575 - 1 qpasdzcbm
hoangduy3573 - 10 lucatin
hoangduy3572 - 0 thutoan10
hoangduy3570 - 3 duclioiu
hoangduy3574 - 0 hoangngocbaotram
hoangduy3570 - 2 katakuri
hoangduy3572 - 5 chuotmom
hoangduy3571 - 2 anh3khia
hoangduy3578 - 2 tintindongnghia1708
hoangduy3571 - 0 xinnhetay
hoangduy3574 - 0 binhbinh95
hoangduy3571 - 0 hamona
hoangduy3575 - 3 tieutubn310
hoangduy3571 - 0 alencino
hoangduy3572 - 1 trasuatrada
hoangduy3570 - 4 saphia
hoangduy3573 - 1 hzgaucon
hoangduy3572 - 11 lebaokhang
hoangduy3570 - 2 caroforfun99999
hoangduy3570 - 1 travahuong