nhathaha
  • Hạng ...
  • Ngọc 103
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.67%
  • Chỉ số xã hội 196
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 6 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhathaha4 - 0 depgaigai
nhathaha2 - 0 hamona
nhathaha0 - 5 cocvang
nhathaha1 - 3 saphia
nhathaha1 - 2 helloeveryone
nhathaha1 - 0 qhis123
nhathaha2 - 0 nhockhoa09
nhathaha0 - 1 caroforfun99999
nhathaha1 - 0 hoangthao01
nhathaha1 - 0 hsdfat8
nhathaha4 - 7 hdmi2000
nhathaha1 - 0 sonhaiduonglam123
nhathaha1 - 0 alanway
nhathaha1 - 7 builan0209
nhathaha6 - 0 huemy
nhathaha0 - 2 danhdat71
nhathaha4 - 6 meokitty
nhathaha0 - 4 tomcuamuc
nhathaha1 - 0 tsrgsrh8
nhathaha2 - 3 vichio
nhathaha1 - 13 phuongkitty
nhathaha4 - 1 anhngoc9xxx
nhathaha5 - 4 binhphonui
nhathaha1 - 0 tranhaohan123
nhathaha2 - 0 myhangsg
nhathaha1 - 2 yumkhin
nhathaha2 - 0 lamquennha
nhathaha2 - 0 tadizb
nhathaha6 - 1 hihi112
nhathaha14 - 1 atlantean1
nhathaha0 - 2 lunguyencong
nhathaha0 - 3 vivacoffee
nhathaha3 - 7 travahuong
nhathaha3 - 0 rptvanh
nhathaha4 - 1 tieumong
nhathaha1 - 0 heoconhamchoi
nhathaha4 - 0 jezebel
nhathaha1 - 0 adammen
nhathaha0 - 2 lolololo
nhathaha2 - 1 thuanvane
nhathaha1 - 0 taotenla123
nhathaha2 - 0 lokiop256
nhathaha0 - 2 haianthui
nhathaha3 - 0 namtacozz
nhathaha0 - 1 x0nguoidanhco0x
nhathaha0 - 2 hieuga
nhathaha0 - 5 dangtiendung
nhathaha0 - 1 anhlatrumday
nhathaha1 - 0 nqgxi
nhathaha1 - 0 hoaibaolauocmo
nhathaha1 - 3 koka262
nhathaha7 - 7 veeee0032
nhathaha9 - 2 lengocthai
nhathaha2 - 0 enloejkio23
nhathaha1 - 0 polokoio09
nhathaha1 - 0 conmieop1122
nhathaha0 - 4 wibunotsimpttv2k7
nhathaha0 - 2 hoaanhdao2008
nhathaha4 - 2 vuongtuan123
nhathaha1 - 0 amencong
nhathaha2 - 1 quanglb2001
nhathaha0 - 1 tahuy
nhathaha0 - 1 chuotmom
nhathaha11 - 0 lynguyencam
nhathaha1 - 0 managerx1
nhathaha1 - 1 benana
nhathaha1 - 9 vuicaro2021
nhathaha6 - 0 tralena12
nhathaha4 - 0 truongcoi123
nhathaha2 - 0 shinichinha
nhathaha0 - 1 kippyquyen2410
nhathaha1 - 0 clanchung
nhathaha4 - 0 giainghi11
nhathaha2 - 4 lucatin
nhathaha1 - 2 kain98
nhathaha0 - 1 lunox
nhathaha0 - 2 alecharry91
nhathaha3 - 0 nghiacaro
nhathaha4 - 0 cocuser
nhathaha4 - 0 theworldvn73
nhathaha1 - 0 kien2005xpo
nhathaha4 - 1 thiengon123
nhathaha1 - 1 biktyprocaro
nhathaha2 - 4 lee16
nhathaha5 - 0 phamtungson1404
nhathaha0 - 4 tinhlo
nhathaha4 - 0 hoanglap
nhathaha4 - 1 playcaro20
nhathaha0 - 2 nupakachi
nhathaha5 - 0 dothikimtruc11091998
nhathaha0 - 1 nguyenmanhlama01
nhathaha3 - 0 hoangtrieu
nhathaha0 - 1 phiacuoiconduong
nhathaha3 - 0 bsao276
nhathaha0 - 1 murasaki
nhathaha1 - 0 hongvannn
nhathaha8 - 5 bihiem
nhathaha1 - 0 huudan8903
nhathaha1 - 0 chanchan
nhathaha1 - 0 trumvuacaro908