myhangsg
  • Hạng ...
  • Ngọc 836
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.48%
  • Chỉ số xã hội 249
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
myhangsg3 - 11 huongjep
myhangsg1 - 0 sieuboss
myhangsg4 - 0 quynhphutb
myhangsg3 - 0 ckimensolo
myhangsg6 - 0 toankan1111
myhangsg9 - 9 huemy
myhangsg4 - 10 chuotmom
myhangsg14 - 14 hihi112
myhangsg13 - 12 lejun
myhangsg17 - 10 hoaanhdao2008
myhangsg10 - 8 hoangduy357
myhangsg9 - 7 meokitty
myhangsg2 - 0 sangdvnd1993
myhangsg5 - 0 songoku2k10
myhangsg0 - 1 principiamathematica
myhangsg2 - 0 linhle27102010
myhangsg1 - 8 silverfang
myhangsg0 - 7 winxp
myhangsg7 - 0 overthemoon2022
myhangsg1 - 0 babyboss
myhangsg4 - 5 cocvang
myhangsg3 - 0 nguyenphihung4848
myhangsg1 - 0 monachen88
myhangsg7 - 0 cokho
myhangsg1 - 0 kusdabest
myhangsg1 - 0 at0p1xt
myhangsg3 - 0 chipham0207
myhangsg3 - 1 greenny
myhangsg0 - 1 cuncun
myhangsg2 - 5 nganbali
myhangsg3 - 10 trunghieu87
myhangsg2 - 7 qnhat1501
myhangsg1 - 0 phuoctran13121995
myhangsg3 - 9 sabo2412
myhangsg0 - 1 sanbangtaca123
myhangsg1 - 0 vuthithanhnhan
myhangsg0 - 1 hdmi2000
myhangsg1 - 0 htavan248
myhangsg0 - 1 ellis
myhangsg3 - 0 quoctoan14
myhangsg1 - 0 anhvuok12314
myhangsg1 - 0 revaaa2300
myhangsg2 - 1 dieuhiensgu
myhangsg2 - 0 dinhtung
myhangsg2 - 0 lenoilen
myhangsg2 - 0 phonghee2511
myhangsg6 - 1 longbuggy
myhangsg1 - 0 phattq
myhangsg1 - 0 binbonjhgnmhj
myhangsg3 - 0 binyeuchi
myhangsg4 - 0 quoc15327adsf
myhangsg1 - 0 kunxtzzz
myhangsg4 - 0 tongtuan
myhangsg1 - 0 pthao3799
myhangsg2 - 22 northstar2000
myhangsg1 - 0 suthimi
myhangsg2 - 0 phanhieu1010c
myhangsg8 - 4 lucatin
myhangsg7 - 0 reply1988
myhangsg2 - 3 lamtuandu1903
myhangsg3 - 0 vngiap03
myhangsg1 - 0 kancy
myhangsg4 - 0 tnminh2302
myhangsg1 - 0 doquangtrung
myhangsg4 - 2 admingo
myhangsg1 - 0 tanhnt
myhangsg4 - 0 asfcxadsa
myhangsg2 - 0 kiencuteo2512
myhangsg4 - 0 hoangngocbaotram
myhangsg1 - 0 lehoangvietphuong
myhangsg0 - 2 porsche911
myhangsg0 - 12 tomcuamuc
myhangsg3 - 0 dungxcosny
myhangsg1 - 0 koora
myhangsg1 - 0 dieuthanh
myhangsg1 - 5 saphia
myhangsg0 - 4 meocute30t
myhangsg1 - 0 depgaigai
myhangsg1 - 0 dynha209
myhangsg3 - 0 fuzang
myhangsg3 - 0 tringo
myhangsg1 - 0 minhmomxinh
myhangsg3 - 1 typn1
myhangsg2 - 0 thanhdatdat7412
myhangsg1 - 0 trasuatrada
myhangsg2 - 0 thanhtonnguyen
myhangsg2 - 0 hohoaianh08
myhangsg0 - 1 helloeveryone
myhangsg0 - 2 caroforfun99999
myhangsg4 - 0 johnnnn
myhangsg0 - 1 njhvuughbkn
myhangsg0 - 18 gomukupro33333
myhangsg3 - 5 anh3khia
myhangsg2 - 0 legendneverdied
myhangsg1 - 0 conket
myhangsg2 - 0 letuannghia123
myhangsg2 - 0 isuzyaa
myhangsg4 - 0 tranhaohan123
myhangsg2 - 0 tuankudo
myhangsg0 - 2 nhathaha