binhphonui
  • Hạng ...
  • Ngọc 839
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.82%
  • Chỉ số xã hội 234
  • Chỉ số đam mê 2.30
  • Thời gian tham gia 11 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhphonui10 - 14 meokitty
binhphonui12 - 13 builan0209
binhphonui1 - 0 hoangyeukim
binhphonui1 - 0 a2lxw
binhphonui1 - 5 nganbali
binhphonui7 - 16 noibuontrongtoi
binhphonui14 - 8 nhathaha
binhphonui1 - 8 yumkhin
binhphonui1 - 0 thaiuumm
binhphonui2 - 0 khuong1999xx
binhphonui1 - 0 congtorres09
binhphonui13 - 11 vichio
binhphonui4 - 6 huemy
binhphonui6 - 1 huynhbaovan
binhphonui2 - 4 winxp
binhphonui1 - 0 trungggg
binhphonui5 - 0 danhkkl
binhphonui1 - 0 ninhhuynh
binhphonui2 - 0 itlongdosingapo
binhphonui2 - 1 jkgsdkjhs
binhphonui1 - 3 manhlamm
binhphonui5 - 5 dorabase
binhphonui10 - 21 cocvang
binhphonui2 - 0 tronghy170693
binhphonui1 - 0 thinhgg
binhphonui1 - 1 aceg123
binhphonui4 - 0 cookieee
binhphonui11 - 0 nvn2k8
binhphonui2 - 0 haicd2721
binhphonui3 - 1 lokeybonson
binhphonui4 - 0 bigmikeemmingo
binhphonui4 - 0 fuckgame
binhphonui7 - 0 payerdjasdsadsad
binhphonui0 - 2 sabo2412
binhphonui1 - 0 yuukiyen
binhphonui17 - 0 vuphihung
binhphonui1 - 0 behatlu
binhphonui1 - 0 hungjj794
binhphonui3 - 2 travahuong
binhphonui6 - 4 uringuyen96
binhphonui2 - 0 cuacang3333
binhphonui2 - 0 doquangtrung
binhphonui1 - 0 dinhvanminh11223344
binhphonui9 - 1 toilacucarot1
binhphonui1 - 0 nnonn
binhphonui1 - 0 cothanh
binhphonui2 - 2 tahuy
binhphonui2 - 1 luuhongphong
binhphonui1 - 2 thichcarolam
binhphonui2 - 0 minhreal23
binhphonui1 - 0 lutienanh0
binhphonui1 - 0 tintindongnghia1708
binhphonui1 - 0 dieuthanh
binhphonui0 - 1 saphia
binhphonui3 - 0 pqchinh84
binhphonui1 - 0 thaihung15072015
binhphonui3 - 3 xinnhetay
binhphonui5 - 1 depgaigai
binhphonui1 - 0 tiamo1
binhphonui0 - 1 khoanude
binhphonui0 - 2 binzzz98
binhphonui1 - 0 hiepthong
binhphonui0 - 1 nhimcoi100120
binhphonui0 - 22 tonngokhong9
binhphonui3 - 1 anh3khia
binhphonui1 - 0 hsdfat8
binhphonui0 - 4 hdmi2000
binhphonui1 - 0 fungai01
binhphonui11 - 2 caroforfun99999
binhphonui0 - 1 longlele
binhphonui6 - 0 seamus2512
binhphonui3 - 3 njhvuughbkn
binhphonui0 - 3 kiencon
binhphonui4 - 4 carohcm
binhphonui2 - 0 choichutthoi
binhphonui1 - 0 tuongquan
binhphonui0 - 4 minhtoanwin
binhphonui0 - 1 nguyennhisopoor
binhphonui15 - 8 thuyhoa
binhphonui3 - 3 evanst
binhphonui0 - 4 linhlucden
binhphonui1 - 2 hihi112
binhphonui2 - 1 nguyenhoanganhvu
binhphonui0 - 1 lamcaro2
binhphonui1 - 2 thuanvane
binhphonui3 - 0 luiguioq147
binhphonui1 - 0 thanhcuong1994
binhphonui2 - 2 phamduythanh
binhphonui0 - 2 anhlatrumday
binhphonui1 - 9 koka262
binhphonui0 - 1 x0nguoidanhco0x
binhphonui0 - 1 heoconhamchoi
binhphonui4 - 2 huyenmai96
binhphonui2 - 0 hiepdz
binhphonui1 - 2 zerooh
binhphonui3 - 11 mblife2021
binhphonui1 - 0 hhhhhhhhhhhhhhhhh
binhphonui0 - 3 tayngang66
binhphonui2 - 0 dubxp4
binhphonui2 - 1 quynhgiao