binhphonui
  • Hạng 114
  • Ngọc 1,163
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.90%
  • Chỉ số xã hội 248
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhphonui1 - 0 determinationvkthanh
binhphonui3 - 0 abcdhk0879
binhphonui0 - 1 huongjep
binhphonui2 - 5 ellis
binhphonui21 - 12 nhathaha
binhphonui5 - 8 huemy
binhphonui4 - 1 hoangduy357
binhphonui15 - 16 meokitty
binhphonui17 - 16 builan0209
binhphonui15 - 16 vichio
binhphonui16 - 2 nghiemoanh
binhphonui7 - 8 dorabase
binhphonui3 - 5 winxp
binhphonui2 - 0 hoangankg2022
binhphonui1 - 5 docuong
binhphonui0 - 2 newnewnew
binhphonui1 - 9 yumkhin
binhphonui5 - 0 hellobangioi2k8
binhphonui2 - 0 gaheo2281994
binhphonui1 - 0 huynhhuytranscos
binhphonui1 - 0 nguyenvietphuong1109
binhphonui5 - 0 pahhnz
binhphonui0 - 1 chiukonoi
binhphonui1 - 0 hoangyeukim
binhphonui1 - 0 a2lxw
binhphonui1 - 5 nganbali
binhphonui7 - 16 noibuontrongtoi
binhphonui1 - 0 thaiuumm
binhphonui2 - 0 khuong1999xx
binhphonui1 - 0 congtorres09
binhphonui6 - 1 huynhbaovan
binhphonui1 - 0 trungggg
binhphonui5 - 0 danhkkl
binhphonui1 - 0 ninhhuynh
binhphonui2 - 0 itlongdosingapo
binhphonui2 - 1 jkgsdkjhs
binhphonui1 - 3 manhlamm
binhphonui10 - 21 cocvang
binhphonui2 - 0 tronghy170693
binhphonui1 - 0 thinhgg
binhphonui1 - 1 aceg123
binhphonui4 - 0 cookieee
binhphonui11 - 0 nvn2k8
binhphonui2 - 0 haicd2721
binhphonui3 - 1 lokeybonson
binhphonui4 - 0 bigmikeemmingo
binhphonui4 - 0 fuckgame
binhphonui7 - 0 payerdjasdsadsad
binhphonui0 - 2 sabo2412
binhphonui1 - 0 yuukiyen
binhphonui17 - 0 vuphihung
binhphonui1 - 0 behatlu
binhphonui1 - 0 hungjj794
binhphonui3 - 2 travahuong
binhphonui6 - 4 uringuyen96
binhphonui2 - 0 cuacang3333
binhphonui2 - 0 doquangtrung
binhphonui1 - 0 dinhvanminh11223344
binhphonui9 - 1 toilacucarot1
binhphonui1 - 0 nnonn
binhphonui1 - 0 cothanh
binhphonui2 - 2 tahuy
binhphonui2 - 1 luuhongphong
binhphonui1 - 2 thichcarolam
binhphonui2 - 0 minhreal23
binhphonui1 - 0 lutienanh0
binhphonui1 - 0 tintindongnghia1708
binhphonui1 - 0 dieuthanh
binhphonui0 - 1 saphia
binhphonui3 - 0 pqchinh84
binhphonui1 - 0 thaihung15072015
binhphonui3 - 3 xinnhetay
binhphonui5 - 1 depgaigai
binhphonui1 - 0 tiamo1
binhphonui0 - 1 khoanude
binhphonui0 - 2 binzzz98
binhphonui1 - 0 hiepthong
binhphonui0 - 1 nhimcoi100120
binhphonui0 - 22 tonngokhong9
binhphonui3 - 1 anh3khia
binhphonui1 - 0 hsdfat8
binhphonui0 - 4 hdmi2000
binhphonui1 - 0 fungai01
binhphonui11 - 2 caroforfun99999
binhphonui0 - 1 longlele
binhphonui6 - 0 seamus2512
binhphonui3 - 3 njhvuughbkn
binhphonui0 - 3 kiencon
binhphonui4 - 4 carohcm
binhphonui2 - 0 choichutthoi
binhphonui1 - 0 tuongquan
binhphonui0 - 4 minhtoanwin
binhphonui0 - 1 nguyennhisopoor
binhphonui15 - 8 thuyhoa
binhphonui3 - 3 evanst
binhphonui0 - 4 linhlucden
binhphonui1 - 2 hihi112
binhphonui2 - 1 nguyenhoanganhvu
binhphonui0 - 1 lamcaro2
binhphonui1 - 2 thuanvane