binhphonui
  • Hạng ...
  • Ngọc 700
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.61%
  • Chỉ số xã hội 189
  • Chỉ số đam mê 2.80
  • Thời gian tham gia 6 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
binhphonui3 - 3 xinnhetay
binhphonui5 - 1 depgaigai
binhphonui3 - 3 vichio
binhphonui1 - 0 tiamo1
binhphonui0 - 1 khoanude
binhphonui0 - 2 binzzz98
binhphonui1 - 0 hiepthong
binhphonui7 - 13 cocvang
binhphonui0 - 1 nhimcoi100120
binhphonui0 - 22 tonngokhong9
binhphonui3 - 1 anh3khia
binhphonui1 - 0 hsdfat8
binhphonui0 - 4 hdmi2000
binhphonui1 - 2 tahuy
binhphonui1 - 0 fungai01
binhphonui11 - 2 caroforfun99999
binhphonui3 - 3 meokitty
binhphonui0 - 1 longlele
binhphonui6 - 0 seamus2512
binhphonui1 - 3 builan0209
binhphonui3 - 3 njhvuughbkn
binhphonui4 - 5 nhathaha
binhphonui0 - 3 yumkhin
binhphonui0 - 3 kiencon
binhphonui4 - 4 carohcm
binhphonui2 - 0 choichutthoi
binhphonui1 - 0 tuongquan
binhphonui0 - 4 minhtoanwin
binhphonui0 - 1 nguyennhisopoor
binhphonui1 - 2 dorabase
binhphonui15 - 8 thuyhoa
binhphonui3 - 1 travahuong
binhphonui3 - 3 evanst
binhphonui0 - 4 linhlucden
binhphonui1 - 2 hihi112
binhphonui2 - 1 nguyenhoanganhvu
binhphonui0 - 1 lamcaro2
binhphonui1 - 2 thuanvane
binhphonui3 - 0 luiguioq147
binhphonui1 - 0 thanhcuong1994
binhphonui2 - 2 phamduythanh
binhphonui0 - 2 anhlatrumday
binhphonui1 - 3 huemy
binhphonui1 - 9 koka262
binhphonui0 - 1 x0nguoidanhco0x
binhphonui0 - 1 heoconhamchoi
binhphonui4 - 2 huyenmai96
binhphonui2 - 0 hiepdz
binhphonui1 - 2 zerooh
binhphonui3 - 11 mblife2021
binhphonui1 - 0 hhhhhhhhhhhhhhhhh
binhphonui0 - 3 tayngang66
binhphonui2 - 0 dubxp4
binhphonui2 - 1 quynhgiao
binhphonui4 - 1 enloejkio23
binhphonui4 - 1 conmieop1122
binhphonui1 - 0 linhcute
binhphonui0 - 2 paduc
binhphonui0 - 1 yaxua
binhphonui3 - 0 hoangduy357
binhphonui3 - 0 buibachloc
binhphonui3 - 0 giainghi11
binhphonui0 - 1 noodles
binhphonui2 - 0 susususu12345
binhphonui0 - 3 vuicaro2021
binhphonui4 - 1 sinichianlon
binhphonui5 - 5 veeee0032
binhphonui1 - 0 oqar3110
binhphonui0 - 3 vuabip
binhphonui0 - 8 halico
binhphonui1 - 3 quoccanh03
binhphonui3 - 0 cocuser
binhphonui1 - 0 shinichinha
binhphonui1 - 0 chinhcuber
binhphonui2 - 2 hoangphihung
binhphonui2 - 0 duycuongdraven
binhphonui1 - 0 dln24
binhphonui0 - 1 sabo2412
binhphonui3 - 0 nghiacaro
binhphonui2 - 6 ellytuyen
binhphonui1 - 5 fujiwarasai
binhphonui9 - 1 playcaro20
binhphonui2 - 0 lethamm
binhphonui4 - 2 ledieu22803
binhphonui1 - 0 kien2005xpo
binhphonui2 - 1 nguyenthehien9x
binhphonui0 - 4 hanhphucthoangqua
binhphonui1 - 0 minzxje
binhphonui1 - 0 bagia
binhphonui1 - 0 anhnongroido
binhphonui9 - 1 miormy235
binhphonui1 - 0 thanhhanh2k1
binhphonui0 - 1 nupakachi
binhphonui5 - 1 catrongao
binhphonui2 - 1 gamon1907
binhphonui8 - 0 hadaonam
binhphonui6 - 1 vuhoanhtt
binhphonui3 - 0 blackzk
binhphonui7 - 2 datxd11
binhphonui1 - 0 bsao276