hoangphuc2040
  • Hạng 106
  • Ngọc 1,259
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.26%
  • Chỉ số xã hội 249
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 11 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangphuc204012 - 7 alphax
hoangphuc204013 - 11 vnhello
hoangphuc204011 - 11 tralacmi
hoangphuc20401 - 3 nganbali
hoangphuc20400 - 1 thaiuumm
hoangphuc20401 - 2 gametheory
hoangphuc20401 - 0 htavan248
hoangphuc20408 - 4 yuli777
hoangphuc20405 - 3 lemaipa
hoangphuc20401 - 0 dangminhduc1903
hoangphuc20408 - 3 thanhvan2021
hoangphuc204015 - 8 tuoiconrong
hoangphuc20401 - 6 sabo2412
hoangphuc20406 - 4 lovewinter
hoangphuc20401 - 4 sanbangtaca123
hoangphuc20401 - 0 alvinbao3456789
hoangphuc20403 - 6 nguyenmanhlama01
hoangphuc20402 - 2 cocvang
hoangphuc20405 - 1 dieuhiensgu
hoangphuc20404 - 5 anh3khia
hoangphuc20404 - 1 haiiseee
hoangphuc20404 - 0 khokhmuhmu
hoangphuc204012 - 6 quynhquynhquynnnh
hoangphuc20402 - 0 baogk321
hoangphuc20401 - 0 khanghuynh12345
hoangphuc20405 - 0 ngphgdz
hoangphuc20402 - 0 hungvngan18
hoangphuc20401 - 0 ftsai
hoangphuc204011 - 4 viminhgiabao
hoangphuc20402 - 0 minhnewbie
hoangphuc20402 - 0 paduc
hoangphuc20401 - 2 khanhhuyen123
hoangphuc20405 - 0 gshock121
hoangphuc20402 - 6 lucatin
hoangphuc20405 - 3 chinhclopro
hoangphuc20401 - 0 soviet
hoangphuc20403 - 6 travahuong
hoangphuc20401 - 0 hhthai
hoangphuc20400 - 1 ttntvt
hoangphuc20402 - 0 abcdcc
hoangphuc20403 - 0 oyshirua
hoangphuc20408 - 0 minhsang123
hoangphuc20404 - 1 manhhoang
hoangphuc20406 - 10 at0p1xt
hoangphuc20401 - 0 lehuudao
hoangphuc20402 - 0 lethidongphuong
hoangphuc20403 - 2 lynhlynh
hoangphuc20401 - 1 ov2nd
hoangphuc20404 - 1 quanh09aa
hoangphuc20401 - 0 trucly
hoangphuc20400 - 4 thuydung25
hoangphuc20402 - 0 bunkao
hoangphuc20402 - 0 lylokutee
hoangphuc20401 - 2 sumsun
hoangphuc20400 - 3 tomcuamuc
hoangphuc20402 - 0 minhreal23
hoangphuc20400 - 1 comchienduongchau
hoangphuc20403 - 0 chubaohong123
hoangphuc20401 - 0 ngophong2306
hoangphuc20403 - 0 thevinh25xd
hoangphuc20402 - 2 loanloan
hoangphuc20406 - 1 michin239
hoangphuc20402 - 1 saphia
hoangphuc20401 - 0 navizto
hoangphuc20401 - 0 nstk7
hoangphuc20401 - 0 hoaquocphong
hoangphuc20401 - 8 hdmi2000
hoangphuc20402 - 1 fush1ma
hoangphuc20402 - 0 bangoaibonbon
hoangphuc20401 - 0 duongdiepmytran
hoangphuc20402 - 1 nguyensyanh123
hoangphuc20404 - 1 tieutubn310
hoangphuc20401 - 0 ngoctin
hoangphuc20403 - 0 enceallu
hoangphuc20403 - 38 phuongkitty
hoangphuc20401 - 0 truongngoctien
hoangphuc20400 - 1 caroforfun99999
hoangphuc20400 - 1 muaxuanden
hoangphuc20400 - 1 njhvuughbkn
hoangphuc20400 - 1 korean
hoangphuc20400 - 1 wibunotsimpttv2k7
hoangphuc20404 - 0 nguyendinhchieu2000
hoangphuc204011 - 0 nghiahung13
hoangphuc20401 - 0 truongnhatruc
hoangphuc20402 - 2 conket
hoangphuc20400 - 1 hiusama
hoangphuc20401 - 0 hoanghaip3103
hoangphuc20403 - 0 namjapanne123
hoangphuc20402 - 0 tuilavn
hoangphuc20403 - 5 nguyennhisopoor
hoangphuc20400 - 1 kiuwanjo986
hoangphuc20402 - 0 ngochang2609
hoangphuc20401 - 0 aibicgiau
hoangphuc20400 - 1 carohcm
hoangphuc20402 - 2 nguyennhisoreall
hoangphuc20401 - 0 lolovp
hoangphuc20400 - 3 lamcaro2
hoangphuc20401 - 0 hoahongtan
hoangphuc20402 - 2 loloti
hoangphuc20400 - 4 haianthui