hoangphuc2040
  • Hạng ...
  • Ngọc 559
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.03%
  • Chỉ số xã hội 286
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangphuc20403 - 19 beteoteosg
hoangphuc204032 - 29 vnhello
hoangphuc20401 - 5 huongjep
hoangphuc204025 - 20 alphax
hoangphuc204011 - 7 thanhvan2021
hoangphuc204018 - 16 tralacmi
hoangphuc20402 - 0 thanhvy95
hoangphuc20401 - 3 anhnguyenvp7895
hoangphuc20401 - 0 thelight67
hoangphuc20400 - 7 yephdith
hoangphuc20405 - 6 lemaipa
hoangphuc20402 - 3 cocvang
hoangphuc204024 - 12 tuoiconrong
hoangphuc204013 - 10 hatcatnho
hoangphuc20400 - 4 muaxuanden
hoangphuc20401 - 0 kchi1204
hoangphuc204013 - 9 lovewinter
hoangphuc204012 - 4 hollanddd9822
hoangphuc20401 - 10 hdmi2000
hoangphuc20406 - 0 jessicajsc157221537
hoangphuc20403 - 5 rocket290671
hoangphuc20401 - 0 tungchi123
hoangphuc20403 - 17 aikhongsotui
hoangphuc20404 - 0 bingchiling
hoangphuc20401 - 0 dangdza
hoangphuc20405 - 0 youreinmemind
hoangphuc20403 - 0 soaihuynh1234
hoangphuc20402 - 0 sakurajp
hoangphuc20402 - 6 thuydung25
hoangphuc20404 - 2 vipka
hoangphuc20403 - 1 diennguyends
hoangphuc20403 - 7 siro2012
hoangphuc20406 - 2 chiduc07012015
hoangphuc20401 - 0 canminhtu
hoangphuc20400 - 1 winxp
hoangphuc20405 - 2 ddddggg12
hoangphuc20402 - 0 hoalannho
hoangphuc20401 - 0 yvoab
hoangphuc20402 - 0 khongcokhong
hoangphuc20401 - 0 ducvuvan
hoangphuc20403 - 4 docuong
hoangphuc20403 - 0 lequangminhdq
hoangphuc20403 - 1 namleevn
hoangphuc20401 - 0 minhpham
hoangphuc20400 - 1 tigerzing
hoangphuc20402 - 0 psminh01
hoangphuc20400 - 1 newnewnew
hoangphuc20400 - 4 lop2a
hoangphuc204013 - 17 at0p1xt
hoangphuc20402 - 0 carokid
hoangphuc20401 - 8 sabo2412
hoangphuc20401 - 3 nganbali
hoangphuc20400 - 1 thaiuumm
hoangphuc20401 - 2 gametheory
hoangphuc20401 - 0 htavan248
hoangphuc20408 - 4 yuli777
hoangphuc20401 - 0 dangminhduc1903
hoangphuc20401 - 4 sanbangtaca123
hoangphuc20401 - 0 alvinbao3456789
hoangphuc20403 - 6 nguyenmanhlama01
hoangphuc20405 - 1 dieuhiensgu
hoangphuc20404 - 5 anh3khia
hoangphuc20404 - 1 haiiseee
hoangphuc20404 - 0 khokhmuhmu
hoangphuc204012 - 6 quynhquynhquynnnh
hoangphuc20402 - 0 baogk321
hoangphuc20401 - 0 khanghuynh12345
hoangphuc20405 - 0 ngphgdz
hoangphuc20402 - 0 hungvngan18
hoangphuc20401 - 0 ftsai
hoangphuc204011 - 4 viminhgiabao
hoangphuc20402 - 0 minhnewbie
hoangphuc20402 - 0 paduc
hoangphuc20401 - 2 khanhhuyen123
hoangphuc20405 - 0 gshock121
hoangphuc20402 - 6 lucatin
hoangphuc20405 - 3 chinhclopro
hoangphuc20401 - 0 soviet
hoangphuc20403 - 6 travahuong
hoangphuc20401 - 0 hhthai
hoangphuc20400 - 1 ttntvt
hoangphuc20402 - 0 abcdcc
hoangphuc20403 - 0 oyshirua
hoangphuc20408 - 0 minhsang123
hoangphuc20404 - 1 manhhoang
hoangphuc20401 - 0 lehuudao
hoangphuc20402 - 0 lethidongphuong
hoangphuc20403 - 2 lynhlynh
hoangphuc20401 - 1 ov2nd
hoangphuc20404 - 1 quanh09aa
hoangphuc20401 - 0 trucly
hoangphuc20402 - 0 bunkao
hoangphuc20402 - 0 lylokutee
hoangphuc20401 - 2 sumsun
hoangphuc20400 - 3 tomcuamuc
hoangphuc20402 - 0 minhreal23
hoangphuc20400 - 1 comchienduongchau
hoangphuc20403 - 0 chubaohong123
hoangphuc20401 - 0 ngophong2306
hoangphuc20403 - 0 thevinh25xd