ov2nd
  • Hạng ...
  • Ngọc 505
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.45%
  • Chỉ số xã hội 290
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ov2nd23 - 26 lolovp
ov2nd1 - 0 phamquangdong
ov2nd17 - 13 lovewinter
ov2nd11 - 9 thuydung25
ov2nd24 - 18 toxuanhoang
ov2nd21 - 29 loclatoi
ov2nd9 - 4 tuoiconrong
ov2nd2 - 0 thanhvy95
ov2nd3 - 0 kiencuto
ov2nd2 - 1 thelight67
ov2nd1 - 8 beteoteosg
ov2nd2 - 9 aikhongsotui
ov2nd0 - 4 benana
ov2nd2 - 0 vietnamcom
ov2nd5 - 17 rocket290671
ov2nd14 - 4 ngocanhgalaxy
ov2nd0 - 1 emiya
ov2nd7 - 0 unicormy
ov2nd4 - 1 lazytomcat
ov2nd1 - 0 meiying1011
ov2nd4 - 7 docuong
ov2nd1 - 0 thachanh
ov2nd2 - 0 nghecavuonkhoai
ov2nd3 - 0 giabaopham
ov2nd2 - 1 cuncun
ov2nd3 - 1 phucvodich
ov2nd5 - 0 duckcaro
ov2nd1 - 0 vule2k9kk
ov2nd2 - 0 taigame123
ov2nd1 - 3 ginsosad
ov2nd5 - 1 diennguyends
ov2nd2 - 0 afknoname
ov2nd0 - 10 nganbali
ov2nd2 - 0 dangthuan
ov2nd1 - 3 quynhgiao
ov2nd0 - 2 sryyouzz
ov2nd1 - 8 wibunotsimpttv2k7
ov2nd3 - 0 simaofc87
ov2nd5 - 1 office
ov2nd4 - 2 hltt13
ov2nd4 - 4 simple00000
ov2nd1 - 0 nartcurt
ov2nd0 - 4 huongjep
ov2nd7 - 1 bothangteo141978
ov2nd2 - 0 ptplinh
ov2nd0 - 2 mmmon
ov2nd4 - 0 bipkeo4790
ov2nd0 - 3 muaxuanden
ov2nd0 - 3 newnewnew
ov2nd1 - 0 umbra123
ov2nd2 - 1 cuongdm65
ov2nd7 - 2 royalcitytoan
ov2nd1 - 2 meohoang123
ov2nd1 - 0 nnhaiha19
ov2nd4 - 0 vxccss
ov2nd2 - 0 huysilver
ov2nd5 - 0 pahhnz
ov2nd1 - 0 vangtrangcuoi
ov2nd4 - 0 amiads
ov2nd0 - 1 yuli777
ov2nd3 - 10 nhatnhatsl
ov2nd0 - 1 nobodysd
ov2nd3 - 1 nhatmy123
ov2nd6 - 2 hienbuihoa
ov2nd2 - 0 oopsttnn
ov2nd1 - 0 duc3biii
ov2nd1 - 0 caothucarovn
ov2nd3 - 11 hongkong1
ov2nd3 - 1 lee16
ov2nd0 - 1 gobruh
ov2nd1 - 1 tuanpiu
ov2nd2 - 8 anh3khia
ov2nd3 - 0 vuabeo
ov2nd2 - 2 lamhienvu17010410
ov2nd0 - 1 amyleeev
ov2nd1 - 0 huynhquangthao1206
ov2nd2 - 0 hmq0210
ov2nd5 - 0 toilanhat
ov2nd1 - 0 sophiabeothui
ov2nd1 - 0 ftsai
ov2nd1 - 0 giangxinhgai
ov2nd0 - 2 sabo2412
ov2nd3 - 2 khanhhuyen123
ov2nd4 - 2 haicd2721
ov2nd2 - 0 phanchuongkg
ov2nd2 - 0 thuynganho
ov2nd3 - 0 lokeybonson
ov2nd2 - 0 lmaobruh
ov2nd2 - 1 chumchum
ov2nd1 - 5 cocvang
ov2nd1 - 0 whenusmile
ov2nd1 - 0 reese0208
ov2nd14 - 2 ngohongnhutnam
ov2nd7 - 0 tranvumailinhdb
ov2nd2 - 0 nhidor
ov2nd2 - 0 lengocvu
ov2nd3 - 0 dongcoxanh123
ov2nd1 - 0 dioda
ov2nd1 - 0 buiquoctu
ov2nd2 - 0 iamnoob