loclatoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 542
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.09%
  • Chỉ số xã hội 241
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 11 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
loclatoi5 - 6 tuoiconrong
loclatoi10 - 17 thuydung25
loclatoi4 - 7 nganbali
loclatoi13 - 10 ov2nd
loclatoi0 - 2 yuli777
loclatoi1 - 0 lilshino
loclatoi3 - 13 lolovp
loclatoi11 - 13 lovewinter
loclatoi1 - 5 nguyenmanhlama01
loclatoi0 - 2 shogomakishima
loclatoi0 - 1 nobodysd
loclatoi1 - 0 buiquanghuy
loclatoi1 - 0 dodoanhnhi123
loclatoi4 - 5 vuabip
loclatoi5 - 7 toxuanhoang
loclatoi4 - 0 locmixi
loclatoi1 - 0 nitriboots123
loclatoi2 - 0 hurtmin110704
loclatoi2 - 0 mu40liver
loclatoi2 - 0 nguyenthanhdo
loclatoi2 - 2 lamhienvu17010410
loclatoi1 - 0 hisinku
loclatoi1 - 0 kietvo266
loclatoi5 - 1 huynhquangthao1206
loclatoi3 - 0 hmq0210
loclatoi1 - 0 canhnd94
loclatoi6 - 1 sunsky24
loclatoi2 - 2 rainovee9121
loclatoi1 - 0 ftsai
loclatoi2 - 2 sabo2412
loclatoi3 - 8 cocvang
loclatoi7 - 4 tinhkt79
loclatoi6 - 1 thuynganho
loclatoi0 - 1 yephdith
loclatoi2 - 0 trinhbx1
loclatoi1 - 2 travahuong
loclatoi3 - 1 dioda
loclatoi2 - 2 vnhello
loclatoi9 - 0 kentboys
loclatoi3 - 0 doiduc12345
loclatoi2 - 0 at0p1xt
loclatoi2 - 0 buiquoctu
loclatoi1 - 1 dongcoxanh123
loclatoi7 - 8 uringuyen96
loclatoi3 - 0 maynoc
loclatoi1 - 0 camdau
loclatoi2 - 0 bachu142ace
loclatoi2 - 0 nguyenhuuhaihoang
loclatoi1 - 2 alphax
loclatoi1 - 0 kiemkim1102
loclatoi0 - 1 muaxuanden
loclatoi1 - 0 chingao123
loclatoi1 - 0 nnonn
loclatoi0 - 1 amazon
loclatoi1 - 11 hdmi2000
loclatoi1 - 1 lazytomcat
loclatoi1 - 0 lylokutee
loclatoi1 - 0 minhthuanit
loclatoi2 - 0 thanhtrang111
loclatoi2 - 0 dsafvadsfasdf
loclatoi1 - 2 kikokiko
loclatoi1 - 0 tralacmi
loclatoi0 - 3 ginsosad
loclatoi1 - 0 taolatien1231625357
loclatoi9 - 0 xuannie
loclatoi4 - 0 phuthuycanchien
loclatoi2 - 0 anh3khia
loclatoi1 - 0 linkkkk
loclatoi2 - 2 lehoangducbinh
loclatoi0 - 5 ngoctin
loclatoi3 - 1 drakenchin
loclatoi0 - 1 tonngokhong9
loclatoi1 - 0 qhis123
loclatoi0 - 2 caroforfun99999
loclatoi2 - 1 legendneverdied
loclatoi0 - 2 tomcuamuc
loclatoi2 - 0 trungkieentp
loclatoi3 - 1 dbqg000
loclatoi9 - 2 namminhz1
loclatoi0 - 2 minhtoanwin
loclatoi3 - 4 nguyennhisopoor
loclatoi5 - 5 cupcake123
loclatoi1 - 0 lolololo
loclatoi1 - 0 ngocanhgalaxy
loclatoi4 - 0 spdream
loclatoi1 - 0 heodat91
loclatoi1 - 4 lunguyencong
loclatoi1 - 0 nguyenhoanganhvu
loclatoi1 - 3 lamcaro2
loclatoi4 - 1 suthatchico1
loclatoi2 - 0 vietanhvietanhh
loclatoi11 - 11 veeee0032
loclatoi1 - 0 chaucute
loclatoi2 - 0 daophuongthao123
loclatoi0 - 1 anhlatrumday
loclatoi1 - 0 nguyen90ptag
loclatoi0 - 2 kiencon
loclatoi1 - 0 muzix
loclatoi5 - 1 phanminhvinh
loclatoi0 - 2 aquadogkr1