loclatoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 971
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.44%
  • Chỉ số xã hội 273
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
loclatoi9 - 20 lolovp
loclatoi0 - 7 aikhongsotui
loclatoi0 - 4 congtrinh
loclatoi1 - 15 beteoteosg
loclatoi12 - 8 tuoiconrong
loclatoi24 - 19 lovewinter
loclatoi29 - 21 ov2nd
loclatoi4 - 0 thebdsjhcbjsb1253462
loclatoi3 - 1 manstd1812
loclatoi1 - 0 thanhvy95
loclatoi2 - 2 ellis
loclatoi4 - 2 ngocanhgalaxy
loclatoi16 - 24 thuydung25
loclatoi2 - 8 rocket290671
loclatoi1 - 0 pxduy
loclatoi1 - 0 vansonx6123
loclatoi4 - 13 hdmi2000
loclatoi3 - 0 unicormy
loclatoi3 - 2 vnhello
loclatoi3 - 9 huongjep
loclatoi2 - 0 uchihabona12345
loclatoi3 - 0 giabaopham
loclatoi6 - 9 toxuanhoang
loclatoi0 - 1 quynhgiao
loclatoi6 - 0 quynhphutb
loclatoi4 - 0 loc30vo207
loclatoi3 - 0 noxongdong2
loclatoi1 - 0 khongcokhong
loclatoi1 - 0 lyonfrenchie1999
loclatoi2 - 0 yvoab
loclatoi0 - 1 yinyin
loclatoi0 - 1 docuong
loclatoi4 - 8 nganbali
loclatoi2 - 0 chibaogomchuvaso
loclatoi1 - 0 vinggg
loclatoi3 - 0 principiamathematica
loclatoi5 - 2 danganhthu
loclatoi2 - 1 at0p1xt
loclatoi3 - 3 royalcitytoan
loclatoi2 - 2 meohoang123
loclatoi1 - 0 horizon108
loclatoi2 - 0 chumnguyen
loclatoi4 - 0 happynewyear
loclatoi2 - 0 iloveyoubaby
loclatoi0 - 2 yuli777
loclatoi1 - 0 lilshino
loclatoi1 - 5 nguyenmanhlama01
loclatoi0 - 2 shogomakishima
loclatoi0 - 1 nobodysd
loclatoi1 - 0 buiquanghuy
loclatoi1 - 0 dodoanhnhi123
loclatoi4 - 5 vuabip
loclatoi4 - 0 locmixi
loclatoi1 - 0 nitriboots123
loclatoi2 - 0 hurtmin110704
loclatoi2 - 0 mu40liver
loclatoi2 - 0 nguyenthanhdo
loclatoi2 - 2 lamhienvu17010410
loclatoi1 - 0 hisinku
loclatoi1 - 0 kietvo266
loclatoi5 - 1 huynhquangthao1206
loclatoi3 - 0 hmq0210
loclatoi1 - 0 canhnd94
loclatoi6 - 1 sunsky24
loclatoi2 - 2 rainovee9121
loclatoi1 - 0 ftsai
loclatoi2 - 2 sabo2412
loclatoi3 - 8 cocvang
loclatoi7 - 4 tinhkt79
loclatoi6 - 1 thuynganho
loclatoi0 - 1 yephdith
loclatoi2 - 0 trinhbx1
loclatoi1 - 2 travahuong
loclatoi3 - 1 dioda
loclatoi9 - 0 kentboys
loclatoi3 - 0 doiduc12345
loclatoi2 - 0 buiquoctu
loclatoi1 - 1 dongcoxanh123
loclatoi7 - 8 uringuyen96
loclatoi3 - 0 maynoc
loclatoi1 - 0 camdau
loclatoi2 - 0 bachu142ace
loclatoi2 - 0 nguyenhuuhaihoang
loclatoi1 - 2 alphax
loclatoi1 - 0 kiemkim1102
loclatoi0 - 1 muaxuanden
loclatoi1 - 0 chingao123
loclatoi1 - 0 nnonn
loclatoi0 - 1 amazon
loclatoi1 - 1 lazytomcat
loclatoi1 - 0 lylokutee
loclatoi1 - 0 minhthuanit
loclatoi2 - 0 thanhtrang111
loclatoi2 - 0 dsafvadsfasdf
loclatoi1 - 2 kikokiko
loclatoi1 - 0 tralacmi
loclatoi0 - 3 ginsosad
loclatoi1 - 0 taolatien1231625357
loclatoi9 - 0 xuannie
loclatoi4 - 0 phuthuycanchien