lovewinter
  • Hạng ...
  • Ngọc 618
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.92%
  • Chỉ số xã hội 183
  • Chỉ số đam mê 2.33
  • Thời gian tham gia 6 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lovewinter2 - 3 fush1ma
lovewinter4 - 8 tuoiconrong
lovewinter0 - 1 trinnu
lovewinter1 - 0 poyoyo8426
lovewinter2 - 0 kaikento
lovewinter2 - 0 linkkkk
lovewinter1 - 2 sanaki
lovewinter1 - 1 hoangphuc2040
lovewinter1 - 2 vnhello
lovewinter2 - 0 enceallu
lovewinter0 - 2 caroforfun99999
lovewinter1 - 0 nguyennhatkhanhlinh
lovewinter8 - 40 phuongkitty
lovewinter2 - 4 hdmi2000
lovewinter6 - 5 loclatoi
lovewinter0 - 3 muaxuanden
lovewinter0 - 1 dangtiendung
lovewinter4 - 2 korean
lovewinter2 - 1 ok123456
lovewinter1 - 0 ericbaily1
lovewinter1 - 5 thuydung25
lovewinter0 - 3 tralacmi
lovewinter0 - 2 tomcuamuc
lovewinter2 - 3 namzxzxzxzxzxzxz
lovewinter3 - 3 travahuong
lovewinter3 - 0 hiusama
lovewinter2 - 0 kookun
lovewinter1 - 2 lolovp
lovewinter0 - 1 nguyennhisopoor
lovewinter2 - 8 evanst
lovewinter2 - 1 toxuanhoang
lovewinter1 - 2 nonameme
lovewinter3 - 0 pully234
lovewinter1 - 0 bimbbim1188
lovewinter1 - 1 lazytomcat
lovewinter1 - 0 kuroba
lovewinter3 - 0 linhpro
lovewinter1 - 1 thanhpt
lovewinter9 - 9 nanunq123321
lovewinter0 - 1 thanhvan2021
lovewinter3 - 2 ov2nd
lovewinter2 - 0 loojc1000
lovewinter3 - 1 giahuylelgt
lovewinter1 - 1 mogghg
lovewinter5 - 0 danhnehihi369
lovewinter4 - 0 muzix
lovewinter1 - 0 khangvww
lovewinter0 - 1 tayngang66
lovewinter2 - 11 xogang123
lovewinter5 - 0 lordbinh
lovewinter1 - 0 mebachhop
lovewinter1 - 0 topservervietnam
lovewinter1 - 0 amencong
lovewinter1 - 0 iamrose84
lovewinter1 - 0 kiopin17
lovewinter2 - 0 vogjct
lovewinter0 - 1 serazs
lovewinter0 - 1 superken2k4
lovewinter0 - 1 sonqt1199
lovewinter0 - 2 fanfcb10
lovewinter0 - 2 linhlucden
lovewinter1 - 0 veeee0032
lovewinter1 - 1 lovekr01
lovewinter5 - 2 umsangd
lovewinter5 - 1 nghiacaro
lovewinter1 - 1 ductlt
lovewinter3 - 2 cocuser
lovewinter2 - 0 coretramy
lovewinter0 - 1 vuabip
lovewinter3 - 0 quynhaa
lovewinter7 - 6 lucatin
lovewinter0 - 3 kiencon
lovewinter0 - 6 hocchoicaro
lovewinter3 - 1 quangkohocgioi
lovewinter1 - 0 n5866mmma
lovewinter1 - 0 ledieu22803
lovewinter6 - 0 mynhan2006
lovewinter1 - 0 iloveui97vp
lovewinter5 - 0 thuythc
lovewinter1 - 0 huytai16112000
lovewinter3 - 0 minzxje
lovewinter2 - 0 thanhhanh2k1
lovewinter8 - 0 simple00000
lovewinter3 - 6 murasaki
lovewinter1 - 1 alecharry91
lovewinter2 - 1 catrongao
lovewinter0 - 2 covid19
lovewinter2 - 0 giamm
lovewinter2 - 0 martinchannel
lovewinter1 - 0 minhhuong
lovewinter0 - 2 carohcm
lovewinter1 - 0 vyvyvy
lovewinter2 - 0 sabo2412
lovewinter1 - 0 cbk1r
lovewinter1 - 0 xmrlimx
lovewinter2 - 0 playcaro20
lovewinter6 - 0 sealight
lovewinter2 - 0 cuonglecao111
lovewinter0 - 1 wibunotsimpttv2k7
lovewinter1 - 2 akirakun