lovewinter
  • Hạng 148
  • Ngọc 1,053
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.54%
  • Chỉ số xã hội 223
  • Chỉ số đam mê 1.90
  • Thời gian tham gia 11 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lovewinter5 - 10 vnhello
lovewinter8 - 2 thaiuumm
lovewinter13 - 21 tuoiconrong
lovewinter0 - 1 yuli777
lovewinter0 - 1 nganbali
lovewinter1 - 0 lilshino
lovewinter2 - 0 namdl1234
lovewinter8 - 8 ov2nd
lovewinter0 - 3 caroforfun99999
lovewinter4 - 6 hoangphuc2040
lovewinter13 - 11 loclatoi
lovewinter7 - 16 thuydung25
lovewinter18 - 3 nhunne09
lovewinter2 - 3 manhlamm
lovewinter3 - 0 dodoanhnhi123
lovewinter1 - 0 baogiang22222
lovewinter0 - 1 anh3khia
lovewinter3 - 0 locmixi
lovewinter1 - 3 lolovp
lovewinter0 - 1 dangtrungchinh63
lovewinter2 - 0 manhhh
lovewinter4 - 0 lynnlynn96
lovewinter5 - 5 shinnijin
lovewinter1 - 0 sunsky24
lovewinter0 - 1 cocvang
lovewinter2 - 0 privvpa
lovewinter2 - 1 sabo2412
lovewinter1 - 0 minhnewbie
lovewinter0 - 5 dangtiendung
lovewinter2 - 0 folontilo
lovewinter2 - 1 chumchum
lovewinter13 - 1 banhphu123
lovewinter3 - 0 tamthat777
lovewinter4 - 0 chinhclopro
lovewinter3 - 0 trinhbx1
lovewinter3 - 4 travahuong
lovewinter2 - 1 alphax
lovewinter6 - 2 getaa
lovewinter4 - 1 at0p1xt
lovewinter2 - 0 sassa
lovewinter9 - 3 lynhlynh
lovewinter1 - 0 buiquoctu
lovewinter3 - 0 dioda
lovewinter2 - 0 ngotiencong
lovewinter3 - 3 bachu142ace
lovewinter2 - 0 maynoc
lovewinter2 - 0 camdau
lovewinter1 - 0 beiucuachaeunwoo
lovewinter5 - 1 ihdsgsch
lovewinter0 - 4 tralacmi
lovewinter3 - 5 khangnguyen2
lovewinter2 - 2 toxuanhoang
lovewinter1 - 0 hohoaianh08
lovewinter1 - 0 thienbinh
lovewinter1 - 1 thanhvan2021
lovewinter2 - 3 fush1ma
lovewinter0 - 1 trinnu
lovewinter1 - 0 poyoyo8426
lovewinter2 - 0 kaikento
lovewinter2 - 0 linkkkk
lovewinter1 - 2 sanaki
lovewinter2 - 0 enceallu
lovewinter1 - 0 nguyennhatkhanhlinh
lovewinter8 - 40 phuongkitty
lovewinter2 - 4 hdmi2000
lovewinter0 - 3 muaxuanden
lovewinter4 - 2 korean
lovewinter2 - 1 ok123456
lovewinter1 - 0 ericbaily1
lovewinter0 - 2 tomcuamuc
lovewinter2 - 3 namzxzxzxzxzxzxz
lovewinter3 - 0 hiusama
lovewinter2 - 0 kookun
lovewinter0 - 1 nguyennhisopoor
lovewinter2 - 8 evanst
lovewinter1 - 2 nonameme
lovewinter3 - 0 pully234
lovewinter1 - 0 bimbbim1188
lovewinter1 - 1 lazytomcat
lovewinter1 - 0 kuroba
lovewinter3 - 0 linhpro
lovewinter1 - 1 thanhpt
lovewinter9 - 9 nanunq123321
lovewinter2 - 0 loojc1000
lovewinter3 - 1 giahuylelgt
lovewinter1 - 1 mogghg
lovewinter5 - 0 danhnehihi369
lovewinter4 - 0 muzix
lovewinter1 - 0 khangvww
lovewinter0 - 1 tayngang66
lovewinter2 - 11 xogang123
lovewinter5 - 0 lordbinh
lovewinter1 - 0 mebachhop
lovewinter1 - 0 topservervietnam
lovewinter1 - 0 amencong
lovewinter1 - 0 iamrose84
lovewinter1 - 0 kiopin17
lovewinter2 - 0 vogjct
lovewinter0 - 1 serazs
lovewinter0 - 1 superken2k4