lovewinter
  • Hạng ...
  • Ngọc 976
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.92%
  • Chỉ số xã hội 260
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lovewinter7 - 15 vnhello
lovewinter9 - 16 ov2nd
lovewinter0 - 3 rocket290671
lovewinter24 - 26 tuoiconrong
lovewinter1 - 4 cuncun
lovewinter1 - 0 tomeseomi23
lovewinter15 - 21 thuydung25
lovewinter3 - 4 lolovp
lovewinter16 - 18 loclatoi
lovewinter3 - 0 miyuki12gd
lovewinter1 - 13 aikhongsotui
lovewinter2 - 4 muaxuanden
lovewinter3 - 0 soaihuynh1234
lovewinter1 - 5 siro2012
lovewinter8 - 11 hoangphuc2040
lovewinter3 - 0 phipk02
lovewinter3 - 0 egjwue8eo
lovewinter0 - 2 vipka
lovewinter5 - 0 choivanminh
lovewinter1 - 5 huongjep
lovewinter4 - 3 htngoc0310
lovewinter1 - 0 vietdeptry
lovewinter2 - 0 manhkost286
lovewinter1 - 0 thhoazgtran
lovewinter5 - 0 heomapdit123456
lovewinter10 - 0 johnson
lovewinter2 - 0 canminhtu
lovewinter0 - 1 winxp
lovewinter2 - 0 lyonfrenchie1999
lovewinter1 - 0 docuong
lovewinter3 - 0 nethonglinh
lovewinter27 - 6 nghiemoanh
lovewinter1 - 0 bunnyque
lovewinter4 - 1 kiengiang84
lovewinter0 - 2 ginsosad
lovewinter1 - 1 minhpham
lovewinter0 - 4 newnewnew
lovewinter2 - 0 royalcitytoan
lovewinter1 - 2 cocvang
lovewinter2 - 0 vuthieu1312
lovewinter15 - 0 choithuxemsao
lovewinter1 - 0 jazknowscaro
lovewinter1 - 0 cuongtran8464
lovewinter2 - 0 tradaooo
lovewinter1 - 0 deptraiquadi
lovewinter5 - 0 giangat2006
lovewinter3 - 1 alphax
lovewinter8 - 2 thaiuumm
lovewinter0 - 1 yuli777
lovewinter0 - 1 nganbali
lovewinter1 - 0 lilshino
lovewinter2 - 0 namdl1234
lovewinter0 - 3 caroforfun99999
lovewinter18 - 3 nhunne09
lovewinter2 - 3 manhlamm
lovewinter3 - 0 dodoanhnhi123
lovewinter1 - 0 baogiang22222
lovewinter0 - 1 anh3khia
lovewinter3 - 0 locmixi
lovewinter0 - 1 dangtrungchinh63
lovewinter2 - 0 manhhh
lovewinter4 - 0 lynnlynn96
lovewinter5 - 5 shinnijin
lovewinter1 - 0 sunsky24
lovewinter2 - 0 privvpa
lovewinter2 - 1 sabo2412
lovewinter1 - 0 minhnewbie
lovewinter0 - 5 dangtiendung
lovewinter2 - 0 folontilo
lovewinter2 - 1 chumchum
lovewinter13 - 1 banhphu123
lovewinter3 - 0 tamthat777
lovewinter4 - 0 chinhclopro
lovewinter3 - 0 trinhbx1
lovewinter3 - 4 travahuong
lovewinter6 - 2 getaa
lovewinter4 - 1 at0p1xt
lovewinter2 - 0 sassa
lovewinter9 - 3 lynhlynh
lovewinter1 - 0 buiquoctu
lovewinter3 - 0 dioda
lovewinter2 - 0 ngotiencong
lovewinter3 - 3 bachu142ace
lovewinter2 - 0 maynoc
lovewinter2 - 0 camdau
lovewinter1 - 0 beiucuachaeunwoo
lovewinter5 - 1 ihdsgsch
lovewinter0 - 4 tralacmi
lovewinter3 - 5 khangnguyen2
lovewinter2 - 2 toxuanhoang
lovewinter1 - 0 hohoaianh08
lovewinter1 - 0 thienbinh
lovewinter1 - 1 thanhvan2021
lovewinter2 - 3 fush1ma
lovewinter0 - 1 trinnu
lovewinter1 - 0 poyoyo8426
lovewinter2 - 0 kaikento
lovewinter2 - 0 linkkkk
lovewinter1 - 2 sanaki
lovewinter2 - 0 enceallu