lolovp
  • Hạng ...
  • Ngọc 905
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.17%
  • Chỉ số xã hội 267
  • Chỉ số đam mê 0.90
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lolovp2 - 6 kienmai
lolovp1 - 0 playcaronha
lolovp8 - 9 huongjep
lolovp16 - 7 loclatoi
lolovp18 - 16 toxuanhoang
lolovp17 - 14 ngocanhgalaxy
lolovp1 - 0 leoiuli1
lolovp2 - 6 newnewnew
lolovp1 - 0 docuong
lolovp3 - 2 lovewinter
lolovp14 - 18 ov2nd
lolovp10 - 5 lazytomcat
lolovp6 - 3 thuydung25
lolovp0 - 2 silverfang
lolovp3 - 0 lamchichich2
lolovp2 - 1 lunox
lolovp2 - 0 dinhdung2808
lolovp4 - 9 ellis
lolovp5 - 0 umbra123
lolovp1 - 0 royalcitytoan
lolovp1 - 0 meohoang123
lolovp0 - 3 hdmi2000
lolovp1 - 0 nnhaiha19
lolovp4 - 5 serahwang
lolovp1 - 0 horizon108
lolovp2 - 1 happynewyear
lolovp4 - 0 taolaaimemay
lolovp3 - 8 at0p1xt
lolovp6 - 0 iloveyoubaby
lolovp0 - 6 tomcuamuc
lolovp4 - 4 cocvang
lolovp1 - 7 caroforfun99999
lolovp6 - 7 nganbali
lolovp2 - 0 nhatmy123
lolovp3 - 0 nobodysd
lolovp0 - 6 chachacha
lolovp1 - 0 tringuyen
lolovp4 - 0 oopsttnn
lolovp0 - 8 dangtiendung
lolovp1 - 0 hurtmin110704
lolovp2 - 0 nitriboots123
lolovp1 - 0 amaan
lolovp3 - 1 lynnlynn96
lolovp1 - 5 anh3khia
lolovp1 - 0 vuabeo
lolovp3 - 0 hisinku
lolovp1 - 0 kietvo266
lolovp1 - 1 amyleeev
lolovp1 - 0 pthao3799
lolovp2 - 1 toilanhat
lolovp0 - 2 manhlamm
lolovp1 - 1 canhnd94
lolovp1 - 0 tien321321abcxyz
lolovp2 - 4 sabo2412
lolovp17 - 1 lazil
lolovp3 - 0 phatduong
lolovp1 - 0 lokeybonson
lolovp1 - 0 duydat3897nguyen
lolovp1 - 0 phidungpro02042000
lolovp3 - 0 ezed12hy
lolovp1 - 1 dioda
lolovp1 - 0 gwbnmcbdh
lolovp1 - 0 thanhngaho
lolovp4 - 0 thaiuk249
lolovp1 - 0 dktlevis
lolovp2 - 0 tohahoangbach19
lolovp4 - 1 thanhthanhz060307
lolovp3 - 0 phuoccheems
lolovp2 - 0 reese0208
lolovp2 - 2 luan1123xpnn
lolovp2 - 0 changne
lolovp5 - 0 doiduc12345
lolovp2 - 0 uringuyen96
lolovp3 - 1 lostkute113
lolovp2 - 0 nguyenhuuhaihoang
lolovp2 - 0 tuoiconrong
lolovp3 - 1 jang80
lolovp1 - 0 phuc3212aaaaa
lolovp0 - 1 heodat91
lolovp2 - 1 cothanh
lolovp2 - 5 travahuong
lolovp6 - 5 loanloan
lolovp5 - 1 adidas
lolovp3 - 0 lokgoimeoladbrr
lolovp1 - 0 nolg1029
lolovp7 - 5 truongsinh
lolovp0 - 1 binzzz98
lolovp0 - 1 alienware
lolovp0 - 1 tonngokhong9
lolovp1 - 0 qhis123
lolovp3 - 24 phuongkitty
lolovp8 - 9 tondan
lolovp3 - 0 bluem142
lolovp1 - 0 kientrung
lolovp2 - 0 dieptrongnghia221103
lolovp1 - 0 cameramttg
lolovp1 - 0 phankhoi123apk
lolovp1 - 0 legminhvn
lolovp2 - 0 phamduonghuy2015
lolovp0 - 1 ndnmaster