diquathoigian
  • Hạng ...
  • Ngọc 227
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.55%
  • Chỉ số xã hội 218
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 11 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
diquathoigian5 - 12 lanthanh
diquathoigian1 - 4 newnewnew
diquathoigian2 - 12 cayruong
diquathoigian16 - 12 gecko88
diquathoigian10 - 17 nammien
diquathoigian8 - 13 nganbali
diquathoigian4 - 2 heodat91
diquathoigian3 - 2 nhatnhatsl
diquathoigian3 - 1 mrblack
diquathoigian4 - 10 khoailangnuong
diquathoigian2 - 5 winxp
diquathoigian3 - 8 sabo2412
diquathoigian9 - 8 sujichan
diquathoigian6 - 1 domhuyen250908
diquathoigian5 - 0 toilalac
diquathoigian6 - 5 dannyvnn
diquathoigian5 - 1 caothucarovn
diquathoigian2 - 0 jrngwij
diquathoigian4 - 1 nguyenhongquang1234
diquathoigian1 - 0 riochii
diquathoigian2 - 0 atebitee
diquathoigian2 - 0 thanhsai
diquathoigian1 - 2 zer0iq
diquathoigian1 - 0 hienhamho98
diquathoigian2 - 0 kythutudo
diquathoigian2 - 0 haira
diquathoigian3 - 3 quoctrong1102
diquathoigian2 - 1 khangnguyen2
diquathoigian1 - 9 cocvang
diquathoigian0 - 1 wibunotsimpttv2k7
diquathoigian1 - 0 ihieudl
diquathoigian1 - 0 northstar2000
diquathoigian12 - 4 nguyenhduong
diquathoigian0 - 2 shogomakishima
diquathoigian2 - 1 bannho2k14
diquathoigian1 - 1 chumchum
diquathoigian3 - 0 e8xjneiwo3ieuux
diquathoigian1 - 0 tuanss501
diquathoigian2 - 1 thuonglove17
diquathoigian4 - 4 sonno01
diquathoigian4 - 0 abcdcc
diquathoigian11 - 1 oyshirua
diquathoigian1 - 0 hakhanh4927
diquathoigian1 - 0 hongbeoi
diquathoigian3 - 4 vuabip
diquathoigian4 - 0 npck2007
diquathoigian1 - 0 hapro001
diquathoigian4 - 0 ngoquocthai31072009
diquathoigian2 - 0 phatkeo3
diquathoigian7 - 8 moneylam
diquathoigian2 - 2 serahwang
diquathoigian0 - 1 amazon
diquathoigian0 - 6 katakuri
diquathoigian0 - 2 alienware
diquathoigian2 - 1 buomchua
diquathoigian2 - 0 clara
diquathoigian1 - 0 pqchinh84
diquathoigian0 - 3 muaxuanden
diquathoigian3 - 0 jasminee
diquathoigian1 - 0 thiengon123
diquathoigian5 - 10 phuongkitty
diquathoigian1 - 0 megamindddd
diquathoigian2 - 0 quanglb2001
diquathoigian2 - 2 hdmi2000
diquathoigian1 - 0 nhimcoi100120
diquathoigian0 - 2 caroforfun99999
diquathoigian1 - 4 lemontree1986
diquathoigian4 - 0 legendneverdied
diquathoigian4 - 2 kain98
diquathoigian6 - 1 havipvip1476
diquathoigian5 - 0 nguyendinhchieu2000
diquathoigian0 - 6 lethutrang
diquathoigian14 - 5 nvtee
diquathoigian3 - 3 soseri100
diquathoigian2 - 0 thanhihihi
diquathoigian2 - 0 dbqg000
diquathoigian1 - 0 injimay1989nb
diquathoigian0 - 3 dangtiendo
diquathoigian6 - 0 tevailol
diquathoigian2 - 0 vhjkm
diquathoigian2 - 6 jang80
diquathoigian7 - 0 huyhoangnguyen
diquathoigian1 - 5 anh3khia
diquathoigian1 - 0 nahiphuonganh19
diquathoigian0 - 2 lunguyencong
diquathoigian4 - 0 caromatto
diquathoigian1 - 0 lolololo
diquathoigian1 - 2 yoshida
diquathoigian5 - 1 tesla90
diquathoigian3 - 0 kenninnin
diquathoigian2 - 0 zaiiiiii123
diquathoigian2 - 0 zhenzhen
diquathoigian0 - 1 khongphaicaothu
diquathoigian7 - 0 ngogiango
diquathoigian1 - 0 yinukoz25
diquathoigian1 - 1 bkdth2019
diquathoigian0 - 2 evanst
diquathoigian1 - 0 luonggg11
diquathoigian0 - 2 lee16
diquathoigian2 - 0 oooookokok