diquathoigian
  • Hạng 119
  • Ngọc 1,049
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.45%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
diquathoigian2 - 0 pdpl07
diquathoigian16 - 22 sujichan
diquathoigian2 - 24 beteoteosg
diquathoigian4 - 8 siro2012
diquathoigian2 - 10 cocvang
diquathoigian2 - 0 mythic
diquathoigian18 - 26 nammien
diquathoigian1 - 0 gnasche
diquathoigian5 - 20 aikhongsotui
diquathoigian8 - 17 cayruong
diquathoigian1 - 0 vongoc
diquathoigian3 - 1 huyndai113113
diquathoigian6 - 17 lanthanh
diquathoigian1 - 0 sakurajp
diquathoigian1 - 0 hdnminhminh020799
diquathoigian7 - 15 hdmi2000
diquathoigian12 - 7 dannyvnn
diquathoigian19 - 19 gecko88
diquathoigian0 - 3 congtrinh
diquathoigian1 - 1 hollanddd9822
diquathoigian2 - 7 rocket290671
diquathoigian9 - 16 khoailangnuong
diquathoigian10 - 8 cuncun
diquathoigian2 - 3 phongnha
diquathoigian1 - 0 khuongnamthai
diquathoigian2 - 0 quoclatu
diquathoigian3 - 0 duckcaro
diquathoigian4 - 4 heodat91
diquathoigian3 - 0 caochuyen94
diquathoigian2 - 0 qwertyjnxc
diquathoigian1 - 0 whsu0107f
diquathoigian2 - 1 docuong
diquathoigian0 - 1 tenry
diquathoigian2 - 6 winxp
diquathoigian3 - 0 quanglb2001
diquathoigian3 - 0 fml2309
diquathoigian2 - 0 pomhero
diquathoigian5 - 0 jzayomgstop
diquathoigian2 - 0 beoghhgg
diquathoigian3 - 3 sangdvnd1993
diquathoigian1 - 0 thuanepic2022007
diquathoigian1 - 0 tigerzing
diquathoigian1 - 3 umbra123
diquathoigian2 - 0 hoiphuochung
diquathoigian1 - 5 newnewnew
diquathoigian2 - 0 myxjk
diquathoigian0 - 3 meohoang123
diquathoigian3 - 1 ngaaaaaaa
diquathoigian3 - 0 hgdam1234
diquathoigian3 - 1 nguyenvietphuong1109
diquathoigian6 - 2 ngocandsdfg
diquathoigian2 - 0 ndviet
diquathoigian0 - 1 vohuyen
diquathoigian1 - 0 lamsh123987
diquathoigian1 - 0 hoangyenlinh97
diquathoigian2 - 0 khongnhojj00
diquathoigian3 - 0 deptraiquadi
diquathoigian8 - 13 nganbali
diquathoigian3 - 2 nhatnhatsl
diquathoigian3 - 1 mrblack
diquathoigian3 - 8 sabo2412
diquathoigian6 - 1 domhuyen250908
diquathoigian5 - 0 toilalac
diquathoigian5 - 1 caothucarovn
diquathoigian2 - 0 jrngwij
diquathoigian4 - 1 nguyenhongquang1234
diquathoigian1 - 0 riochii
diquathoigian2 - 0 atebitee
diquathoigian2 - 0 thanhsai
diquathoigian1 - 2 zer0iq
diquathoigian1 - 0 hienhamho98
diquathoigian2 - 0 kythutudo
diquathoigian2 - 0 haira
diquathoigian3 - 3 quoctrong1102
diquathoigian2 - 1 khangnguyen2
diquathoigian0 - 1 wibunotsimpttv2k7
diquathoigian1 - 0 ihieudl
diquathoigian1 - 0 northstar2000
diquathoigian12 - 4 nguyenhduong
diquathoigian0 - 2 shogomakishima
diquathoigian2 - 1 bannho2k14
diquathoigian1 - 1 chumchum
diquathoigian3 - 0 e8xjneiwo3ieuux
diquathoigian1 - 0 tuanss501
diquathoigian2 - 1 thuonglove17
diquathoigian4 - 4 sonno01
diquathoigian4 - 0 abcdcc
diquathoigian11 - 1 oyshirua
diquathoigian1 - 0 hakhanh4927
diquathoigian1 - 0 hongbeoi
diquathoigian3 - 4 vuabip
diquathoigian4 - 0 npck2007
diquathoigian1 - 0 hapro001
diquathoigian4 - 0 ngoquocthai31072009
diquathoigian2 - 0 phatkeo3
diquathoigian7 - 8 moneylam
diquathoigian2 - 2 serahwang
diquathoigian0 - 1 amazon
diquathoigian0 - 6 katakuri
diquathoigian0 - 2 alienware