cayruong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.11%
  • Chỉ số xã hội 265
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cayruong10 - 13 sujichan
cayruong2 - 16 beteoteosg
cayruong16 - 15 jang80
cayruong28 - 25 lanthanh
cayruong1 - 21 aikhongsotui
cayruong9 - 1 baam123
cayruong7 - 8 serahwang
cayruong9 - 17 heodat91
cayruong20 - 22 gecko88
cayruong17 - 8 diquathoigian
cayruong11 - 15 hatcatnho
cayruong0 - 4 huongjep
cayruong4 - 4 rocket290671
cayruong2 - 5 ellis
cayruong2 - 5 nammien
cayruong2 - 0 sthswrong
cayruong1 - 0 hieunobrain
cayruong2 - 2 lukedt
cayruong1 - 0 kebian12
cayruong1 - 0 kojy34
cayruong6 - 12 tenry
cayruong5 - 0 kayanagi
cayruong0 - 1 winxp
cayruong5 - 5 cocvang
cayruong6 - 0 duchast07
cayruong4 - 6 covid19
cayruong1 - 0 yvoab
cayruong1 - 3 dau127
cayruong4 - 1 trunghoangg
cayruong7 - 0 phuong12345678abcdef
cayruong1 - 0 thuanepic2022007
cayruong3 - 0 docuong
cayruong3 - 0 tigerzing
cayruong0 - 1 umbra123
cayruong1 - 2 newnewnew
cayruong0 - 10 meohoang123
cayruong0 - 1 thayongnoi
cayruong2 - 4 siro2012
cayruong1 - 0 khaiken300522
cayruong3 - 3 backs
cayruong0 - 1 dilinh01
cayruong2 - 0 dotuanhung20
cayruong1 - 3 nganbali
cayruong3 - 0 alphatestp
cayruong9 - 9 nhatnhatsl
cayruong1 - 0 ducnndpro123
cayruong17 - 0 baohanthuydung2013
cayruong1 - 0 nguyenthicau0990
cayruong27 - 9 bku7272
cayruong1 - 0 nguyendau123
cayruong1 - 0 buinguyenthuan
cayruong1 - 0 hcduong1210
cayruong3 - 4 sauminh
cayruong12 - 6 longnhchoicocaro
cayruong1 - 0 amyleeev
cayruong1 - 0 atebitee
cayruong1 - 0 emiya
cayruong3 - 6 sabo2412
cayruong1 - 0 hieuxeom
cayruong4 - 0 mycaro
cayruong10 - 0 lokeybonson
cayruong3 - 1 chumchum
cayruong0 - 1 tomcuamuc
cayruong1 - 0 vozahahao27
cayruong13 - 4 hungxitrum
cayruong5 - 0 doopera
cayruong0 - 1 chiukonoi
cayruong1 - 0 thuonglove17
cayruong6 - 0 getaa
cayruong1 - 0 vang1011bt
cayruong1 - 0 dioda
cayruong1 - 1 bunkao
cayruong4 - 0 triyeu1000
cayruong6 - 0 ngocloii
cayruong2 - 0 reptaolmcho
cayruong2 - 0 ngoquocthai31072009
cayruong3 - 0 thangquoc
cayruong1 - 0 tonyduytran05
cayruong6 - 0 yenvynguyen
cayruong3 - 0 thanhhuynh1211
cayruong2 - 6 hdmi2000
cayruong1 - 0 lylokutee
cayruong1 - 0 thutoan10
cayruong0 - 3 wibunotsimpttv2k7
cayruong1 - 0 riknocforever
cayruong0 - 2 alienware
cayruong1 - 2 anh3khia
cayruong2 - 0 clara
cayruong1 - 3 lazytomcat
cayruong4 - 0 bapcainon
cayruong1 - 6 lebaokhang
cayruong4 - 0 thiengon123
cayruong2 - 3 ngocanhgalaxy
cayruong9 - 1 ok123456
cayruong0 - 1 namle0113
cayruong1 - 0 quanvng
cayruong2 - 0 phuocson
cayruong0 - 2 khoailangnuong
cayruong2 - 1 yoshida
cayruong2 - 0 tuilatrumlop42