cayruong
  • Hạng ...
  • Ngọc 901
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.73%
  • Chỉ số xã hội 226
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 10 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cayruong1 - 1 nammien
cayruong4 - 4 cocvang
cayruong1 - 0 nguyendau123
cayruong1 - 0 buinguyenthuan
cayruong12 - 7 lanthanh
cayruong8 - 4 gecko88
cayruong4 - 5 heodat91
cayruong1 - 0 hcduong1210
cayruong3 - 4 sauminh
cayruong12 - 6 longnhchoicocaro
cayruong1 - 0 amyleeev
cayruong1 - 0 atebitee
cayruong1 - 0 emiya
cayruong3 - 6 sabo2412
cayruong7 - 4 jang80
cayruong2 - 8 sujichan
cayruong1 - 0 hieuxeom
cayruong4 - 0 mycaro
cayruong10 - 0 lokeybonson
cayruong3 - 1 chumchum
cayruong0 - 1 tomcuamuc
cayruong1 - 0 vozahahao27
cayruong13 - 4 hungxitrum
cayruong5 - 0 doopera
cayruong0 - 1 chiukonoi
cayruong1 - 2 serahwang
cayruong1 - 0 thuonglove17
cayruong6 - 0 getaa
cayruong1 - 0 vang1011bt
cayruong1 - 0 dioda
cayruong1 - 1 bunkao
cayruong4 - 0 triyeu1000
cayruong8 - 2 diquathoigian
cayruong6 - 0 ngocloii
cayruong2 - 0 reptaolmcho
cayruong2 - 0 ngoquocthai31072009
cayruong3 - 0 thangquoc
cayruong1 - 0 tonyduytran05
cayruong6 - 0 yenvynguyen
cayruong3 - 0 thanhhuynh1211
cayruong2 - 6 hdmi2000
cayruong1 - 0 lylokutee
cayruong1 - 0 thutoan10
cayruong0 - 3 wibunotsimpttv2k7
cayruong1 - 0 riknocforever
cayruong0 - 2 alienware
cayruong1 - 2 anh3khia
cayruong2 - 0 clara
cayruong1 - 3 lazytomcat
cayruong4 - 0 bapcainon
cayruong1 - 6 lebaokhang
cayruong4 - 0 thiengon123
cayruong2 - 3 ngocanhgalaxy
cayruong9 - 1 ok123456
cayruong0 - 1 namle0113
cayruong1 - 0 quanvng
cayruong2 - 0 phuocson
cayruong0 - 2 khoailangnuong
cayruong2 - 1 yoshida
cayruong2 - 0 tuilatrumlop42
cayruong0 - 8 korean
cayruong3 - 0 enderduyphamvn
cayruong0 - 1 cocarom
cayruong1 - 10 gomukupro33333
cayruong0 - 6 lethutrang
cayruong3 - 4 sepdeptrai
cayruong3 - 0 trumcaro69vjppro
cayruong7 - 0 minhanngu978
cayruong1 - 0 dbqg000
cayruong0 - 1 tayngang66
cayruong1 - 0 tieoteo12345
cayruong1 - 0 joynlnguyen
cayruong2 - 0 kookun
cayruong0 - 6 muaxuanden
cayruong2 - 0 berwick331
cayruong4 - 4 travahuong
cayruong4 - 0 snowfake838
cayruong5 - 9 evanst
cayruong1 - 0 lolololo
cayruong1 - 0 phidatlop6a6
cayruong0 - 2 dannyvnn
cayruong1 - 0 tesla90
cayruong1 - 0 hoaloa0055
cayruong4 - 4 nonameme
cayruong2 - 2 thuyhoa
cayruong10 - 0 gacaothu
cayruong0 - 3 phumyhung
cayruong1 - 1 toxuanhoang
cayruong0 - 1 anhlatrumday
cayruong2 - 0 nguyenkhanhhoainam
cayruong6 - 0 nguyenthithuthao
cayruong0 - 1 tinhlo
cayruong0 - 1 hoangnam124ha
cayruong3 - 0 covit0310
cayruong1 - 0 xmen117
cayruong2 - 14 koka262
cayruong1 - 4 lamcaro2
cayruong4 - 0 sonke
cayruong0 - 1 minhquan58
cayruong5 - 0 hungmini