hoangthienxa
  • Hạng 56
  • Ngọc 3,426
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.89%
  • Chỉ số xã hội 202
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 10 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangthienxa12 - 14 hoarung
hoangthienxa2 - 0 dieuhiensgu
hoangthienxa6 - 4 sabo2412
hoangthienxa1 - 0 cuongdz
hoangthienxa4 - 0 dungnq
hoangthienxa0 - 1 lucatin
hoangthienxa2 - 6 hongkong1
hoangthienxa8 - 2 khanhlucky97
hoangthienxa3 - 0 chinhddd
hoangthienxa12 - 8 anhhong9011
hoangthienxa7 - 9 bibi0101
hoangthienxa1 - 0 atebitee
hoangthienxa11 - 0 gfgfgfgfg
hoangthienxa4 - 3 cocvang
hoangthienxa3 - 3 nhocyeusky
hoangthienxa3 - 0 ccsssssas
hoangthienxa8 - 11 heolovemusic
hoangthienxa6 - 6 lazil
hoangthienxa3 - 0 khangnopro
hoangthienxa4 - 1 choconngocngech12zmc
hoangthienxa2 - 1 duyanh
hoangthienxa1 - 0 sin1tuoi
hoangthienxa2 - 0 hdbuvt27653
hoangthienxa1 - 0 luongbohung113
hoangthienxa2 - 4 tahuuson
hoangthienxa1 - 0 annangoc12
hoangthienxa0 - 2 wibunotsimpttv2k7
hoangthienxa2 - 0 binhdbrerach
hoangthienxa3 - 0 kiensobad
hoangthienxa2 - 1 nguyentri10x
hoangthienxa3 - 0 huynhtridoan
hoangthienxa4 - 0 truc123sdf
hoangthienxa5 - 0 thutoan10
hoangthienxa1 - 0 ddmin
hoangthienxa1 - 2 duclioiu
hoangthienxa2 - 0 soncarick
hoangthienxa5 - 3 sonccccc
hoangthienxa0 - 1 alienware
hoangthienxa2 - 2 anh3khia
hoangthienxa22 - 1 chapmotmat
hoangthienxa2 - 1 saphia
hoangthienxa0 - 1 comchienduongchau
hoangthienxa2 - 0 gamethapcam
hoangthienxa2 - 0 dieuthanh
hoangthienxa1 - 1 onlytrust
hoangthienxa0 - 4 tomcuamuc
hoangthienxa2 - 0 trannhatlong6a2
hoangthienxa2 - 0 chuotcuteosodach1231
hoangthienxa6 - 5 dongnghia119
hoangthienxa0 - 3 yephdith
hoangthienxa2 - 0 tebosa
hoangthienxa1 - 0 oxygenne
hoangthienxa3 - 1 tuyettran188
hoangthienxa1 - 8 duylon2k
hoangthienxa2 - 0 trasuatrada
hoangthienxa0 - 3 caroforfun99999
hoangthienxa2 - 0 hhieppnguyenn24
hoangthienxa0 - 2 truongsinh
hoangthienxa1 - 0 fckboi
hoangthienxa0 - 3 gomukupro33333
hoangthienxa1 - 0 thethan1994
hoangthienxa1 - 0 jadie18
hoangthienxa1 - 1 hoagiay123
hoangthienxa3 - 9 evanst
hoangthienxa1 - 1 doubar
hoangthienxa1 - 2 huysh
hoangthienxa1 - 3 viphung
hoangthienxa1 - 0 hanhphucvotan
hoangthienxa0 - 2 lyquoc
hoangthienxa0 - 1 anhlatrumday
hoangthienxa1 - 0 keluomxac2411
hoangthienxa1 - 0 namjox
hoangthienxa0 - 5 nguyennhisopoor
hoangthienxa2 - 2 kakachieu030201
hoangthienxa3 - 0 doccocamphong
hoangthienxa2 - 0 custandapple
hoangthienxa8 - 1 doquangtrung
hoangthienxa1 - 1 thuyhoa
hoangthienxa0 - 2 muaxuanden
hoangthienxa6 - 3 veeee0032
hoangthienxa3 - 4 chopper
hoangthienxa1 - 0 cocuser
hoangthienxa2 - 0 xunubuzu11
hoangthienxa1 - 0 lamnguyen2012
hoangthienxa6 - 4 xmen117
hoangthienxa1 - 2 lamcaro2
hoangthienxa2 - 0 oleout
hoangthienxa12 - 30 noodles
hoangthienxa0 - 1 quynhgiao
hoangthienxa6 - 1 waifu207otaku
hoangthienxa0 - 1 chungdv201
hoangthienxa1 - 1 travahuong
hoangthienxa3 - 0 hellohieu123
hoangthienxa1 - 1 nghiacaro
hoangthienxa6 - 3 tmcaro12345
hoangthienxa1 - 0 lovelyday
hoangthienxa1 - 0 umsang
hoangthienxa2 - 0 kffemj
hoangthienxa0 - 1 nanatran11
hoangthienxa0 - 1 kippyquyen2410