khanhlucky97
  • Hạng ...
  • Ngọc 764
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.73%
  • Chỉ số xã hội 306
  • Chỉ số đam mê 2.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khanhlucky974 - 0 jloir00
khanhlucky971 - 9 cuongnv1013
khanhlucky971 - 0 momcute2003
khanhlucky9721 - 19 nguyentri10x
khanhlucky9711 - 14 hoangthienxa
khanhlucky9721 - 30 hatcatnho
khanhlucky9710 - 11 hanhphucvotan
khanhlucky9718 - 30 hoarung
khanhlucky972 - 9 beteoteosg
khanhlucky977 - 24 aikhongsotui
khanhlucky974 - 11 hdmi2000
khanhlucky9716 - 22 viphung
khanhlucky9719 - 27 anhhong9011
khanhlucky971 - 3 huongjep
khanhlucky971 - 0 cruel
khanhlucky971 - 7 thacoanxuong
khanhlucky972 - 10 xtungftu
khanhlucky973 - 0 lyxinhxan123
khanhlucky971 - 0 lamsung335
khanhlucky971 - 0 vietnamcom
khanhlucky975 - 2 bibi0101
khanhlucky971 - 4 rocket290671
khanhlucky971 - 0 thanhgiang1996
khanhlucky971 - 0 baonhung09
khanhlucky972 - 0 hollanddd9822
khanhlucky9718 - 0 bhbjhjhg425
khanhlucky971 - 3 cuncun
khanhlucky977 - 9 lyquoc
khanhlucky970 - 1 mrchipone
khanhlucky971 - 0 hieunobrain
khanhlucky977 - 15 cocvang
khanhlucky9715 - 0 chitcathegioi
khanhlucky972 - 0 argon2k3
khanhlucky971 - 0 tuanlmbrtpc
khanhlucky972 - 0 huygaming
khanhlucky971 - 0 tontoan21
khanhlucky973 - 0 hienmt
khanhlucky972 - 0 vysinhgai2k9
khanhlucky971 - 1 docuong
khanhlucky971 - 0 bomaylasay
khanhlucky970 - 2 quynhgiao
khanhlucky973 - 2 kiensobad
khanhlucky970 - 2 sryyouzz
khanhlucky970 - 2 siro2012
khanhlucky974 - 1 linhhuongdang172
khanhlucky972 - 0 leminluan
khanhlucky978 - 10 tenry
khanhlucky974 - 0 cutetroi88
khanhlucky976 - 3 caromoi2022
khanhlucky971 - 0 trunghoangg
khanhlucky972 - 0 flawsome
khanhlucky977 - 0 sonhyuynh5030
khanhlucky972 - 0 koajdsd9
khanhlucky971 - 0 dungboon
khanhlucky972 - 9 silverfang
khanhlucky975 - 8 meohoang123
khanhlucky971 - 0 kinid
khanhlucky970 - 1 newnewnew
khanhlucky972 - 0 nguyendang7b2009
khanhlucky972 - 0 havanhuy
khanhlucky971 - 0 ngoviettu1800188
khanhlucky971 - 7 ellis
khanhlucky975 - 6 nganbali
khanhlucky974 - 3 at0p1xt
khanhlucky971 - 2 dinhcanh0810
khanhlucky971 - 0 thaiuumm
khanhlucky974 - 0 bachtv1122
khanhlucky972 - 0 ztrungnvz
khanhlucky970 - 1 minhnopro
khanhlucky972 - 1 vuduydangkhoi
khanhlucky973 - 2 dieuhiensgu
khanhlucky971 - 0 vadaylaflorentinoo
khanhlucky970 - 1 taihoang0901
khanhlucky971 - 16 chachacha
khanhlucky975 - 1 riochii
khanhlucky970 - 3 tomcuamuc
khanhlucky971 - 0 xv4nthlnh
khanhlucky971 - 0 ntqnhu7122005
khanhlucky972 - 0 jeffnotfound29
khanhlucky971 - 0 phandanthan10anh1
khanhlucky971 - 0 buivannam
khanhlucky974 - 0 hhaminh
khanhlucky972 - 3 ganhatlop1
khanhlucky9710 - 17 shinnijin
khanhlucky972 - 0 huynhtridoan
khanhlucky973 - 0 npchalinh
khanhlucky972 - 1 lee16
khanhlucky973 - 1 hungbd
khanhlucky971 - 1 annangoc12
khanhlucky972 - 0 vuphihung
khanhlucky971 - 0 vuductuan
khanhlucky971 - 0 tranntruongg
khanhlucky972 - 0 phanthaian
khanhlucky976 - 1 cuacang3333
khanhlucky971 - 0 starvn
khanhlucky973 - 0 phamcongquy17
khanhlucky971 - 0 kiethocdot
khanhlucky971 - 1 heolovemusic
khanhlucky971 - 1 hthinhvn
khanhlucky970 - 4 duclioiu