khanhlucky97
  • Hạng 132
  • Ngọc 1,059
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.86%
  • Chỉ số xã hội 276
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khanhlucky973 - 2 kiensobad
khanhlucky970 - 2 sryyouzz
khanhlucky970 - 2 siro2012
khanhlucky974 - 1 linhhuongdang172
khanhlucky972 - 0 leminluan
khanhlucky971 - 0 docuong
khanhlucky978 - 10 tenry
khanhlucky974 - 0 cutetroi88
khanhlucky976 - 11 hoangthienxa
khanhlucky9713 - 18 anhhong9011
khanhlucky976 - 3 caromoi2022
khanhlucky974 - 2 bibi0101
khanhlucky9717 - 12 nguyentri10x
khanhlucky971 - 0 trunghoangg
khanhlucky972 - 0 flawsome
khanhlucky976 - 9 lyquoc
khanhlucky977 - 0 sonhyuynh5030
khanhlucky972 - 0 koajdsd9
khanhlucky971 - 0 dungboon
khanhlucky9713 - 9 viphung
khanhlucky9712 - 12 hoarung
khanhlucky972 - 9 silverfang
khanhlucky975 - 8 meohoang123
khanhlucky971 - 0 kinid
khanhlucky970 - 1 newnewnew
khanhlucky972 - 0 nguyendang7b2009
khanhlucky972 - 0 havanhuy
khanhlucky971 - 0 ngoviettu1800188
khanhlucky971 - 7 ellis
khanhlucky979 - 6 hanhphucvotan
khanhlucky974 - 8 hdmi2000
khanhlucky975 - 6 nganbali
khanhlucky974 - 3 at0p1xt
khanhlucky971 - 2 dinhcanh0810
khanhlucky971 - 0 thaiuumm
khanhlucky974 - 0 bachtv1122
khanhlucky972 - 0 ztrungnvz
khanhlucky970 - 1 minhnopro
khanhlucky972 - 1 vuduydangkhoi
khanhlucky973 - 2 dieuhiensgu
khanhlucky971 - 0 vadaylaflorentinoo
khanhlucky970 - 1 taihoang0901
khanhlucky971 - 16 chachacha
khanhlucky975 - 1 riochii
khanhlucky970 - 3 tomcuamuc
khanhlucky971 - 0 xv4nthlnh
khanhlucky975 - 12 cocvang
khanhlucky971 - 0 ntqnhu7122005
khanhlucky972 - 0 jeffnotfound29
khanhlucky971 - 0 phandanthan10anh1
khanhlucky971 - 0 buivannam
khanhlucky974 - 0 hhaminh
khanhlucky972 - 3 ganhatlop1
khanhlucky9710 - 17 shinnijin
khanhlucky972 - 0 huynhtridoan
khanhlucky973 - 0 npchalinh
khanhlucky972 - 1 lee16
khanhlucky973 - 1 hungbd
khanhlucky971 - 1 annangoc12
khanhlucky972 - 0 vuphihung
khanhlucky971 - 0 vuductuan
khanhlucky971 - 0 tranntruongg
khanhlucky972 - 0 phanthaian
khanhlucky976 - 1 cuacang3333
khanhlucky971 - 0 starvn
khanhlucky973 - 0 phamcongquy17
khanhlucky971 - 0 kiethocdot
khanhlucky971 - 1 heolovemusic
khanhlucky971 - 1 hthinhvn
khanhlucky970 - 4 duclioiu
khanhlucky970 - 4 vuhoangnguyen
khanhlucky972 - 0 sonccccc
khanhlucky977 - 0 kiemphongkim
khanhlucky972 - 0 admingo
khanhlucky970 - 1 alienware
khanhlucky972 - 0 hungbattai1
khanhlucky971 - 3 anh3khia
khanhlucky970 - 1 comchienduongchau
khanhlucky971 - 2 truongsinh
khanhlucky970 - 2 sabo2412
khanhlucky970 - 1 binzzz98
khanhlucky973 - 0 trannhatlong6a2
khanhlucky971 - 0 jasminee
khanhlucky972 - 0 gokuto
khanhlucky9718 - 62 phuongkitty
khanhlucky971 - 1 toigalam
khanhlucky971 - 0 lemyha
khanhlucky970 - 3 gomukupro33333
khanhlucky971 - 0 anhddcm1234
khanhlucky971 - 1 support
khanhlucky971 - 5 caremcarem
khanhlucky971 - 0 onestardk
khanhlucky971 - 4 carohcm
khanhlucky978 - 11 veeee0032
khanhlucky972 - 5 lunguyencong
khanhlucky973 - 2 banghuon980
khanhlucky977 - 0 kidnek
khanhlucky971 - 0 pingpong
khanhlucky970 - 2 vivacoffee
khanhlucky971 - 0 jinierosa