khanhlucky97
  • Hạng ...
  • Ngọc 905
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.11%
  • Chỉ số xã hội 248
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khanhlucky978 - 12 anhhong9011
khanhlucky971 - 0 vadaylaflorentinoo
khanhlucky970 - 1 taihoang0901
khanhlucky976 - 7 viphung
khanhlucky979 - 4 hanhphucvotan
khanhlucky9711 - 8 nguyentri10x
khanhlucky972 - 8 hoangthienxa
khanhlucky971 - 16 chachacha
khanhlucky975 - 1 riochii
khanhlucky970 - 3 tomcuamuc
khanhlucky971 - 0 xv4nthlnh
khanhlucky975 - 12 cocvang
khanhlucky973 - 0 bibi0101
khanhlucky976 - 6 hoarung
khanhlucky971 - 0 ntqnhu7122005
khanhlucky972 - 0 jeffnotfound29
khanhlucky971 - 0 phandanthan10anh1
khanhlucky971 - 0 buivannam
khanhlucky974 - 0 hhaminh
khanhlucky973 - 6 lyquoc
khanhlucky972 - 3 ganhatlop1
khanhlucky974 - 6 hdmi2000
khanhlucky9710 - 17 shinnijin
khanhlucky972 - 0 huynhtridoan
khanhlucky973 - 0 npchalinh
khanhlucky972 - 1 lee16
khanhlucky973 - 1 hungbd
khanhlucky971 - 1 annangoc12
khanhlucky973 - 0 nganbali
khanhlucky972 - 0 vuphihung
khanhlucky971 - 0 vuductuan
khanhlucky972 - 0 at0p1xt
khanhlucky971 - 0 tranntruongg
khanhlucky972 - 0 phanthaian
khanhlucky976 - 1 cuacang3333
khanhlucky971 - 0 starvn
khanhlucky973 - 0 phamcongquy17
khanhlucky971 - 0 kiethocdot
khanhlucky971 - 1 heolovemusic
khanhlucky971 - 1 hthinhvn
khanhlucky970 - 4 duclioiu
khanhlucky970 - 4 vuhoangnguyen
khanhlucky972 - 0 sonccccc
khanhlucky977 - 0 kiemphongkim
khanhlucky972 - 0 admingo
khanhlucky970 - 1 alienware
khanhlucky972 - 0 hungbattai1
khanhlucky971 - 3 anh3khia
khanhlucky970 - 1 comchienduongchau
khanhlucky971 - 2 truongsinh
khanhlucky970 - 2 sabo2412
khanhlucky970 - 1 binzzz98
khanhlucky973 - 0 trannhatlong6a2
khanhlucky971 - 0 jasminee
khanhlucky972 - 0 gokuto
khanhlucky9718 - 62 phuongkitty
khanhlucky971 - 1 toigalam
khanhlucky971 - 0 lemyha
khanhlucky970 - 3 gomukupro33333
khanhlucky971 - 0 anhddcm1234
khanhlucky971 - 1 support
khanhlucky971 - 5 caremcarem
khanhlucky971 - 0 onestardk
khanhlucky971 - 4 carohcm
khanhlucky978 - 11 veeee0032
khanhlucky972 - 5 lunguyencong
khanhlucky973 - 2 banghuon980
khanhlucky977 - 0 kidnek
khanhlucky971 - 0 pingpong
khanhlucky970 - 2 vivacoffee
khanhlucky971 - 0 jinierosa
khanhlucky970 - 4 travahuong
khanhlucky971 - 0 boipyui943
khanhlucky974 - 2 nguykoi15
khanhlucky973 - 1 buivmjio22
khanhlucky9713 - 1 heloomaitjt
khanhlucky972 - 0 nhuquynhh2511
khanhlucky970 - 2 haianthui
khanhlucky972 - 1 nguyennhisopoor
khanhlucky9713 - 1 huynhhuutri
khanhlucky971 - 0 lamnguyen2012
khanhlucky971 - 0 sungo
khanhlucky973 - 0 vietyvu0
khanhlucky971 - 0 hieunger
khanhlucky971 - 0 thaynha
khanhlucky970 - 1 nguyennhisokill
khanhlucky975 - 0 nguyensonvnua
khanhlucky972 - 0 tanrik
khanhlucky970 - 2 evanst
khanhlucky971 - 0 fujuio012
khanhlucky971 - 1 gahapchao
khanhlucky975 - 0 nhstang26cuanam
khanhlucky971 - 0 testgame10
khanhlucky972 - 3 hoangnam124ha
khanhlucky971 - 0 cailontaobicaigiroi
khanhlucky9712 - 0 imnotreal
khanhlucky973 - 0 inun2016
khanhlucky971 - 3 koka262
khanhlucky971 - 0 heodatan111
khanhlucky972 - 0 thunhatnguoi