vuongkhanh
  • Hạng 89
  • Ngọc 1,612
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.26%
  • Chỉ số xã hội 253
  • Chỉ số đam mê 1.87
  • Thời gian tham gia 10 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuongkhanh2 - 4 nganbali
vuongkhanh5 - 2 winxp
vuongkhanh6 - 7 maruko
vuongkhanh9 - 10 hannie
vuongkhanh3 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
vuongkhanh2 - 0 leduchieu
vuongkhanh2 - 0 tonithang
vuongkhanh2 - 0 xuankhoa26062008
vuongkhanh1 - 0 lamhienvu17010410
vuongkhanh7 - 9 happy123
vuongkhanh1 - 0 dung07
vuongkhanh2 - 0 hieenminhh
vuongkhanh3 - 1 tongtuan
vuongkhanh14 - 12 vangbacdaquy
vuongkhanh1 - 0 smilelizzie
vuongkhanh0 - 4 yephdith
vuongkhanh2 - 0 hoangbk
vuongkhanh2 - 9 thienthansau
vuongkhanh4 - 5 ngocdinh
vuongkhanh2 - 2 hdmi2000
vuongkhanh5 - 8 phuongxoan
vuongkhanh8 - 1 jennyrose
vuongkhanh4 - 0 xgirlchoicaro
vuongkhanh1 - 0 rdgpicolo
vuongkhanh2 - 0 suport007
vuongkhanh2 - 5 cocvang
vuongkhanh17 - 7 maithietdang
vuongkhanh1 - 0 truongdeptrai0708
vuongkhanh1 - 5 mrcanh92
vuongkhanh1 - 1 huynhtridoan
vuongkhanh1 - 0 vuductuan
vuongkhanh2 - 0 reese0208
vuongkhanh1 - 0 meomeotino
vuongkhanh5 - 0 hieuconoknha
vuongkhanh2 - 0 vuvuive1
vuongkhanh1 - 3 damphucanh
vuongkhanh4 - 0 winlimit
vuongkhanh2 - 0 ok123456
vuongkhanh4 - 0 tranphithien333
vuongkhanh1 - 0 joevnpro
vuongkhanh6 - 0 thutoan10
vuongkhanh3 - 3 nkocdethuong
vuongkhanh1 - 0 thanhnha0099
vuongkhanh1 - 0 nkduy
vuongkhanh2 - 0 laivantien
vuongkhanh2 - 4 huynhbaobao
vuongkhanh2 - 1 dynha209
vuongkhanh1 - 0 nstk7
vuongkhanh1 - 0 heheiuanhat
vuongkhanh1 - 0 tranbahieu
vuongkhanh2 - 0 minhdangspb2vn
vuongkhanh0 - 4 tuongngoc
vuongkhanh7 - 1 hoangnhatthanh
vuongkhanh0 - 1 alienware
vuongkhanh7 - 0 tuanivy
vuongkhanh0 - 3 tonngokhong9
vuongkhanh2 - 1 qhis123
vuongkhanh1 - 5 anh3khia
vuongkhanh3 - 9 caroforfun99999
vuongkhanh2 - 0 lovetaiwan
vuongkhanh0 - 10 chachacha
vuongkhanh1 - 4 nguyenvancu
vuongkhanh1 - 2 lemyha
vuongkhanh1 - 0 pokaolala
vuongkhanh0 - 2 rubikson
vuongkhanh15 - 2 kain98
vuongkhanh0 - 1 itasuchi
vuongkhanh3 - 0 voman167
vuongkhanh4 - 1 travahuong
vuongkhanh0 - 1 comsat
vuongkhanh1 - 3 vesau
vuongkhanh4 - 0 lamquennha
vuongkhanh7 - 0 nonlamcon
vuongkhanh3 - 1 tieumong
vuongkhanh1 - 0 lequynh2108
vuongkhanh2 - 2 thutrang
vuongkhanh0 - 2 vivacoffee
vuongkhanh0 - 7 lamcaro2
vuongkhanh2 - 0 chuongdangkt2005
vuongkhanh0 - 3 lunguyencong
vuongkhanh1 - 0 hiepsiduongpho
vuongkhanh0 - 2 huongjep
vuongkhanh0 - 1 buoidayne
vuongkhanh2 - 0 vanvolang
vuongkhanh9 - 2 hunghandsome
vuongkhanh1 - 0 phanminhvinh
vuongkhanh3 - 0 lethuylinh
vuongkhanh2 - 0 lamnguyen2012
vuongkhanh3 - 0 mrjin
vuongkhanh5 - 5 sabo2412
vuongkhanh1 - 0 devil2k7
vuongkhanh1 - 0 mogghg
vuongkhanh1 - 4 lucatin
vuongkhanh10 - 1 thuyhoa
vuongkhanh5 - 0 lyduybang
vuongkhanh5 - 2 nguyenkhanhhoainam
vuongkhanh1 - 0 nguyenthithuthao
vuongkhanh1 - 2 lee16
vuongkhanh1 - 0 huyenthoai
vuongkhanh1 - 0 locnyo122