lazytomcat
  • Hạng ...
  • Ngọc 643
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.45%
  • Chỉ số xã hội 254
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lazytomcat4 - 2 jang80
lazytomcat8 - 13 serahwang
lazytomcat3 - 8 nganbali
lazytomcat1 - 2 nhatnhatsl
lazytomcat1 - 1 kippyquyen2410
lazytomcat1 - 0 anhday29122004r2wer
lazytomcat1 - 0 persier111
lazytomcat15 - 15 ngocanhgalaxy
lazytomcat10 - 9 toxuanhoang
lazytomcat2 - 3 lolovp
lazytomcat2 - 0 condalap
lazytomcat4 - 5 heodat91
lazytomcat4 - 2 caothucarovn
lazytomcat1 - 7 sabo2412
lazytomcat5 - 2 nguyenthanhdo
lazytomcat5 - 14 anh3khia
lazytomcat1 - 0 tohoang1312
lazytomcat3 - 1 kietvo266
lazytomcat3 - 10 shinnijin
lazytomcat0 - 1 x0nguoidanhco0x
lazytomcat2 - 0 shsibshxixb
lazytomcat0 - 2 lanthanh
lazytomcat4 - 0 hungvngan18
lazytomcat6 - 0 ftsai
lazytomcat2 - 0 thuynganho
lazytomcat2 - 5 vuabip
lazytomcat4 - 0 phanchuongkg
lazytomcat4 - 0 haicd2721
lazytomcat5 - 0 lokeybonson
lazytomcat1 - 1 bimxinh111
lazytomcat1 - 0 kenhao2013
lazytomcat3 - 1 mycaro
lazytomcat1 - 0 ezed12hy
lazytomcat1 - 1 hapororo94
lazytomcat0 - 4 travahuong
lazytomcat6 - 0 duythoi
lazytomcat2 - 0 gwbnmcbdh
lazytomcat3 - 0 thanhngaho
lazytomcat0 - 2 chumchum
lazytomcat1 - 0 huyiq1234
lazytomcat0 - 1 baokongu
lazytomcat3 - 1 herryhuy79993
lazytomcat0 - 2 cocvang
lazytomcat2 - 0 huutoan23
lazytomcat1 - 5 tomcuamuc
lazytomcat8 - 1 changne
lazytomcat1 - 0 ghostghost
lazytomcat1 - 0 lengocvu
lazytomcat3 - 0 phankhoa9987
lazytomcat6 - 0 thangquoc
lazytomcat1 - 0 bruno678
lazytomcat2 - 0 tonyduytran05
lazytomcat5 - 0 namsongo123
lazytomcat4 - 0 tandz000
lazytomcat5 - 0 thanhhuynh1211
lazytomcat1 - 3 ov2nd
lazytomcat1 - 1 loclatoi
lazytomcat2 - 0 lylokutee
lazytomcat1 - 0 ngheokietxac
lazytomcat4 - 2 shadow2h2
lazytomcat14 - 0 kamento
lazytomcat3 - 2 koora
lazytomcat3 - 0 trungrpg
lazytomcat3 - 1 cayruong
lazytomcat8 - 1 anhhero
lazytomcat0 - 5 lebaokhang
lazytomcat9 - 1 kylechan1413
lazytomcat3 - 0 lehoangducbinh
lazytomcat0 - 2 alienware
lazytomcat2 - 2 saphia
lazytomcat1 - 6 luungocbich3367
lazytomcat3 - 1 shrink
lazytomcat11 - 4 quanglb2001
lazytomcat2 - 4 bongbongmua12
lazytomcat0 - 4 hdmi2000
lazytomcat6 - 3 huynhthanhnha192
lazytomcat1 - 3 caroforfun99999
lazytomcat12 - 55 phuongkitty
lazytomcat7 - 0 bluem142
lazytomcat2 - 1 cocarom
lazytomcat1 - 3 muaxuanden
lazytomcat9 - 0 nvtee
lazytomcat3 - 1 itasuchi
lazytomcat2 - 1 daaaaaaaaaaaa
lazytomcat5 - 8 evanst
lazytomcat1 - 0 chiikaka27
lazytomcat5 - 2 shupapol
lazytomcat2 - 0 hoainhu
lazytomcat1 - 1 toigalam
lazytomcat11 - 18 lunguyencong
lazytomcat7 - 1 nguyendinhmanh
lazytomcat0 - 2 nguyennhisoreall
lazytomcat1 - 1 lovewinter
lazytomcat1 - 6 haianthui
lazytomcat1 - 0 sujichan
lazytomcat15 - 1 thuyhoa
lazytomcat1 - 0 hiopam270
lazytomcat1 - 2 noodles
lazytomcat0 - 2 nguyennhisopoor
lazytomcat0 - 1 ziennu1230