huyluxz
  • Hạng ...
  • Ngọc 710
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.69%
  • Chỉ số xã hội 182
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 6 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyluxz4 - 3 hanalov1
huyluxz3 - 0 uhuhuhuhuhhuy
huyluxz1 - 0 soralita
huyluxz1 - 0 tinatina
huyluxz0 - 2 muaxuanden
huyluxz2 - 7 hdmi2000
huyluxz1 - 0 chucdo
huyluxz2 - 2 luke911
huyluxz0 - 1 caroforfun99999
huyluxz3 - 3 vietnamovernight
huyluxz1 - 2 crystal
huyluxz4 - 2 adadadadadad
huyluxz3 - 2 nhibuong
huyluxz6 - 2 wwwhaha
huyluxz0 - 2 ngocruby9x
huyluxz4 - 9 anh3khia
huyluxz4 - 1 yuihandsome
huyluxz4 - 8 veeee0032
huyluxz3 - 3 thuykien
huyluxz1 - 2 hoangnam124ha
huyluxz9 - 5 kain98
huyluxz1 - 0 nguyethyxx
huyluxz1 - 0 nqgxi
huyluxz8 - 1 doquangtrung
huyluxz0 - 3 minhtoanwin
huyluxz0 - 2 nguyennhisoreall
huyluxz3 - 0 kimhanlong
huyluxz2 - 0 kidnguyen0102
huyluxz3 - 0 ahihihaha
huyluxz1 - 1 travahuong
huyluxz0 - 2 sannieboo
huyluxz1 - 1 peni06
huyluxz6 - 0 duongthanhhai
huyluxz1 - 0 lamtamnhuhello
huyluxz2 - 0 thanhdieu
huyluxz5 - 0 kieucnk
huyluxz7 - 11 lunguyencong
huyluxz3 - 0 liplu123
huyluxz1 - 3 sabo2412
huyluxz1 - 3 evanst
huyluxz4 - 0 sungo
huyluxz1 - 0 kidboy
huyluxz3 - 0 manhnhakieu
huyluxz3 - 0 nguyentranminhtu1508
huyluxz1 - 0 gxggsgfd
huyluxz2 - 0 devil2k7
huyluxz2 - 0 giainghi11
huyluxz0 - 1 wibunotsimpttv2k7
huyluxz3 - 0 iamrose84
huyluxz1 - 0 potatodragon
huyluxz3 - 1 bioson112
huyluxz0 - 1 lee16
huyluxz1 - 0 nhanw
huyluxz6 - 0 thedang
huyluxz1 - 0 lamnguyen2012
huyluxz1 - 2 son23
huyluxz1 - 0 tralena12
huyluxz2 - 0 vnnguyendung
huyluxz6 - 1 kiopin17
huyluxz2 - 0 namvuhoai11a7
huyluxz0 - 2 yephdith
huyluxz29 - 8 thanhnguyenyma
huyluxz1 - 0 mylinh10102005l
huyluxz1 - 0 huytoizzz
huyluxz3 - 0 truongcoi123
huyluxz2 - 0 chungleee134
huyluxz4 - 0 congtunghaui
huyluxz1 - 0 taphong
huyluxz1 - 0 nganntt13opsp18
huyluxz5 - 0 hoanguwu
huyluxz1 - 0 trangbui2
huyluxz0 - 3 linhlucden
huyluxz1 - 0 phuongbtl2
huyluxz1 - 0 quachdozz
huyluxz0 - 4 dangtiendung
huyluxz1 - 2 nguyenhuong90
huyluxz2 - 3 vuabip
huyluxz0 - 2 hocchoicaro
huyluxz0 - 1 quangkohocgioi
huyluxz6 - 3 cocuser
huyluxz3 - 5 lucatin
huyluxz1 - 0 casontruong551
huyluxz1 - 0 minhpham
huyluxz0 - 2 cobemongmo
huyluxz2 - 3 dongsongbang19
huyluxz1 - 0 kietpro223
huyluxz1 - 1 murasaki
huyluxz7 - 4 kakachieu030201
huyluxz0 - 1 ngucazo
huyluxz0 - 3 nguyenduyduc
huyluxz7 - 0 baoboll12345
huyluxz4 - 0 huynhuyn
huyluxz2 - 0 depyeutoi
huyluxz6 - 1 bongbongmua12
huyluxz3 - 0 thusieudepgai
huyluxz1 - 0 quynhaa
huyluxz0 - 3 lvthia1989
huyluxz0 - 3 byeyou
huyluxz1 - 1 carohcm
huyluxz9 - 0 ngaaaaaaa