huyluxz
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.32%
  • Chỉ số xã hội 243
  • Chỉ số đam mê 2.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyluxz0 - 2 winxp
huyluxz3 - 0 thanhmg
huyluxz4 - 0 abcdhk0879
huyluxz11 - 4 tenry
huyluxz2 - 0 duongngocson24
huyluxz3 - 7 quachdozz
huyluxz13 - 10 hanalov1
huyluxz9 - 25 nhibuong
huyluxz8 - 9 vietnamovernight
huyluxz14 - 8 luke911
huyluxz29 - 2 soidokx113
huyluxz0 - 1 duckykk
huyluxz1 - 5 lunox
huyluxz2 - 0 spade
huyluxz5 - 0 zinbop0513
huyluxz1 - 5 nganbali
huyluxz4 - 0 luubang
huyluxz1 - 5 newnewnew
huyluxz8 - 1 vuthuybinhduong1233
huyluxz12 - 1 nonameinw
huyluxz2 - 5 crystal
huyluxz2 - 7 huongjep
huyluxz12 - 5 vnnguyendung
huyluxz1 - 1 zaazaacom
huyluxz11 - 10 thuykien
huyluxz3 - 3 newbielok
huyluxz2 - 1 minhnopro
huyluxz0 - 1 ellis
huyluxz3 - 7 sanbangtaca123
huyluxz2 - 0 shinning
huyluxz1 - 0 huydangchoiloli
huyluxz1 - 0 laokhi586
huyluxz1 - 0 namthuylongminh
huyluxz3 - 3 cocvang
huyluxz1 - 0 htavan248
huyluxz1 - 0 datyeugaixinh1
huyluxz1 - 2 manhlamm
huyluxz0 - 1 nguyenmanhlama01
huyluxz1 - 0 unknowns
huyluxz1 - 0 fnorngbor
huyluxz0 - 7 dangtiendung
huyluxz1 - 0 tiennhieunhieutien
huyluxz1 - 1 tomcuamuc
huyluxz1 - 1 nhuantg
huyluxz0 - 4 muaxuanden
huyluxz2 - 0 quendaide
huyluxz3 - 1 phandanthan10anh1
huyluxz5 - 0 ashfblsavfb
huyluxz1 - 0 kuuyk
huyluxz4 - 0 herewegooo
huyluxz2 - 0 nguyenngocle
huyluxz5 - 4 elenale
huyluxz3 - 0 phucnguyen301299
huyluxz5 - 0 giaonguyen123456
huyluxz7 - 2 truongdeptrai0708
huyluxz2 - 0 dktlevis
huyluxz3 - 0 tiendatvo2k10
huyluxz1 - 0 lucie081103
huyluxz2 - 3 travahuong
huyluxz2 - 0 danning
huyluxz3 - 0 trnmhtrg
huyluxz3 - 0 hoaihan123
huyluxz2 - 0 bruno678
huyluxz1 - 1 at0p1xt
huyluxz1 - 0 cothanh
huyluxz0 - 2 wibunotsimpttv2k7
huyluxz8 - 14 anh3khia
huyluxz3 - 0 tkiet190569
huyluxz2 - 4 hamynn
huyluxz2 - 0 minhreal23
huyluxz1 - 1 hrhud7
huyluxz4 - 1 loanloan
huyluxz8 - 0 hunghandsome
huyluxz5 - 2 buihaquangvinh16
huyluxz2 - 0 kingkhelang
huyluxz3 - 0 uhuhuhuhuhhuy
huyluxz1 - 0 soralita
huyluxz1 - 0 tinatina
huyluxz2 - 7 hdmi2000
huyluxz1 - 0 chucdo
huyluxz0 - 1 caroforfun99999
huyluxz4 - 2 adadadadadad
huyluxz6 - 2 wwwhaha
huyluxz0 - 2 ngocruby9x
huyluxz4 - 1 yuihandsome
huyluxz4 - 8 veeee0032
huyluxz1 - 2 hoangnam124ha
huyluxz9 - 5 kain98
huyluxz1 - 0 nguyethyxx
huyluxz1 - 0 nqgxi
huyluxz8 - 1 doquangtrung
huyluxz0 - 3 minhtoanwin
huyluxz0 - 2 nguyennhisoreall
huyluxz3 - 0 kimhanlong
huyluxz2 - 0 kidnguyen0102
huyluxz3 - 0 ahihihaha
huyluxz0 - 2 sannieboo
huyluxz1 - 1 peni06
huyluxz6 - 0 duongthanhhai
huyluxz1 - 0 lamtamnhuhello