huyluxz
  • Hạng ...
  • Ngọc 956
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.08%
  • Chỉ số xã hội 258
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyluxz19 - 14 hanalov1
huyluxz18 - 11 luke911
huyluxz12 - 27 nhibuong
huyluxz12 - 11 thuykien
huyluxz11 - 11 vietnamovernight
huyluxz5 - 12 quachdozz
huyluxz13 - 7 vnnguyendung
huyluxz1 - 9 beteoteosg
huyluxz1 - 7 thacoanxuong
huyluxz0 - 4 ellis
huyluxz7 - 18 aikhongsotui
huyluxz0 - 1 hatcatnho
huyluxz5 - 0 ngocchau2022
huyluxz0 - 1 saosaysua
huyluxz0 - 2 rocket290671
huyluxz2 - 4 congtrinh
huyluxz3 - 2 pxduy
huyluxz2 - 9 hdmi2000
huyluxz3 - 0 bachhy2004
huyluxz2 - 0 docuong
huyluxz2 - 0 chigian123
huyluxz2 - 2 lukedt
huyluxz13 - 9 tenry
huyluxz1 - 1 quynhgiao
huyluxz26 - 0 tamhi123
huyluxz0 - 2 winxp
huyluxz3 - 0 thanhmg
huyluxz4 - 0 abcdhk0879
huyluxz2 - 0 duongngocson24
huyluxz29 - 2 soidokx113
huyluxz0 - 1 duckykk
huyluxz1 - 5 lunox
huyluxz2 - 0 spade
huyluxz5 - 0 zinbop0513
huyluxz1 - 5 nganbali
huyluxz4 - 0 luubang
huyluxz1 - 5 newnewnew
huyluxz8 - 1 vuthuybinhduong1233
huyluxz12 - 1 nonameinw
huyluxz2 - 5 crystal
huyluxz2 - 7 huongjep
huyluxz1 - 1 zaazaacom
huyluxz3 - 3 newbielok
huyluxz2 - 1 minhnopro
huyluxz3 - 7 sanbangtaca123
huyluxz2 - 0 shinning
huyluxz1 - 0 huydangchoiloli
huyluxz1 - 0 laokhi586
huyluxz1 - 0 namthuylongminh
huyluxz3 - 3 cocvang
huyluxz1 - 0 htavan248
huyluxz1 - 0 datyeugaixinh1
huyluxz1 - 2 manhlamm
huyluxz0 - 1 nguyenmanhlama01
huyluxz1 - 0 unknowns
huyluxz1 - 0 fnorngbor
huyluxz0 - 7 dangtiendung
huyluxz1 - 0 tiennhieunhieutien
huyluxz1 - 1 tomcuamuc
huyluxz1 - 1 nhuantg
huyluxz0 - 4 muaxuanden
huyluxz2 - 0 quendaide
huyluxz3 - 1 phandanthan10anh1
huyluxz5 - 0 ashfblsavfb
huyluxz1 - 0 kuuyk
huyluxz4 - 0 herewegooo
huyluxz2 - 0 nguyenngocle
huyluxz5 - 4 elenale
huyluxz3 - 0 phucnguyen301299
huyluxz5 - 0 giaonguyen123456
huyluxz7 - 2 truongdeptrai0708
huyluxz2 - 0 dktlevis
huyluxz3 - 0 tiendatvo2k10
huyluxz1 - 0 lucie081103
huyluxz2 - 3 travahuong
huyluxz2 - 0 danning
huyluxz3 - 0 trnmhtrg
huyluxz3 - 0 hoaihan123
huyluxz2 - 0 bruno678
huyluxz1 - 1 at0p1xt
huyluxz1 - 0 cothanh
huyluxz0 - 2 wibunotsimpttv2k7
huyluxz8 - 14 anh3khia
huyluxz3 - 0 tkiet190569
huyluxz2 - 4 hamynn
huyluxz2 - 0 minhreal23
huyluxz1 - 1 hrhud7
huyluxz4 - 1 loanloan
huyluxz8 - 0 hunghandsome
huyluxz5 - 2 buihaquangvinh16
huyluxz2 - 0 kingkhelang
huyluxz3 - 0 uhuhuhuhuhhuy
huyluxz1 - 0 soralita
huyluxz1 - 0 tinatina
huyluxz1 - 0 chucdo
huyluxz0 - 1 caroforfun99999
huyluxz4 - 2 adadadadadad
huyluxz6 - 2 wwwhaha
huyluxz0 - 2 ngocruby9x
huyluxz4 - 1 yuihandsome