ozonevietnam
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.94%
  • Chỉ số xã hội 256
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 11 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ozonevietnam4 - 9 kyhoi
ozonevietnam5 - 4 nganbali
ozonevietnam7 - 9 happykid76
ozonevietnam1 - 2 lucatin
ozonevietnam15 - 15 giodaingan
ozonevietnam8 - 3 suoingoc
ozonevietnam1 - 5 newnewnew
ozonevietnam1 - 0 sanbangtaca123
ozonevietnam13 - 12 thaomoc
ozonevietnam0 - 1 amazon
ozonevietnam0 - 2 caroforfun99999
ozonevietnam1 - 1 cocvang
ozonevietnam4 - 6 lexuan22
ozonevietnam1 - 4 saosaysua
ozonevietnam1 - 0 nguyenuybinh2003
ozonevietnam0 - 1 tranletuananh919
ozonevietnam0 - 2 thinhdang65
ozonevietnam1 - 0 truongdzxyz123
ozonevietnam3 - 0 asexualkkk
ozonevietnam3 - 3 sabo2412
ozonevietnam2 - 0 nhamthaolinh
ozonevietnam1 - 0 vanmun2209
ozonevietnam5 - 0 herewegooo
ozonevietnam1 - 0 rimurunopro
ozonevietnam3 - 4 nguyenhonganh
ozonevietnam1 - 1 thuynganho
ozonevietnam0 - 1 travahuong
ozonevietnam0 - 1 chumchum
ozonevietnam3 - 0 kamakenzo
ozonevietnam1 - 0 halowin12345
ozonevietnam2 - 1 ntntntnt
ozonevietnam1 - 0 dinhquanghongvan
ozonevietnam0 - 2 cuccu
ozonevietnam1 - 0 moana
ozonevietnam1 - 2 dktlevis
ozonevietnam1 - 0 ackquy666
ozonevietnam1 - 0 vuacarocari
ozonevietnam3 - 0 phankhoa9987
ozonevietnam1 - 0 phanchuongkg
ozonevietnam2 - 0 midsommar
ozonevietnam5 - 0 thanhthanhxlvqk
ozonevietnam2 - 0 anmyy
ozonevietnam2 - 0 huyleghhuujjj
ozonevietnam5 - 0 vankhaig
ozonevietnam1 - 0 at0p1xt
ozonevietnam1 - 4 hdmi2000
ozonevietnam4 - 0 qrintian
ozonevietnam0 - 2 carocuibap28
ozonevietnam2 - 3 anh3khia
ozonevietnam2 - 1 frankho
ozonevietnam3 - 1 quachdozz
ozonevietnam1 - 0 hung11sd21
ozonevietnam1 - 0 tthh5392
ozonevietnam4 - 5 kikokiko
ozonevietnam2 - 0 tlinhnguyen88
ozonevietnam3 - 0 nguyenhoangthuy
ozonevietnam1 - 0 thivanlekhoa
ozonevietnam1 - 0 ancomchua123
ozonevietnam2 - 1 hunghandsome
ozonevietnam1 - 0 hrhud7
ozonevietnam1 - 1 carokhet
ozonevietnam2 - 0 tieutubn310
ozonevietnam3 - 0 sthswrong
ozonevietnam2 - 0 trasuatrada
ozonevietnam4 - 1 fckboi
ozonevietnam0 - 1 sweetberry
ozonevietnam0 - 4 tautochanh
ozonevietnam4 - 23 phuongkitty
ozonevietnam2 - 0 bprgammer
ozonevietnam2 - 2 ok123456
ozonevietnam2 - 0 koroti132
ozonevietnam6 - 0 nguyendinhchieu2000
ozonevietnam3 - 0 somebubip123
ozonevietnam0 - 2 muaxuanden
ozonevietnam2 - 0 popsiunhan
ozonevietnam1 - 0 letzgo
ozonevietnam3 - 3 lolololo
ozonevietnam4 - 0 nghiadaoly1
ozonevietnam2 - 1 carohcm
ozonevietnam0 - 4 ngang123
ozonevietnam3 - 2 tieumong
ozonevietnam1 - 9 lamcaro2
ozonevietnam4 - 1 buikueo896
ozonevietnam3 - 0 wymc710
ozonevietnam2 - 2 kidboy
ozonevietnam1 - 0 hvgytvyhv
ozonevietnam0 - 1 noodles
ozonevietnam4 - 5 lunguyencong
ozonevietnam5 - 6 veeee0032
ozonevietnam1 - 0 lamnguyen2012
ozonevietnam0 - 2 haianthui
ozonevietnam2 - 0 quynhchi
ozonevietnam1 - 0 callmebeooo2505
ozonevietnam0 - 1 vnnguyendung
ozonevietnam4 - 0 phanhoanganh
ozonevietnam4 - 0 taminhquang
ozonevietnam2 - 0 dkhoanhy1505
ozonevietnam1 - 0 nonotname
ozonevietnam1 - 0 bauoidoncry
ozonevietnam5 - 0 rptvanh