ozonevietnam
  • Hạng ...
  • Ngọc 939
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.29%
  • Chỉ số xã hội 279
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ozonevietnam10 - 18 kyhoi
ozonevietnam27 - 26 giodaingan
ozonevietnam12 - 7 suoingoc
ozonevietnam24 - 23 thaomoc
ozonevietnam4 - 18 aikhongsotui
ozonevietnam12 - 18 happykid76
ozonevietnam11 - 18 lexuan22
ozonevietnam5 - 0 khoaxecobeconfused
ozonevietnam0 - 7 beteoteosg
ozonevietnam8 - 4 cuccu
ozonevietnam3 - 6 nguyenhonganh
ozonevietnam1 - 2 cocvang
ozonevietnam2 - 1 phattancute31124
ozonevietnam3 - 7 muaxuanden
ozonevietnam4 - 0 zxccxz507
ozonevietnam0 - 3 covid19
ozonevietnam2 - 0 sonnguyenxomdong
ozonevietnam0 - 2 rocket290671
ozonevietnam3 - 3 kidboy
ozonevietnam0 - 1 phamphuhung
ozonevietnam1 - 0 phuongbip123
ozonevietnam1 - 0 hchilacuat
ozonevietnam0 - 1 thanhthanh2k7
ozonevietnam1 - 4 docuong
ozonevietnam1 - 0 vinnie
ozonevietnam0 - 1 ellis
ozonevietnam0 - 1 tomcuamuc
ozonevietnam3 - 0 phoebediep
ozonevietnam0 - 5 winxp
ozonevietnam8 - 7 emiya
ozonevietnam1 - 0 leethanhthuy
ozonevietnam2 - 1 dinhhung2k8
ozonevietnam10 - 0 hoang2k5hq
ozonevietnam5 - 1 chuahe244lkd
ozonevietnam5 - 4 nganbali
ozonevietnam1 - 2 lucatin
ozonevietnam1 - 5 newnewnew
ozonevietnam1 - 0 sanbangtaca123
ozonevietnam0 - 1 amazon
ozonevietnam0 - 2 caroforfun99999
ozonevietnam1 - 4 saosaysua
ozonevietnam1 - 0 nguyenuybinh2003
ozonevietnam0 - 1 tranletuananh919
ozonevietnam0 - 2 thinhdang65
ozonevietnam1 - 0 truongdzxyz123
ozonevietnam3 - 0 asexualkkk
ozonevietnam3 - 3 sabo2412
ozonevietnam2 - 0 nhamthaolinh
ozonevietnam1 - 0 vanmun2209
ozonevietnam5 - 0 herewegooo
ozonevietnam1 - 0 rimurunopro
ozonevietnam1 - 1 thuynganho
ozonevietnam0 - 1 travahuong
ozonevietnam0 - 1 chumchum
ozonevietnam3 - 0 kamakenzo
ozonevietnam1 - 0 halowin12345
ozonevietnam2 - 1 ntntntnt
ozonevietnam1 - 0 dinhquanghongvan
ozonevietnam1 - 0 moana
ozonevietnam1 - 2 dktlevis
ozonevietnam1 - 0 ackquy666
ozonevietnam1 - 0 vuacarocari
ozonevietnam3 - 0 phankhoa9987
ozonevietnam1 - 0 phanchuongkg
ozonevietnam2 - 0 midsommar
ozonevietnam5 - 0 thanhthanhxlvqk
ozonevietnam2 - 0 anmyy
ozonevietnam2 - 0 huyleghhuujjj
ozonevietnam5 - 0 vankhaig
ozonevietnam1 - 0 at0p1xt
ozonevietnam1 - 4 hdmi2000
ozonevietnam4 - 0 qrintian
ozonevietnam0 - 2 carocuibap28
ozonevietnam2 - 3 anh3khia
ozonevietnam2 - 1 frankho
ozonevietnam3 - 1 quachdozz
ozonevietnam1 - 0 hung11sd21
ozonevietnam1 - 0 tthh5392
ozonevietnam4 - 5 kikokiko
ozonevietnam2 - 0 tlinhnguyen88
ozonevietnam3 - 0 nguyenhoangthuy
ozonevietnam1 - 0 thivanlekhoa
ozonevietnam1 - 0 ancomchua123
ozonevietnam2 - 1 hunghandsome
ozonevietnam1 - 0 hrhud7
ozonevietnam1 - 1 carokhet
ozonevietnam2 - 0 tieutubn310
ozonevietnam3 - 0 sthswrong
ozonevietnam2 - 0 trasuatrada
ozonevietnam4 - 1 fckboi
ozonevietnam0 - 1 sweetberry
ozonevietnam0 - 4 tautochanh
ozonevietnam4 - 23 phuongkitty
ozonevietnam2 - 0 bprgammer
ozonevietnam2 - 2 ok123456
ozonevietnam2 - 0 koroti132
ozonevietnam6 - 0 nguyendinhchieu2000
ozonevietnam3 - 0 somebubip123
ozonevietnam2 - 0 popsiunhan
ozonevietnam1 - 0 letzgo