ngocanhgalaxy
  • Hạng 147
  • Ngọc 1,053
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.12%
  • Chỉ số xã hội 263
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocanhgalaxy9 - 7 serahwang
ngocanhgalaxy11 - 9 lolovp
ngocanhgalaxy20 - 14 toxuanhoang
ngocanhgalaxy0 - 2 nganbali
ngocanhgalaxy3 - 6 hayghe124
ngocanhgalaxy2 - 6 ov2nd
ngocanhgalaxy15 - 15 lazytomcat
ngocanhgalaxy6 - 7 jang80
ngocanhgalaxy0 - 2 manhlamm
ngocanhgalaxy1 - 1 yukario321
ngocanhgalaxy1 - 0 baohanthuydung2013
ngocanhgalaxy5 - 3 taolanguoidepchai
ngocanhgalaxy0 - 4 cocvang
ngocanhgalaxy1 - 3 haizzzzzzzzzzzzz
ngocanhgalaxy1 - 0 hurtmin110704
ngocanhgalaxy3 - 9 hongkong1
ngocanhgalaxy6 - 3 linhmeo1905
ngocanhgalaxy1 - 0 uhsysvdhudbdh737727
ngocanhgalaxy0 - 4 heodat91
ngocanhgalaxy1 - 0 hisinku
ngocanhgalaxy1 - 0 tien321321abcxyz
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyenduclong
ngocanhgalaxy1 - 0 khangnguyen2
ngocanhgalaxy1 - 0 ftsai
ngocanhgalaxy4 - 6 sabo2412
ngocanhgalaxy7 - 0 ngducmanh
ngocanhgalaxy0 - 3 nh0xackekeect
ngocanhgalaxy5 - 6 wibunotsimpttv2k7
ngocanhgalaxy4 - 0 bosspro
ngocanhgalaxy2 - 0 mycaro
ngocanhgalaxy4 - 8 chumchum
ngocanhgalaxy2 - 0 ngocthuongg1202
ngocanhgalaxy5 - 0 hoangthuyhan10821
ngocanhgalaxy1 - 0 dioda
ngocanhgalaxy1 - 0 shibangulem
ngocanhgalaxy2 - 0 dktlevis
ngocanhgalaxy0 - 2 nhatthuy
ngocanhgalaxy2 - 0 thaithuyduong
ngocanhgalaxy2 - 0 lethidongphuong
ngocanhgalaxy2 - 4 vuabip
ngocanhgalaxy2 - 0 namsongo123
ngocanhgalaxy3 - 1 at0p1xt
ngocanhgalaxy1 - 0 shinvn
ngocanhgalaxy14 - 1 nnonn
ngocanhgalaxy1 - 0 phuc3212aaaaa
ngocanhgalaxy3 - 9 hdmi2000
ngocanhgalaxy0 - 2 anh3khia
ngocanhgalaxy0 - 6 tomcuamuc
ngocanhgalaxy2 - 4 thuydung25
ngocanhgalaxy3 - 4 admingo
ngocanhgalaxy0 - 2 alienware
ngocanhgalaxy6 - 1 adidas
ngocanhgalaxy5 - 1 navizto
ngocanhgalaxy2 - 0 monchangcheo
ngocanhgalaxy5 - 0 thienbinh
ngocanhgalaxy7 - 0 hoaquocphong
ngocanhgalaxy1 - 0 anhhero
ngocanhgalaxy1 - 1 emiya
ngocanhgalaxy1 - 3 fushima
ngocanhgalaxy0 - 2 lanthanh
ngocanhgalaxy0 - 1 binzzz98
ngocanhgalaxy1 - 0 kylechan1413
ngocanhgalaxy1 - 0 linkkkk
ngocanhgalaxy4 - 0 tieutubn310
ngocanhgalaxy2 - 0 voquyhung
ngocanhgalaxy2 - 0 sanaki
ngocanhgalaxy0 - 1 tonngokhong9
ngocanhgalaxy0 - 2 lebaokhang
ngocanhgalaxy3 - 2 cayruong
ngocanhgalaxy0 - 10 caroforfun99999
ngocanhgalaxy2 - 0 hoangthao01
ngocanhgalaxy2 - 1 bosotsuki2012
ngocanhgalaxy2 - 0 nguyenthanhchinh
ngocanhgalaxy3 - 13 travahuong
ngocanhgalaxy1 - 0 trungkieentp
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyendinhchieu2000
ngocanhgalaxy1 - 0 ndnmaster
ngocanhgalaxy2 - 0 thanhihihi
ngocanhgalaxy0 - 1 maskeeee13623
ngocanhgalaxy0 - 1 aceweo
ngocanhgalaxy2 - 1 lamquennha
ngocanhgalaxy2 - 1 hiusama
ngocanhgalaxy2 - 0 ongabg
ngocanhgalaxy8 - 0 thienphusi123
ngocanhgalaxy4 - 25 phuongkitty
ngocanhgalaxy5 - 2 namvietkyvuong9999
ngocanhgalaxy1 - 0 gingkkk
ngocanhgalaxy0 - 1 loclatoi
ngocanhgalaxy1 - 3 carohcm
ngocanhgalaxy0 - 1 imnghie101
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyenhoanganhvu
ngocanhgalaxy0 - 1 hunghandsome
ngocanhgalaxy2 - 0 sadawsaaw3
ngocanhgalaxy5 - 0 sedukos2
ngocanhgalaxy1 - 4 nhannguyen
ngocanhgalaxy2 - 0 thanhcuong1994
ngocanhgalaxy7 - 0 dongnino
ngocanhgalaxy1 - 0 suthatchics1
ngocanhgalaxy1 - 0 nanocovaxhhh
ngocanhgalaxy5 - 0 trangnana