phameco
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.21%
  • Chỉ số xã hội 307
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phameco3 - 13 beteoteosg
phameco0 - 1 quynhgiao
phameco0 - 2 huongjep
phameco21 - 16 socnau
phameco26 - 26 bangtam2312
phameco19 - 17 tuanlongtt
phameco0 - 1 nhakhach175
phameco27 - 19 nhatvy2291
phameco11 - 9 hoadongtien00
phameco18 - 0 gnasche
phameco1 - 0 xtungftu
phameco0 - 3 aikhongsotui
phameco10 - 16 quangmetro
phameco2 - 18 rocket290671
phameco4 - 4 thuytinhkhoc
phameco2 - 0 hosyhuy29
phameco1 - 0 ngocchau2022
phameco7 - 0 ngocdztukado
phameco1 - 7 ellis
phameco2 - 0 chilla
phameco3 - 0 leejongsuk124
phameco1 - 0 kanji123123
phameco3 - 0 levankhiem
phameco2 - 0 dangkhoisg
phameco1 - 5 siro2012
phameco0 - 1 thanhthanh2k7
phameco1 - 0 quangdung12317
phameco5 - 6 hdmi2000
phameco0 - 1 weedst
phameco1 - 1 muaxuanden
phameco1 - 0 boxbox
phameco0 - 3 mmmon
phameco2 - 0 vitkhongngu
phameco7 - 2 ddddggg12
phameco1 - 8 docuong
phameco3 - 0 canchigiao
phameco9 - 14 winxp
phameco4 - 1 hoanghaannguyen
phameco5 - 7 nganbali
phameco2 - 0 tepsno00
phameco1 - 0 lynnsayhii29
phameco3 - 15 meohoang123
phameco2 - 0 caodanghoi
phameco0 - 2 nguyenphuong1109new
phameco6 - 5 cuncun
phameco4 - 0 monachen88
phameco5 - 16 newnewnew
phameco6 - 3 toanluf
phameco2 - 0 linhlinhlinh123
phameco4 - 0 lostkute1998dl
phameco0 - 4 sanbangtaca123
phameco4 - 0 lulipham
phameco1 - 0 khanhprocaro
phameco1 - 0 doquangtrung
phameco1 - 0 vuminhtiena1
phameco1 - 0 khokhmuhmu
phameco0 - 1 dungbrocaro
phameco0 - 2 cocvang
phameco0 - 1 manhlamm
phameco6 - 9 shinnijin
phameco1 - 0 cauutday11
phameco1 - 0 nguyenquangtrung206
phameco1 - 0 yuqifakenr123
phameco1 - 0 hienhamho98
phameco2 - 0 nghiamai2110
phameco1 - 1 thienthansau
phameco4 - 0 danghoangloc
phameco2 - 0 dailove123
phameco2 - 0 mycaro
phameco1 - 0 anhduc123zz
phameco1 - 0 adswzxcvbnm
phameco2 - 0 ksmran
phameco1 - 0 thanhngaho
phameco1 - 0 chumchum
phameco1 - 4 damphucanh
phameco3 - 1 cat87xx87xx
phameco2 - 0 bktsgaming
phameco1 - 0 sfhjjjut
phameco2 - 0 betintin
phameco1 - 0 hunterkiller
phameco2 - 1 admingo
phameco4 - 0 trangiabao
phameco2 - 3 totoro
phameco1 - 1 binhnhi
phameco4 - 1 thutoan10
phameco4 - 0 monngoc309
phameco1 - 0 phamduong2k5
phameco1 - 2 beyeupk
phameco1 - 0 nhan0336643521oo
phameco3 - 0 pakuda
phameco0 - 2 ddd1906
phameco2 - 0 cuongto908
phameco1 - 16 loanloan
phameco5 - 6 tintindongnghia1708
phameco4 - 7 pqchinh84
phameco11 - 1 kingkhelang
phameco3 - 0 lolsat456
phameco0 - 1 binzzz98
phameco0 - 1 npn01
phameco0 - 2 truongsinh