phameco
  • Hạng ...
  • Ngọc 744
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.21%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 10 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phameco10 - 12 bangtam2312
phameco14 - 8 tuanlongtt
phameco6 - 9 quangmetro
phameco5 - 3 toanluf
phameco9 - 6 socnau
phameco3 - 3 hoadongtien00
phameco1 - 0 khokhmuhmu
phameco0 - 1 dungbrocaro
phameco0 - 2 cocvang
phameco0 - 1 manhlamm
phameco6 - 9 shinnijin
phameco1 - 0 cauutday11
phameco1 - 0 nguyenquangtrung206
phameco1 - 0 yuqifakenr123
phameco1 - 0 hienhamho98
phameco3 - 7 nhatvy2291
phameco2 - 0 nghiamai2110
phameco1 - 1 thienthansau
phameco4 - 0 danghoangloc
phameco2 - 0 dailove123
phameco4 - 0 nganbali
phameco2 - 0 mycaro
phameco1 - 0 anhduc123zz
phameco1 - 0 adswzxcvbnm
phameco2 - 0 ksmran
phameco1 - 0 thanhngaho
phameco1 - 0 chumchum
phameco1 - 4 damphucanh
phameco2 - 3 thuytinhkhoc
phameco3 - 1 cat87xx87xx
phameco2 - 0 bktsgaming
phameco1 - 0 sfhjjjut
phameco2 - 0 betintin
phameco1 - 0 hunterkiller
phameco2 - 1 admingo
phameco4 - 0 trangiabao
phameco2 - 3 totoro
phameco1 - 1 binhnhi
phameco4 - 1 thutoan10
phameco4 - 0 monngoc309
phameco0 - 2 hdmi2000
phameco1 - 0 phamduong2k5
phameco1 - 2 beyeupk
phameco1 - 0 nhan0336643521oo
phameco3 - 0 pakuda
phameco0 - 2 ddd1906
phameco2 - 0 cuongto908
phameco1 - 16 loanloan
phameco5 - 6 tintindongnghia1708
phameco4 - 7 pqchinh84
phameco11 - 1 kingkhelang
phameco3 - 0 lolsat456
phameco0 - 1 binzzz98
phameco0 - 1 npn01
phameco0 - 2 truongsinh
phameco0 - 1 minhtoicodon52
phameco0 - 1 caroforfun99999
phameco3 - 0 ctlhp1316
phameco10 - 0 tomtep
phameco3 - 27 phuongkitty
phameco5 - 6 korean
phameco4 - 2 tfchicken
phameco1 - 0 enderduyphamvn
phameco1 - 0 kazuu1554
phameco0 - 1 rubikson
phameco3 - 0 tuanculan
phameco0 - 5 travahuong
phameco2 - 0 datzing323
phameco0 - 1 nguyenvancu
phameco3 - 0 simple00000
phameco0 - 2 chachacha
phameco2 - 0 seamus2512
phameco1 - 0 sabo2412
phameco1 - 0 nguyentandung
phameco8 - 0 chuminhhieu
phameco9 - 0 hunghandsome
phameco5 - 1 jinsam
phameco0 - 1 belen3
phameco1 - 6 minhtoanwin
phameco1 - 0 sihalinhchi4
phameco0 - 2 vivacoffee
phameco1 - 0 khangdanhdo
phameco0 - 1 umsangcon
phameco2 - 6 ngang123
phameco0 - 3 lamcaro2
phameco9 - 6 veeee0032
phameco0 - 1 thuyhoa
phameco3 - 0 azzzzz
phameco0 - 4 noodles
phameco0 - 2 phumyhung
phameco1 - 0 nhatnamit
phameco3 - 1 truonggk
phameco1 - 0 suthatchics1
phameco3 - 2 lunguyencong
phameco3 - 0 sangcarrick
phameco3 - 2 mogghg
phameco3 - 0 dungnguyenngocthuy
phameco2 - 4 saphia
phameco1 - 0 tanrik
phameco1 - 0 mjloan12