vichio
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.98%
  • Chỉ số xã hội 237
  • Chỉ số đam mê 2.57
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vichio1 - 10 nganbali
vichio8 - 11 dorabase
vichio4 - 0 huyenmii25
vichio1 - 0 at0p1xt
vichio1 - 0 vuthanhphong2307
vichio6 - 11 cocvang
vichio6 - 5 nhathaha
vichio3 - 4 meokitty
vichio5 - 9 nhatnhatsl
vichio1 - 1 ehsbhbsb
vichio1 - 6 ellis
vichio11 - 13 binhphonui
vichio18 - 10 builan0209
vichio7 - 8 yumkhin
vichio6 - 7 tahuy
vichio1 - 0 katashuke
vichio23 - 0 caohoangtrung1234567
vichio7 - 0 danhkkl
vichio5 - 0 ninhhuynh
vichio2 - 0 vldaucatmoi
vichio3 - 2 sabo2412
vichio1 - 0 linhmeo1905
vichio1 - 3 hongkong1
vichio1 - 0 nguyenthanhdo
vichio6 - 1 khoaqweqwe1
vichio1 - 0 tonlopro
vichio12 - 0 mailmail115
vichio5 - 0 cookieee
vichio9 - 7 shinnijin
vichio2 - 0 ezed12hy
vichio3 - 0 heoconhamchoi
vichio1 - 5 lokeybonson
vichio1 - 0 payerdjasdsadsad
vichio1 - 1 thuykim7979
vichio1 - 1 hoanhmanh93
vichio1 - 0 admingo
vichio1 - 0 lnsusan
vichio2 - 0 hungfc99199
vichio2 - 0 ngoclinhsaothuy
vichio2 - 0 zxctt321123
vichio4 - 2 cuacang3333
vichio4 - 0 jssk02211968
vichio2 - 0 chioto
vichio1 - 0 brocaonam
vichio1 - 0 tobicm
vichio2 - 0 phucnguyen301299
vichio0 - 1 thuong95
vichio3 - 0 matwjtroiwf
vichio4 - 2 kiemphongkim
vichio4 - 0 thutoan10
vichio1 - 4 lucatin
vichio1 - 0 dieuthanh
vichio0 - 1 saphia
vichio0 - 2 tomcuamuc
vichio1 - 0 dynha209
vichio3 - 0 alexanderthoth
vichio1 - 0 minhsting
vichio1 - 0 binzzz98
vichio1 - 0 kiemkhachgiangho
vichio1 - 0 phunguyenelx1
vichio3 - 2 thientt
vichio5 - 1 qhis123
vichio0 - 1 hdmi2000
vichio5 - 0 hiepkhach
vichio2 - 0 tsrgsrh8
vichio1 - 0 mitandsu
vichio2 - 0 gaubeo123123
vichio2 - 3 muaxuanden
vichio1 - 0 dangcapcaothu111
vichio1 - 0 soseri100
vichio3 - 0 vuquangha9818
vichio1 - 0 nguyendinhthiep
vichio2 - 0 thuongcf6
vichio1 - 0 dinhga45
vichio1 - 3 vuhocgioi
vichio3 - 4 babeobenbobien123
vichio2 - 6 lunguyencong
vichio1 - 0 lucsen
vichio1 - 13 phuongkitty
vichio1 - 2 lamcaro2
vichio1 - 0 chungotaku12
vichio0 - 1 travahuong
vichio2 - 1 thuyhoa
vichio1 - 2 nguyennhisoreall
vichio3 - 7 waifu207otaku
vichio0 - 1 carohcm
vichio2 - 0 huongduong
vichio1 - 0 gungun19x
vichio1 - 0 nhanleaaa
vichio1 - 0 taotenla123
vichio0 - 4 haianthui
vichio3 - 0 quanidoxxx
vichio4 - 8 evanst
vichio2 - 1 phanminhvinh
vichio8 - 3 veeee0032
vichio0 - 1 heavy123
vichio0 - 1 anhlatrumday
vichio9 - 1 mamamana
vichio0 - 1 oxoxox
vichio7 - 0 ttxsub