vichio
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.56%
  • Chỉ số xã hội 195
  • Chỉ số đam mê 1.97
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vichio1 - 0 dieuthanh
vichio0 - 1 saphia
vichio0 - 2 tomcuamuc
vichio1 - 0 dynha209
vichio3 - 0 alexanderthoth
vichio1 - 0 minhsting
vichio10 - 4 builan0209
vichio3 - 3 binhphonui
vichio1 - 3 dorabase
vichio1 - 0 binzzz98
vichio1 - 0 kiemkhachgiangho
vichio1 - 0 phunguyenelx1
vichio3 - 2 thientt
vichio1 - 3 meokitty
vichio5 - 1 qhis123
vichio4 - 8 cocvang
vichio0 - 1 hdmi2000
vichio5 - 0 hiepkhach
vichio0 - 2 sabo2412
vichio2 - 0 tsrgsrh8
vichio1 - 0 mitandsu
vichio2 - 0 gaubeo123123
vichio3 - 2 nhathaha
vichio4 - 2 yumkhin
vichio2 - 3 muaxuanden
vichio1 - 0 dangcapcaothu111
vichio1 - 0 soseri100
vichio3 - 0 vuquangha9818
vichio1 - 0 nguyendinhthiep
vichio2 - 0 thuongcf6
vichio3 - 3 tahuy
vichio1 - 0 dinhga45
vichio1 - 3 vuhocgioi
vichio3 - 4 babeobenbobien123
vichio2 - 6 lunguyencong
vichio1 - 0 lucsen
vichio1 - 13 phuongkitty
vichio1 - 2 lamcaro2
vichio1 - 0 chungotaku12
vichio0 - 1 travahuong
vichio2 - 1 thuyhoa
vichio1 - 2 nguyennhisoreall
vichio3 - 7 waifu207otaku
vichio0 - 1 carohcm
vichio2 - 0 huongduong
vichio1 - 0 gungun19x
vichio1 - 0 nhanleaaa
vichio1 - 0 taotenla123
vichio0 - 4 haianthui
vichio3 - 0 quanidoxxx
vichio4 - 8 evanst
vichio2 - 1 phanminhvinh
vichio8 - 3 veeee0032
vichio0 - 1 heavy123
vichio0 - 1 anhlatrumday
vichio9 - 1 mamamana
vichio0 - 1 oxoxox
vichio7 - 0 ttxsub
vichio3 - 0 miyamurakori
vichio0 - 6 mblife2021
vichio0 - 4 koka262
vichio1 - 0 hjumnyo12
vichio1 - 0 tuongsinh
vichio2 - 0 yaxua
vichio0 - 1 amencong
vichio1 - 1 paduc
vichio0 - 1 alphax
vichio1 - 0 quanglb2001
vichio3 - 0 chamxx95
vichio2 - 3 vuabip
vichio1 - 0 leopham
vichio0 - 2 thanhthanhx1
vichio0 - 5 buoidayne
vichio5 - 1 nghiacaro
vichio0 - 3 hocgomoku
vichio3 - 1 cahuvui
vichio4 - 0 thhoa003
vichio1 - 0 tralena12
vichio2 - 0 malay
vichio1 - 0 kippyquyen2410
vichio4 - 0 haptn3
vichio0 - 2 carocuibap28
vichio1 - 0 lovelyday
vichio1 - 7 wibunotsimpttv2k7
vichio7 - 4 cocuser
vichio5 - 0 tranphat
vichio3 - 1 kiopin17
vichio4 - 0 trancuongst
vichio0 - 1 fcbm10
vichio5 - 0 kain98
vichio1 - 0 duycuongdraven
vichio2 - 0 nguyenthianhnguyet
vichio2 - 2 nguyenmanhlama01
vichio0 - 3 ngocgiau04
vichio1 - 0 banbanhbao16032005
vichio1 - 0 trongcaro
vichio0 - 2 interwar1283
vichio1 - 0 manhlama01
vichio2 - 1 quangdinh20
vichio2 - 0 phamgiakhanhb