trailangthang
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.25%
  • Chỉ số xã hội 221
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trailangthang2 - 12 winxp
trailangthang1 - 0 nlquan1996
trailangthang2 - 0 tungdeptrai
trailangthang1 - 0 docuong
trailangthang0 - 2 yephdith
trailangthang0 - 1 huongjep
trailangthang8 - 3 nakime3769
trailangthang16 - 23 tungk3
trailangthang1 - 5 mayakieu
trailangthang22 - 14 tranhang07
trailangthang18 - 6 phuongkarry
trailangthang1 - 5 cocvang
trailangthang7 - 7 cobebencuaso
trailangthang2 - 0 minhtuntun
trailangthang5 - 0 longvo72
trailangthang1 - 3 lunox
trailangthang9 - 0 khue1980s
trailangthang0 - 2 silverfang
trailangthang14 - 14 vitsenpaii
trailangthang14 - 8 tigerzing
trailangthang3 - 5 liuhuy314
trailangthang1 - 0 dsuhdsudhsudhsuhds
trailangthang4 - 0 mapple
trailangthang0 - 1 ellis
trailangthang1 - 2 nguyenmanhlama01
trailangthang1 - 2 newnewnew
trailangthang8 - 1 misoi
trailangthang2 - 0 pororoha20
trailangthang3 - 2 carokid
trailangthang0 - 5 nganbali
trailangthang2 - 3 simthuy
trailangthang2 - 0 tixinh
trailangthang3 - 0 phongnguyenvu06
trailangthang5 - 2 bachien2020
trailangthang2 - 0 sabara2k7
trailangthang3 - 4 kippyquyen2410
trailangthang12 - 15 caroforfun99999
trailangthang5 - 1 sjsjahd
trailangthang1 - 0 onepiecehe
trailangthang4 - 0 hahahahehu1233143
trailangthang1 - 0 fbngohai
trailangthang2 - 0 tonducnam
trailangthang3 - 0 buraibo552009
trailangthang2 - 0 leopard1608
trailangthang11 - 0 quynhquynhquynnnh
trailangthang2 - 0 hetten4231
trailangthang3 - 5 khiconjx
trailangthang2 - 1 tinhkt79
trailangthang1 - 0 linhkd2
trailangthang2 - 0 htthanh39
trailangthang1 - 0 haicd2721
trailangthang6 - 8 sabo2412
trailangthang3 - 3 chumchum
trailangthang3 - 0 thanhngaho
trailangthang0 - 1 newbiecaros14
trailangthang2 - 1 galabasi
trailangthang1 - 0 chebuoi
trailangthang2 - 0 datnonstop
trailangthang3 - 3 damphucanh
trailangthang1 - 0 ggez113
trailangthang0 - 1 covid19
trailangthang1 - 0 maynoc
trailangthang1 - 0 asaco123
trailangthang2 - 0 luonghau1999
trailangthang1 - 0 hoangthuc
trailangthang7 - 4 sonccccc
trailangthang1 - 0 cashcat
trailangthang1 - 0 heodepzai
trailangthang0 - 1 comchienduongchau
trailangthang3 - 2 tintindongnghia1708
trailangthang10 - 7 ngoanhduy00
trailangthang0 - 1 axtcaro
trailangthang0 - 3 hieula
trailangthang1 - 0 dangcapodau
trailangthang1 - 0 nguyenvonglinh98796
trailangthang1 - 4 tondan
trailangthang3 - 1 cocarom
trailangthang0 - 3 tonngokhong9
trailangthang1 - 4 truongsinh
trailangthang1 - 0 vitkhongngu
trailangthang3 - 0 yahootq
trailangthang1 - 0 thethan1994
trailangthang0 - 6 phuongkitty
trailangthang1 - 1 abccuti
trailangthang0 - 3 vivacoffee
trailangthang2 - 0 trinhhv13
trailangthang1 - 0 bongbongmua12
trailangthang2 - 3 veeee0032
trailangthang0 - 2 nguyennhisoreall
trailangthang1 - 0 kinkin209
trailangthang3 - 0 zhenzhen
trailangthang1 - 2 hdmi2000
trailangthang4 - 0 embdiu
trailangthang6 - 10 ngocgiau04
trailangthang9 - 1 cameratranhoa
trailangthang1 - 0 vutienthuan
trailangthang5 - 1 chickencaro
trailangthang3 - 0 hayyyy
trailangthang1 - 0 btran2912
trailangthang1 - 0 ngvietanh204