trailangthang
  • Hạng 69
  • Ngọc 1,962
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.95%
  • Chỉ số xã hội 194
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 10 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trailangthang15 - 6 tranhang07
trailangthang1 - 0 onepiecehe
trailangthang4 - 0 hahahahehu1233143
trailangthang3 - 5 cobebencuaso
trailangthang1 - 0 fbngohai
trailangthang2 - 0 tonducnam
trailangthang3 - 0 buraibo552009
trailangthang2 - 0 leopard1608
trailangthang11 - 0 quynhquynhquynnnh
trailangthang2 - 0 hetten4231
trailangthang8 - 4 phuongkarry
trailangthang8 - 9 tungk3
trailangthang3 - 5 khiconjx
trailangthang3 - 3 liuhuy314
trailangthang5 - 2 nakime3769
trailangthang10 - 9 vitsenpaii
trailangthang2 - 1 tinhkt79
trailangthang1 - 0 linhkd2
trailangthang2 - 0 htthanh39
trailangthang1 - 0 haicd2721
trailangthang6 - 8 sabo2412
trailangthang3 - 3 chumchum
trailangthang3 - 0 thanhngaho
trailangthang0 - 1 newbiecaros14
trailangthang2 - 1 galabasi
trailangthang1 - 0 chebuoi
trailangthang2 - 0 datnonstop
trailangthang3 - 3 damphucanh
trailangthang1 - 0 ggez113
trailangthang0 - 1 covid19
trailangthang1 - 0 maynoc
trailangthang1 - 0 asaco123
trailangthang2 - 0 luonghau1999
trailangthang1 - 0 hoangthuc
trailangthang7 - 4 sonccccc
trailangthang1 - 0 cashcat
trailangthang1 - 0 heodepzai
trailangthang0 - 1 comchienduongchau
trailangthang3 - 2 tintindongnghia1708
trailangthang10 - 7 ngoanhduy00
trailangthang1 - 1 mayakieu
trailangthang0 - 1 axtcaro
trailangthang0 - 3 hieula
trailangthang0 - 4 cocvang
trailangthang1 - 0 dangcapodau
trailangthang12 - 14 caroforfun99999
trailangthang1 - 0 nguyenvonglinh98796
trailangthang1 - 4 tondan
trailangthang3 - 1 cocarom
trailangthang0 - 3 tonngokhong9
trailangthang1 - 4 truongsinh
trailangthang1 - 0 vitkhongngu
trailangthang3 - 0 yahootq
trailangthang1 - 0 thethan1994
trailangthang0 - 6 phuongkitty
trailangthang1 - 1 abccuti
trailangthang0 - 3 vivacoffee
trailangthang2 - 0 trinhhv13
trailangthang1 - 0 bongbongmua12
trailangthang2 - 3 veeee0032
trailangthang0 - 2 nguyennhisoreall
trailangthang1 - 0 kinkin209
trailangthang3 - 0 zhenzhen
trailangthang1 - 2 hdmi2000
trailangthang4 - 0 embdiu
trailangthang6 - 10 ngocgiau04
trailangthang9 - 1 cameratranhoa
trailangthang1 - 0 vutienthuan
trailangthang5 - 1 chickencaro
trailangthang3 - 0 hayyyy
trailangthang1 - 0 btran2912
trailangthang1 - 0 ngvietanh204
trailangthang1 - 0 luathachthihong
trailangthang1 - 0 minhpham
trailangthang0 - 1 quynhgiao
trailangthang1 - 0 vietyvu0
trailangthang0 - 1 anhlatrumday
trailangthang0 - 1 wibunotsimpttv2k7
trailangthang1 - 1 bkdth2019
trailangthang0 - 2 anh3khia
trailangthang0 - 1 trumgomukoday
trailangthang1 - 0 toiluatatdan
trailangthang1 - 0 skenly1212
trailangthang1 - 3 evanst
trailangthang2 - 0 inun2016
trailangthang1 - 0 iamrose84
trailangthang9 - 0 cogk6
trailangthang3 - 5 belen3
trailangthang4 - 1 xuanzhuang90
trailangthang0 - 1 travahuong
trailangthang3 - 0 vergo2000
trailangthang6 - 0 thedang
trailangthang3 - 0 ishak
trailangthang0 - 2 hocgomoku
trailangthang3 - 0 dophuc09323967
trailangthang1 - 0 maithao
trailangthang1 - 0 lionkingsss
trailangthang5 - 1 tinwonwor
trailangthang1 - 0 nghiacaro
trailangthang1 - 0 ductlt