trailangthang
  • Hạng 63
  • Ngọc 1,375
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.22%
  • Chỉ số xã hội 242
  • Chỉ số đam mê 2.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trailangthang31 - 19 tranhang07
trailangthang8 - 17 hatcatnho
trailangthang17 - 20 vitsenpaii
trailangthang22 - 34 tungk3
trailangthang1 - 16 beteoteosg
trailangthang19 - 13 phuongkarry
trailangthang10 - 6 nakime3769
trailangthang2 - 6 cocvang
trailangthang1 - 0 laffa1e1
trailangthang0 - 2 xuantung91
trailangthang4 - 0 nguyenquocdai
trailangthang3 - 0 vietnamcom
trailangthang9 - 10 cobebencuaso
trailangthang4 - 0 vinhcccc82
trailangthang0 - 2 aikhongsotui
trailangthang1 - 4 hieula
trailangthang0 - 1 feitan
trailangthang4 - 5 mayakieu
trailangthang2 - 6 rocket290671
trailangthang0 - 1 huuduong
trailangthang3 - 6 cuncun
trailangthang6 - 1 kxnute123
trailangthang1 - 0 phamtranlalinh1309
trailangthang3 - 0 phucvodich
trailangthang2 - 1 sakurajp
trailangthang7 - 0 nhockaido
trailangthang6 - 0 tovantoan
trailangthang1 - 1 apkpvm098
trailangthang4 - 0 longbi133
trailangthang0 - 2 karuizawa
trailangthang2 - 12 winxp
trailangthang1 - 0 nlquan1996
trailangthang2 - 0 tungdeptrai
trailangthang1 - 0 docuong
trailangthang0 - 2 yephdith
trailangthang0 - 1 huongjep
trailangthang2 - 0 minhtuntun
trailangthang5 - 0 longvo72
trailangthang1 - 3 lunox
trailangthang9 - 0 khue1980s
trailangthang0 - 2 silverfang
trailangthang14 - 8 tigerzing
trailangthang3 - 5 liuhuy314
trailangthang1 - 0 dsuhdsudhsudhsuhds
trailangthang4 - 0 mapple
trailangthang0 - 1 ellis
trailangthang1 - 2 nguyenmanhlama01
trailangthang1 - 2 newnewnew
trailangthang8 - 1 misoi
trailangthang2 - 0 pororoha20
trailangthang3 - 2 carokid
trailangthang0 - 5 nganbali
trailangthang2 - 3 simthuy
trailangthang2 - 0 tixinh
trailangthang3 - 0 phongnguyenvu06
trailangthang5 - 2 bachien2020
trailangthang2 - 0 sabara2k7
trailangthang3 - 4 kippyquyen2410
trailangthang12 - 15 caroforfun99999
trailangthang5 - 1 sjsjahd
trailangthang1 - 0 onepiecehe
trailangthang4 - 0 hahahahehu1233143
trailangthang1 - 0 fbngohai
trailangthang2 - 0 tonducnam
trailangthang3 - 0 buraibo552009
trailangthang2 - 0 leopard1608
trailangthang11 - 0 quynhquynhquynnnh
trailangthang2 - 0 hetten4231
trailangthang3 - 5 khiconjx
trailangthang2 - 1 tinhkt79
trailangthang1 - 0 linhkd2
trailangthang2 - 0 htthanh39
trailangthang1 - 0 haicd2721
trailangthang6 - 8 sabo2412
trailangthang3 - 3 chumchum
trailangthang3 - 0 thanhngaho
trailangthang0 - 1 newbiecaros14
trailangthang2 - 1 galabasi
trailangthang1 - 0 chebuoi
trailangthang2 - 0 datnonstop
trailangthang3 - 3 damphucanh
trailangthang1 - 0 ggez113
trailangthang0 - 1 covid19
trailangthang1 - 0 maynoc
trailangthang1 - 0 asaco123
trailangthang2 - 0 luonghau1999
trailangthang1 - 0 hoangthuc
trailangthang7 - 4 sonccccc
trailangthang1 - 0 cashcat
trailangthang1 - 0 heodepzai
trailangthang0 - 1 comchienduongchau
trailangthang3 - 2 tintindongnghia1708
trailangthang10 - 7 ngoanhduy00
trailangthang0 - 1 axtcaro
trailangthang1 - 0 dangcapodau
trailangthang1 - 0 nguyenvonglinh98796
trailangthang1 - 4 tondan
trailangthang3 - 1 cocarom
trailangthang0 - 3 tonngokhong9
trailangthang1 - 4 truongsinh