phamphuhung
  • Hạng ...
  • Ngọc 161,311
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.85%
  • Chỉ số xã hội 107
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phamphuhung3 - 0 hdmi2000
phamphuhung3 - 0 suoingoc
phamphuhung1 - 0 ozonevietnam
phamphuhung1 - 0 mrtienthanh
phamphuhung0 - 1 mrboo
phamphuhung1 - 0 nhabanbo
phamphuhung1 - 0 krixi
phamphuhung0 - 1 phongyeu
phamphuhung2 - 0 huongly
phamphuhung1 - 0 vitty
phamphuhung2 - 0 aiamcaro
phamphuhung2 - 3 boomx
phamphuhung2 - 0 docuong
phamphuhung0 - 1 trienchill
phamphuhung2 - 2 muaxuanden
phamphuhung5 - 1 bapcaingoc
phamphuhung2 - 0 ngocluan
phamphuhung3 - 1 meohoang123
phamphuhung2 - 0 lvtrung
phamphuhung3 - 0 mikochan
phamphuhung4 - 1 phongca
phamphuhung3 - 0 aconnongthon
phamphuhung1 - 0 dragon
phamphuhung4 - 0 cuopbiensoh2o
phamphuhung1 - 0 sieuga
phamphuhung8 - 1 vietnamovernight
phamphuhung2 - 1 btran2912
phamphuhung3 - 2 thinpham
phamphuhung2 - 0 khiconjx
phamphuhung6 - 2 ngocdinh
phamphuhung8 - 1 beyeupk
phamphuhung2 - 0 binhnhi
phamphuhung6 - 0 thuytinhkhoc
phamphuhung1 - 0 hieuvaidai
phamphuhung2 - 0 happykid76
phamphuhung2 - 0 teoteo
phamphuhung3 - 0 jang80
phamphuhung9 - 3 yukii
phamphuhung2 - 0 sujichan
phamphuhung3 - 1 yoshida
phamphuhung4 - 0 maruko
phamphuhung7 - 1 michnhi
phamphuhung11 - 1 thaonguyencafe
phamphuhung2 - 0 kidboy
phamphuhung10 - 0 hanalov1
phamphuhung16 - 2 nhibuong
phamphuhung4 - 0 frankho
phamphuhung1 - 0 muathulangquen
phamphuhung4 - 0 vnhello
phamphuhung2 - 0 heolovemusic
phamphuhung5 - 1 anhhong9011
phamphuhung23 - 6 hoangthienxa
phamphuhung22 - 5 huongq
phamphuhung4 - 0 sagocarer
phamphuhung7 - 1 ampen
phamphuhung4 - 2 ladieubong
phamphuhung6 - 0 thutrang
phamphuhung0 - 2 vuaphapthuatkybi
phamphuhung6 - 1 cachepomdua
phamphuhung2 - 0 uefalona
phamphuhung5 - 0 bangtam2312
phamphuhung5 - 2 danhtoanthua
phamphuhung10 - 1 ngocsonhb
phamphuhung3 - 3 gacondichoi
phamphuhung7 - 4 tuanlongtt
phamphuhung8 - 1 chuotbobo
phamphuhung10 - 1 cuccu
phamphuhung4 - 1 phuongkarry
phamphuhung10 - 1 mayakieu
phamphuhung2 - 0 zu2kreal
phamphuhung5 - 0 hieula
phamphuhung3 - 2 heoway
phamphuhung3 - 0 thienthan999
phamphuhung5 - 1 luckystar
phamphuhung7 - 2 muvodoi
phamphuhung4 - 0 gacontapdi1
phamphuhung9 - 1 hoaanhdao2008
phamphuhung0 - 2 dorabase
phamphuhung4 - 1 xuanthupro
phamphuhung5 - 1 diemcaro04999
phamphuhung8 - 2 qindy
phamphuhung6 - 3 gatsby
phamphuhung3 - 0 toxuanhoang
phamphuhung2 - 1 nhatmai
phamphuhung0 - 2 tapsunickmoi
phamphuhung5 - 0 sieutron
phamphuhung2 - 1 trunghieu87
phamphuhung16 - 5 saosaysua
phamphuhung7 - 1 phuongxoan
phamphuhung1 - 1 babyboss
phamphuhung3 - 3 arsenalfc96
phamphuhung3 - 0 canho
phamphuhung0 - 1 alphax
phamphuhung14 - 3 nhocyeusky
phamphuhung9 - 2 kyhoi
phamphuhung7 - 3 vangbacdaquy
phamphuhung1 - 0 mapileng
phamphuhung3 - 0 suf3120
phamphuhung3 - 0 minhquan58
phamphuhung0 - 2 nguoivohinh