huyyeurin
  • Hạng ...
  • Ngọc 60
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.86%
  • Chỉ số xã hội 140
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyyeurin11 - 4 heoconhamchoi
huyyeurin1 - 114 bikty
huyyeurin0 - 1 huong2k6
huyyeurin1 - 2 tienphat363
huyyeurin0 - 1 btp2k8
huyyeurin1 - 0 cuong97
huyyeurin3 - 1 hieula
huyyeurin2 - 7 carimamamuda
huyyeurin0 - 1 vnhello
huyyeurin0 - 1 emdangicachly
huyyeurin1 - 1 meokitty
huyyeurin1 - 0 bonam
huyyeurin21 - 12 lamcaro2
huyyeurin0 - 1 kienmai
huyyeurin0 - 2 langtu
huyyeurin2 - 2 thanvan
huyyeurin1 - 2 boomx
huyyeurin0 - 1 trienchill
huyyeurin1 - 0 xuanthupro
huyyeurin10 - 7 muaxuan123
huyyeurin9 - 8 phudeptrai
huyyeurin0 - 3 trungquan1602
huyyeurin2 - 0 heodat91
huyyeurin1 - 0 candy
huyyeurin1 - 0 vithanhvan1234567890
huyyeurin1 - 0 yoshida
huyyeurin1 - 0 eketao
huyyeurin1 - 0 duongproga
huyyeurin1 - 0 titus
huyyeurin1 - 0 michnhi
huyyeurin2 - 0 kulito
huyyeurin13 - 6 hochitrung
huyyeurin2 - 2 supersen
huyyeurin1 - 0 mynno
huyyeurin1 - 0 hanhphucvotan
huyyeurin1 - 0 mjetran
huyyeurin2 - 0 nhipcautre21
huyyeurin1 - 0 hoarung
huyyeurin1 - 0 crystal
huyyeurin1 - 0 hamynn
huyyeurin5 - 2 sugar19
huyyeurin3 - 0 matrancaro
huyyeurin1 - 0 tungk3
huyyeurin1 - 0 thuyt1
huyyeurin4 - 0 heoway
huyyeurin2 - 0 luckystar
huyyeurin1 - 0 hoaanhdao2008
huyyeurin2 - 0 lejun
huyyeurin1 - 0 binhphonui
huyyeurin2 - 0 yumkhin
huyyeurin1 - 0 dorabase
huyyeurin1 - 0 tralacmi
huyyeurin2 - 0 lemaipa
huyyeurin1 - 0 lovewinter
huyyeurin6 - 3 giotmuathu
huyyeurin2 - 0 ngocanhgalaxy
huyyeurin4 - 0 sujichan
huyyeurin2 - 0 thimhuong
huyyeurin2 - 0 dietcovid
huyyeurin2 - 0 vuamui
huyyeurin1 - 0 flash
huyyeurin2 - 0 dragon
huyyeurin16 - 9 nhatmai
huyyeurin4 - 3 lasaurieng
huyyeurin2 - 0 keosua
huyyeurin2 - 0 trungvn
huyyeurin1 - 0 paradol
huyyeurin3 - 1 denhayden
huyyeurin1 - 0 saulybiet
huyyeurin2 - 0 teoteo
huyyeurin4 - 0 ngannguyen
huyyeurin4 - 0 lyquoc
huyyeurin2 - 0 cutibinhchau
huyyeurin2 - 0 vitsenpaii
huyyeurin1 - 2 heavy123
huyyeurin0 - 2 thinpham
huyyeurin1 - 2 nhockiv
huyyeurin2 - 0 nkocdethuong
huyyeurin1 - 2 nhatmai3
huyyeurin1 - 0 endlesslove
huyyeurin0 - 2 tieuyeutinh
huyyeurin4 - 1 choivuithoi
huyyeurin6 - 4 gacontapdi1
huyyeurin2 - 0 gahapchao
huyyeurin1 - 0 balong
huyyeurin3 - 0 huongq
huyyeurin1 - 5 uefalona
huyyeurin3 - 1 thythy2021
huyyeurin2 - 4 muvodoi
huyyeurin1 - 0 baygiothangmay
huyyeurin3 - 3 cachepomdua
huyyeurin3 - 0 truongg
huyyeurin2 - 0 trungboy
huyyeurin1 - 0 thuaroinha
huyyeurin2 - 0 tuoiconrong
huyyeurin1 - 0 kudoshinichi
huyyeurin13 - 4 tava123
huyyeurin2 - 0 caonhocodon
huyyeurin3 - 1 danhtoanthua
huyyeurin2 - 2 hoangphuc2040