huongq
  • Hạng ...
  • Ngọc 650
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.04%
  • Chỉ số xã hội 154
  • Chỉ số đam mê 13.17
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongq0 - 4 covid19
huongq4 - 4 dietcovid
huongq6 - 9 lamcaro2
huongq1 - 3 gacontapdi1
huongq7 - 17 support
huongq3 - 1 canho
huongq12 - 8 h2so4
huongq1 - 0 endlesslove
huongq5 - 1 ngannguyen
huongq6 - 1 bibi0101
huongq2 - 1 choivuithoi
huongq1 - 3 sabo2412
huongq4 - 1 taolabo
huongq5 - 0 ltb0506
huongq1 - 1 phattai
huongq1 - 2 gahapchao
huongq7 - 3 beyeupk
huongq0 - 4 botran
huongq4 - 0 hanalov1
huongq0 - 7 zippp
huongq4 - 0 thinpham
huongq0 - 1 nghidichchanqua
huongq9 - 10 nhatmai
huongq0 - 1 binhnhi
huongq0 - 3 huyyeurin
huongq0 - 3 balong
huongq4 - 0 loclatoi
huongq10 - 7 giodaingan
huongq1 - 4 trungboy
huongq0 - 5 phuhung
huongq14 - 3 ngocruby9x
huongq7 - 8 gecko88
huongq5 - 1 yukii
huongq3 - 2 huongly
huongq3 - 0 bongo
huongq3 - 3 tsuyoi
huongq3 - 0 langtu
huongq2 - 0 eketao
huongq3 - 0 tuliphalan
huongq7 - 3 flash
huongq2 - 8 uefalona
huongq9 - 5 hoagiay123
huongq2 - 0 saosaysua
huongq7 - 15 oxoxox
huongq6 - 5 nhamdoanhdoanh
huongq9 - 7 yumkhin
huongq2 - 0 lam123456789
huongq3 - 1 bamboo
huongq3 - 0 khoailangnuong
huongq7 - 1 sujichan
huongq3 - 1 tucdat
huongq5 - 22 phamphuhung
huongq1 - 2 hoarung
huongq2 - 6 cpcnarin17
huongq0 - 1 btp2k8
huongq5 - 1 mailady
huongq1 - 0 sagocarer
huongq3 - 2 lexuan22
huongq10 - 17 trungtc
huongq2 - 3 hochitrung
huongq8 - 1 nttthuy
huongq5 - 0 quachdozz
huongq3 - 0 lvtrung
huongq3 - 0 top1carovn
huongq2 - 0 bangdaokeo
huongq6 - 0 toanluf
huongq7 - 2 phameco
huongq0 - 2 kingcaroone
huongq16 - 20 xuanthupro
huongq1 - 0 dungtrieu
huongq4 - 0 vanvolang
huongq5 - 2 nhibuong
huongq7 - 1 mavuong
huongq4 - 2 nammien
huongq4 - 3 kidboy
huongq4 - 0 dorabase
huongq7 - 1 suoingoc
huongq9 - 4 vientuong
huongq3 - 0 khiconjx
huongq0 - 2 danhtoanthua
huongq0 - 3 quangquang
huongq32 - 49 arsenalfc96
huongq7 - 15 dunglun
huongq12 - 3 jang80
huongq1 - 1 tynahang198x
huongq11 - 16 gatsby
huongq6 - 0 nguoivohinh
huongq0 - 4 trungdavid17
huongq1 - 0 bangtam2312
huongq16 - 15 trannhat
huongq8 - 1 hanhphucvotan
huongq4 - 2 onlytrust
huongq4 - 1 caothutapchoi
huongq2 - 5 diemcaro04999
huongq1 - 1 baniphonere
huongq0 - 1 kentpham
huongq0 - 1 duan193
huongq4 - 0 heoconhamchoi
huongq2 - 0 phudepzai
huongq4 - 1 totoro