vodanh123
  • Hạng 37
  • Ngọc 16,496
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.69%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có