kingcaroone
  • Hạng ...
  • Ngọc 13,300
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.46%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kingcaroone1 - 2 lanthanh
kingcaroone22 - 11 top1carovn
kingcaroone0 - 2 sweetberry
kingcaroone0 - 1 lukaku
kingcaroone0 - 1 director
kingcaroone0 - 1 chill
kingcaroone0 - 1 btp2k8
kingcaroone1 - 6 serahwang
kingcaroone2 - 1 muvodoi
kingcaroone2 - 0 huongq
kingcaroone4 - 1 dungtrieu
kingcaroone5 - 0 cuong97
kingcaroone5 - 0 tuan191992
kingcaroone1 - 0 nguyenlinh04052008
kingcaroone0 - 2 quangquang
kingcaroone5 - 0 uefalona
kingcaroone1 - 0 jamasu1226
kingcaroone1 - 0 oxoxox
kingcaroone1 - 0 sieutron
kingcaroone1 - 1 suoingoc
kingcaroone3 - 0 maruko
kingcaroone2 - 0 hoagiay123
kingcaroone1 - 1 lamcaro2
kingcaroone2 - 0 cuccu
kingcaroone1 - 1 hamynn
kingcaroone1 - 0 gatsby
kingcaroone2 - 0 kidboy
kingcaroone3 - 0 dorabase
kingcaroone3 - 0 heoway
kingcaroone2 - 1 huynhan0909
kingcaroone1 - 0 vangbacdaquy
kingcaroone1 - 0 pkh2020
kingcaroone1 - 1 giodaingan
kingcaroone1 - 0 saysinxongvohem
kingcaroone1 - 0 ngocsonhb
kingcaroone4 - 2 khoailangnuong
kingcaroone0 - 1 nguoivohinh
kingcaroone0 - 1 bangtam2312
kingcaroone1 - 2 gacontapdi1
kingcaroone0 - 1 cora36
kingcaroone1 - 0 khiconjx
kingcaroone0 - 1 phuongkarry
kingcaroone2 - 0 huongkute
kingcaroone5 - 1 minhquan58
kingcaroone7 - 2 nhipcautre21
kingcaroone6 - 1 saosaysua
kingcaroone2 - 0 doinhat
kingcaroone1 - 1 tanlamvtpt96
kingcaroone1 - 0 bemeocute
kingcaroone4 - 1 luke911
kingcaroone2 - 0 nkocdethuong
kingcaroone0 - 2 ampen
kingcaroone1 - 5 cpcnarin1
kingcaroone2 - 0 ngocquy212
kingcaroone5 - 0 tranvantr5522
kingcaroone2 - 3 henrywilson
kingcaroone3 - 0 tompro11026789
kingcaroone8 - 1 doanh
kingcaroone1 - 0 aty886868
kingcaroone0 - 3 trannhat
kingcaroone0 - 3 anhkhadeptrai
kingcaroone0 - 4 dolphin
kingcaroone2 - 5 binhnhi
kingcaroone0 - 1 ltb0605
kingcaroone3 - 4 nohssiwi