minhquan58
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,198
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.34%
  • Chỉ số xã hội 263
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
minhquan580 - 2 thuanvane
minhquan581 - 0 cayruong
minhquan581 - 0 sujichan
minhquan583 - 1 btran2912
minhquan5813 - 8 ngocruby9x
minhquan581 - 0 lovekr01
minhquan581 - 0 huysh
minhquan584 - 0 iamrose84
minhquan5811 - 8 lejun
minhquan581 - 2 bienho
minhquan581 - 0 biubiubiu123456
minhquan584 - 2 vtvtvt
minhquan588 - 8 kyhoi
minhquan5814 - 6 canho
minhquan582 - 4 hdmi2000
minhquan583 - 0 phuongdq
minhquan583 - 1 sonyvaio99
minhquan581 - 0 virutdep
minhquan587 - 5 shinken
minhquan584 - 0 alecharry91
minhquan583 - 0 giacmomh
minhquan580 - 2 balong
minhquan584 - 0 kukemonline
minhquan582 - 0 giodaumua
minhquan581 - 0 hoangmich92
minhquan582 - 0 manetb
minhquan584 - 0 tandoan
minhquan581 - 0 vinhidol
minhquan583 - 0 lauchu267
minhquan582 - 0 lazycat
minhquan583 - 0 babyboonhyheloooo67
minhquan582 - 2 boomx
minhquan582 - 4 fujiwarasai
minhquan582 - 1 nonamefire
minhquan583 - 0 vuongthip
minhquan585 - 4 kairos
minhquan581 - 0 ellytuyen
minhquan584 - 0 vnhello
minhquan580 - 1 phamvo
minhquan586 - 0 lucatin
minhquan583 - 0 letam
minhquan581 - 0 muinguyen2021
minhquan589 - 2 martinchannel
minhquan581 - 1 nanokpt123
minhquan580 - 1 congiola
minhquan580 - 1 dongianlaso1
minhquan580 - 1 sitaile
minhquan582 - 0 playcaro20
minhquan583 - 0 thanhdanhtiger
minhquan581 - 0 natsume
minhquan581 - 0 bongbongmua12
minhquan580 - 1 travahuong
minhquan583 - 0 trangas
minhquan5812 - 1 highland
minhquan5810 - 4 huongjep
minhquan583 - 3 thinpham
minhquan581 - 0 l1nooby
minhquan581 - 0 mnhii
minhquan587 - 0 duyiq200
minhquan587 - 0 amimimia7
minhquan583 - 7 carohcm
minhquan580 - 1 lunox
minhquan583 - 4 rongar
minhquan582 - 0 covit0310
minhquan580 - 1 dangtiendung
minhquan581 - 0 hongvannn
minhquan582 - 0 bsao276
minhquan584 - 0 tuliphalan
minhquan581 - 0 donan
minhquan581 - 0 glennn
minhquan581 - 0 squangg1701
minhquan582 - 0 minh21cm
minhquan581 - 1 asthesun
minhquan580 - 1 byeyou
minhquan580 - 1 nguyentam2k
minhquan581 - 0 tungduc
minhquan584 - 0 noname06
minhquan582 - 0 thongbroland
minhquan581 - 0 dungnhinlai
minhquan586 - 0 khanhdubrl
minhquan582 - 1 trnhnhcm
minhquan584 - 7 bongdem12321
minhquan580 - 3 phamphuhung
minhquan581 - 0 suf3120
minhquan5810 - 7 badboy
minhquan584 - 5 bapcaingoc
minhquan5811 - 0 binhnhi
minhquan589 - 4 doinhat
minhquan584 - 2 socnau
minhquan586 - 2 alphax
minhquan5811 - 3 h2so4
minhquan5814 - 4 lexuan22
minhquan583 - 1 hanhphucvotan
minhquan584 - 1 changtraivotinh035
minhquan586 - 2 vnnguyendung
minhquan585 - 1 viphung
minhquan580 - 2 cpcnarin11
minhquan584 - 2 nguoivohinh
minhquan587 - 7 thuydung25
minhquan589 - 1 beyeupk