tinhthoixotxa
  • Hạng ...
  • Ngọc 55,634
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.23%
  • Chỉ số xã hội 124
  • Chỉ số đam mê 0.53
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tinhthoixotxa4 - 1 phongyeu
tinhthoixotxa3 - 1 hoagiay123
tinhthoixotxa7 - 1 ditimladieubong
tinhthoixotxa20 - 2 nangcanhhoaroi
tinhthoixotxa2 - 0 nguyenquanglinh
tinhthoixotxa0 - 20 redwolf
tinhthoixotxa1 - 0 bibi0101
tinhthoixotxa1 - 0 heolovemusic
tinhthoixotxa1 - 0 onlytrust
tinhthoixotxa0 - 1 yueyue1
tinhthoixotxa2 - 3 sinbad
tinhthoixotxa1 - 0 phameco
tinhthoixotxa2 - 0 quoccanh03
tinhthoixotxa9 - 0 qindy
tinhthoixotxa12 - 0 carohcm
tinhthoixotxa3 - 0 xuanthupro
tinhthoixotxa1 - 0 phuongminh
tinhthoixotxa21 - 14 marionew
tinhthoixotxa1 - 0 trailangthang
tinhthoixotxa7 - 4 linhlucden
tinhthoixotxa4 - 1 pquarngfeb5th
tinhthoixotxa26 - 13 nhatmai
tinhthoixotxa3 - 0 dietcovid
tinhthoixotxa1 - 0 abccuti
tinhthoixotxa1 - 2 hieveryone
tinhthoixotxa5 - 1 nuhondanhroi
tinhthoixotxa2 - 0 lee16
tinhthoixotxa7 - 1 poseidon
tinhthoixotxa2 - 0 miketyson
tinhthoixotxa1 - 2 beyeupk
tinhthoixotxa1 - 0 myhangsg
tinhthoixotxa10 - 27 vuaphapthuatkybi
tinhthoixotxa18 - 9 support
tinhthoixotxa1 - 3 danbienday
tinhthoixotxa1 - 1 matrancaro
tinhthoixotxa10 - 9 chiukonoi
tinhthoixotxa3 - 0 vitty
tinhthoixotxa3 - 2 saobang
tinhthoixotxa1 - 0 annaa99
tinhthoixotxa2 - 0 direcottr
tinhthoixotxa6 - 1 phamvo
tinhthoixotxa4 - 0 quangmetro
tinhthoixotxa1 - 3 thaibinhduong
tinhthoixotxa3 - 0 mailady
tinhthoixotxa0 - 1 luke911
tinhthoixotxa11 - 1 tahuy
tinhthoixotxa3 - 0 lemaipa
tinhthoixotxa5 - 1 lovewinter
tinhthoixotxa0 - 2 danhtoanthua
tinhthoixotxa3 - 1 hochitrung
tinhthoixotxa1 - 3 cachepomdua
tinhthoixotxa4 - 13 muvodoi
tinhthoixotxa3 - 0 mjetran
tinhthoixotxa2 - 0 changtraivotinh035
tinhthoixotxa2 - 0 vuongkhanh
tinhthoixotxa1 - 0 semoka
tinhthoixotxa5 - 9 botbien
tinhthoixotxa1 - 0 ozonevietnam
tinhthoixotxa8 - 6 cuibap00
tinhthoixotxa2 - 0 sabo2412
tinhthoixotxa8 - 0 hitlerhainao
tinhthoixotxa1 - 0 nonono
tinhthoixotxa4 - 1 hamynn
tinhthoixotxa2 - 1 canho
tinhthoixotxa1 - 0 laelia
tinhthoixotxa1 - 0 nguyentri10x
tinhthoixotxa1 - 1 heoway
tinhthoixotxa1 - 0 mapileng
tinhthoixotxa2 - 0 babyboss
tinhthoixotxa1 - 0 vangbacdaquy
tinhthoixotxa1 - 1 lanhphong
tinhthoixotxa0 - 1 chimtrongnoinho
tinhthoixotxa2 - 0 chuyengiadaphan
tinhthoixotxa2 - 5 saulybiet
tinhthoixotxa7 - 2 luckystar
tinhthoixotxa6 - 1 arsenalfc96
tinhthoixotxa0 - 1 lovekr01
tinhthoixotxa5 - 0 gacontapdi1
tinhthoixotxa0 - 5 vodanh123
tinhthoixotxa4 - 1 kentpham
tinhthoixotxa0 - 1 lyquoc
tinhthoixotxa3 - 1 nhipcautre21
tinhthoixotxa6 - 1 minhkhoi
tinhthoixotxa3 - 4 lasaurieng
tinhthoixotxa1 - 0 kiennh
tinhthoixotxa1 - 0 danimeno1
tinhthoixotxa4 - 6 saocungduoc
tinhthoixotxa1 - 4 helloworld
tinhthoixotxa1 - 0 hoahaucuaxom
tinhthoixotxa2 - 0 happy123
tinhthoixotxa3 - 0 sieutron
tinhthoixotxa1 - 0 cuong97
tinhthoixotxa1 - 0 tomtep
tinhthoixotxa1 - 1 quangquang
tinhthoixotxa1 - 0 nhimxu
tinhthoixotxa5 - 0 diemcaro04999
tinhthoixotxa1 - 0 minhquan58
tinhthoixotxa1 - 0 jenny
tinhthoixotxa1 - 0 phamvannam99
tinhthoixotxa3 - 0 huongkute