hochitrung
  • Hạng ...
  • Ngọc 15
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 32.10%
  • Chỉ số xã hội 271
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hochitrung1 - 0 changtraivotinh035
hochitrung0 - 1 thaonguyencafe
hochitrung0 - 2 hoangthienxa
hochitrung11 - 16 badboy
hochitrung0 - 2 thinpham
hochitrung1 - 1 thuyyy
hochitrung2 - 2 thiengon123
hochitrung0 - 4 nguyentam2k
hochitrung0 - 1 tieuyeutinh
hochitrung2 - 2 carohcm
hochitrung3 - 1 thuyt1
hochitrung4 - 10 trunghieu87
hochitrung3 - 6 dongianlaso1
hochitrung1 - 2 lee16
hochitrung0 - 1 kamichan
hochitrung0 - 2 gomoko
hochitrung1 - 0 langtu
hochitrung0 - 3 detutlong
hochitrung2 - 0 sinbad
hochitrung0 - 37 kungfugirl
hochitrung0 - 7 vuaphapthuatkybi
hochitrung9 - 30 doneforme
hochitrung1 - 0 sujichan
hochitrung1 - 0 danbienday
hochitrung1 - 1 lanthanh
hochitrung3 - 3 waifu207otaku
hochitrung0 - 1 okbaby
hochitrung1 - 0 dau127
hochitrung1 - 1 sabo2412
hochitrung2 - 8 nhatmai
hochitrung0 - 1 huong2k6
hochitrung1 - 1 thusieudepgai
hochitrung3 - 0 doccocaubai
hochitrung2 - 0 thaibinhduong
hochitrung9 - 11 lamcaro2
hochitrung3 - 4 silvermoon
hochitrung2 - 9 danhtoanthua
hochitrung0 - 1 x0nguoidanhco0x
hochitrung1 - 0 btp2k8
hochitrung1 - 16 cuong97
hochitrung4 - 4 dietcovid
hochitrung1 - 0 cuacua123
hochitrung0 - 2 hatchback
hochitrung1 - 0 gatapchoi
hochitrung1 - 0 nhoem
hochitrung1 - 0 tu8160
hochitrung1 - 0 vlovess
hochitrung0 - 1 lovekr01
hochitrung0 - 1 longhung
hochitrung1 - 0 macbookpro
hochitrung4 - 0 bemuoi
hochitrung1 - 2 matrancaro
hochitrung6 - 13 huyyeurin
hochitrung1 - 0 saphia
hochitrung1 - 0 tienphat363
hochitrung1 - 1 sugar19
hochitrung1 - 0 ionplus
hochitrung1 - 12 shiomi
hochitrung0 - 1 scenario
hochitrung0 - 7 covid19
hochitrung0 - 1 nhockiv
hochitrung1 - 1 congiola
hochitrung1 - 0 sugar17
hochitrung0 - 1 hieulnt
hochitrung2 - 5 arsenalfc96
hochitrung0 - 6 trungboy
hochitrung2 - 0 linhlucden
hochitrung0 - 5 chiukonoi
hochitrung1 - 0 wandering
hochitrung0 - 1 sweetberry
hochitrung2 - 6 hitlerhainao
hochitrung1 - 15 gacontapdi1
hochitrung0 - 4 sauminh
hochitrung3 - 3 trienchill
hochitrung0 - 2 dungnhinlai
hochitrung0 - 3 trungquan1602
hochitrung0 - 1 carimamamuda
hochitrung0 - 1 petun
hochitrung1 - 0 longpham9999
hochitrung6 - 11 thanhphomuabay
hochitrung1 - 0 rhino
hochitrung1 - 0 khoakhoa
hochitrung1 - 0 copaopop
hochitrung0 - 1 gahapchao
hochitrung0 - 2 lenhhoxung
hochitrung0 - 2 dangnhungoclinh
hochitrung0 - 2 missnl
hochitrung0 - 1 vothien
hochitrung34 - 50 ltb0506
hochitrung0 - 11 botran
hochitrung4 - 10 laban7
hochitrung1 - 0 vycute
hochitrung1 - 0 rintohsaka
hochitrung2 - 0 trummen
hochitrung1 - 10 tuan191992
hochitrung0 - 2 vetthuonglong
hochitrung0 - 2 support
hochitrung0 - 5 choivuithoi
hochitrung1 - 3 tinhthoixotxa
hochitrung0 - 5 tapsu123