huongjep
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 39.38%
  • Chỉ số xã hội 259
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongjep0 - 1 hdmi2000
huongjep1 - 0 ekxanh
huongjep3 - 5 hoaanhdao2008
huongjep4 - 0 jang80
huongjep1 - 1 mynno
huongjep9 - 12 hamynn
huongjep0 - 2 huemy
huongjep4 - 4 sabo2412
huongjep1 - 2 krixi
huongjep26 - 35 hanhphucvotan
huongjep1 - 1 nguyennhisopoor
huongjep6 - 16 toxuanhoang
huongjep3 - 3 vivacoffee
huongjep1 - 3 hades
huongjep1 - 2 peheo
huongjep3 - 8 bangtam2312
huongjep2 - 1 gaodo
huongjep7 - 6 onlytrust
huongjep1 - 0 huongly
huongjep5 - 11 ngannguyen
huongjep5 - 7 mikochan
huongjep2 - 6 dorabase
huongjep6 - 11 vesau
huongjep2 - 0 vuongkhanh
huongjep5 - 8 vangbacdaquy
huongjep3 - 2 vuamui
huongjep9 - 7 nhatvy2291
huongjep7 - 15 giodaingan
huongjep5 - 5 luke911
huongjep3 - 0 vietnamovernight
huongjep4 - 7 liuhuy314
huongjep6 - 7 lejun
huongjep5 - 10 sujichan
huongjep1 - 4 phongyeu
huongjep2 - 2 vanvolang
huongjep4 - 2 phuongminh
huongjep23 - 17 phuongxoan
huongjep8 - 9 kyhoi
huongjep0 - 1 tungk3
huongjep11 - 13 yoshida
huongjep3 - 5 paradol
huongjep18 - 18 nguyentri10x
huongjep14 - 25 lemaipa
huongjep0 - 3 lolovp
huongjep1 - 0 loclatoi
huongjep7 - 9 xuanthupro
huongjep1 - 1 lucky
huongjep3 - 2 denhayden
huongjep0 - 2 cry99
huongjep22 - 28 thuytinhkhoc
huongjep7 - 8 bapcaingoc
huongjep7 - 12 thuong95
huongjep1 - 1 hihahuhu
huongjep0 - 3 byeyou
huongjep1 - 1 hoangthienxa
huongjep6 - 11 happy123
huongjep11 - 8 thutrang
huongjep6 - 12 phungtien
huongjep2 - 2 thinpham
huongjep1 - 3 alphax
huongjep0 - 2 heoway
huongjep0 - 1 nhabanbo
huongjep1 - 0 carohcm
huongjep2 - 6 huongkute
huongjep4 - 10 minhquan58
huongjep7 - 10 thienthan999
huongjep3 - 2 phuongkarry
huongjep0 - 1 iamkevin79nhatrang
huongjep1 - 0 minhcaro
huongjep0 - 1 tamthuong262
huongjep1 - 0 bon2k7
huongjep3 - 14 linda
huongjep4 - 2 aiamcaro
huongjep4 - 0 thienloi
huongjep3 - 5 binhnhi
huongjep4 - 3 thimhuong
huongjep1 - 0 nhanhlan
huongjep1 - 3 support
huongjep1 - 6 thienthansau
huongjep0 - 2 bexinkk
huongjep10 - 4 khiconjx
huongjep1 - 4 hieula
huongjep2 - 2 ngocluan
huongjep3 - 2 nhathaha
huongjep1 - 1 hihi112
huongjep9 - 4 heodat91
huongjep6 - 1 socnau
huongjep10 - 16 thythy2021
huongjep1 - 3 luckystar
huongjep7 - 5 viphung
huongjep6 - 3 saphia
huongjep2 - 3 waifu207otaku
huongjep2 - 0 hetyeulinh
huongjep5 - 10 beba888
huongjep13 - 0 nhatmai
huongjep0 - 3 btran2912
huongjep8 - 11 mayakieu
huongjep10 - 10 serahwang
huongjep5 - 5 nkocdethuong
huongjep2 - 1 thuykieu