ltb0506
  • Hạng ...
  • Ngọc 48,880
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.46%
  • Chỉ số xã hội 207
  • Chỉ số đam mê 4.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ltb05060 - 1 tuyetmuahe
ltb05060 - 2 trongdat28
ltb05061 - 6 uefalona
ltb05061 - 0 thanhphomuabay
ltb05066 - 9 hoadongtien00
ltb050650 - 34 hochitrung
ltb050624 - 18 chauky77
ltb05060 - 5 huongq
ltb05065 - 2 cuccu
ltb05069 - 5 nttthuy
ltb050611 - 5 nguyenhonganh
ltb050627 - 15 nhatmai
ltb05060 - 3 choivuithoi
ltb05062 - 1 support
ltb050614 - 1 ngocruby9x
ltb050624 - 6 mayakieu
ltb05062 - 0 thinpham
ltb05062 - 1 luckystar
ltb05060 - 4 danhtoanthua
ltb05066 - 3 nhibuong
ltb05060 - 1 crystal
ltb050615 - 4 vnnguyendung
ltb050617 - 6 beyeupk
ltb05060 - 3 divangdaxa
ltb05061 - 0 hihi112
ltb05061 - 0 muvodoi
ltb05068 - 2 heodat91
ltb050624 - 7 vanvolang
ltb05060 - 1 cachepomdua
ltb050624 - 7 trunghieu87
ltb050680 - 76 lamcaro2
ltb05066 - 17 vuaphapthuatkybi
ltb050618 - 38 arsenalfc96
ltb05061 - 0 oxoxox
ltb05061 - 0 gatsby
ltb05062 - 7 emgalam
ltb05064 - 2 khoailangnuong
ltb050619 - 14 chuotbobo
ltb05064 - 1 ltb0605
ltb05061 - 0 doandaihiep
ltb05061 - 0 nonono
ltb050613 - 1 hannie
ltb05063 - 2 btp2k8
ltb05064 - 2 duyen10
ltb05060 - 4 traitimbuon
ltb050611 - 6 hanhphucvotan
ltb050664 - 47 baniphonere
ltb050612 - 3 nguyentri10x
ltb05064 - 6 bapcaingoc
ltb05061 - 7 minhkhoi
ltb05063 - 11 vuhoang21
ltb050612 - 5 lexuan22
ltb050610 - 8 lvtrung
ltb050620 - 7 alphax
ltb05060 - 1 vodanh123
ltb050613 - 3 thaomoc
ltb05061 - 4 fucklife
ltb05065 - 0 nhocyeusky
ltb05062 - 0 hoagiay123
ltb05060 - 2 zalinh
ltb050610 - 7 huongkute
ltb05066 - 5 ngocsonhb
ltb05067 - 0 jang80
ltb05061 - 0 huanhoahong78
ltb05064 - 5 ilovekimyen1999
ltb05065 - 0 thutrang
ltb05061 - 0 h2so4
ltb050618 - 10 dorabase
ltb05061 - 1 bangdaokeo
ltb05061 - 0 juneyuh
ltb050617 - 4 buonnhoem
ltb050619 - 7 serahwang
ltb05061 - 0 diemcaro04999
ltb05067 - 0 lyquoc
ltb05066 - 3 dolphin
ltb05066 - 1 khiconjx
ltb05069 - 3 vientuong
ltb050624 - 3 nhimxu
ltb05064 - 0 canho
ltb05069 - 2 phuongkarry
ltb05062 - 1 onewraven
ltb05061 - 0 jenny
ltb05063 - 1 sieutron
ltb050616 - 9 toanluf
ltb050616 - 2 kyhoi
ltb05063 - 0 nguyenmyduuyen
ltb050613 - 5 thuytinhkhoc
ltb05060 - 1 dunglun
ltb05061 - 0 nguyenhoailinh113
ltb05061 - 0 hyugasanji
ltb05067 - 5 scp67892021
ltb05060 - 1 ladieubong
ltb05061 - 0 tomtep
ltb05061 - 0 anhkiensd
ltb050613 - 5 thuphuongle99
ltb05065 - 5 bangtam2312
ltb05063 - 0 hoaanhdao2008
ltb05062 - 0 yeess
ltb050624 - 7 thythy2021
ltb05060 - 4 tinhthoixotxa