ngocsonhb
  • Hạng 132
  • Ngọc 1,081
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.22%
  • Chỉ số xã hội 444
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocsonhb4 - 0 pngodfather
ngocsonhb0 - 4 siro2012
ngocsonhb19 - 30 huongjep
ngocsonhb18 - 14 beyeupk
ngocsonhb9 - 6 osin2k
ngocsonhb22 - 14 binhnhi
ngocsonhb18 - 13 nhimxu
ngocsonhb3 - 3 heokool
ngocsonhb0 - 5 byeyou
ngocsonhb3 - 0 nethonglinh
ngocsonhb8 - 0 viipinkky
ngocsonhb11 - 4 thuytinhkhoc
ngocsonhb5 - 1 thesunn
ngocsonhb1 - 0 spade
ngocsonhb1 - 0 mitomchua
ngocsonhb1 - 8 winxp
ngocsonhb7 - 2 caronew2022
ngocsonhb1 - 0 kieutrang2k1tq
ngocsonhb1 - 0 minhpham
ngocsonhb2 - 6 nganbali
ngocsonhb4 - 2 qindy
ngocsonhb1 - 0 dotienluc
ngocsonhb1 - 2 muaxuanden
ngocsonhb1 - 0 minatoqh
ngocsonhb7 - 0 nguyenthivannga
ngocsonhb0 - 3 meohoang123
ngocsonhb12 - 1 hoangdzqua
ngocsonhb4 - 3 vovanminh1952
ngocsonhb2 - 1 ktfcfviyvgg11255
ngocsonhb2 - 0 aklsjdfiahuviugh
ngocsonhb4 - 8 at0p1xt
ngocsonhb2 - 4 hoadongtien00
ngocsonhb1 - 6 manhlamm
ngocsonhb17 - 0 baogam251105
ngocsonhb3 - 8 hdmi2000
ngocsonhb2 - 9 shinnijin
ngocsonhb1 - 0 buivannam
ngocsonhb2 - 0 exdevilcaro04
ngocsonhb1 - 0 chovameonho1605
ngocsonhb1 - 2 chumchum
ngocsonhb12 - 0 kienkienkien1209
ngocsonhb2 - 7 thienthansau
ngocsonhb6 - 2 anonymous18
ngocsonhb1 - 0 battoa999
ngocsonhb1 - 0 nhatfx1012
ngocsonhb1 - 0 dangcuong123
ngocsonhb1 - 0 thuynganho
ngocsonhb1 - 1 gwbnmcbdh
ngocsonhb1 - 1 thanhngaho
ngocsonhb5 - 3 sabo2412
ngocsonhb1 - 0 letandat1234
ngocsonhb1 - 0 meomeotino
ngocsonhb0 - 1 cocvang
ngocsonhb4 - 0 hungkuuuuuu123
ngocsonhb3 - 1 ruy2xbp3uygbp
ngocsonhb4 - 13 tomcuamuc
ngocsonhb6 - 0 bongbongmua12
ngocsonhb4 - 0 minhky123
ngocsonhb1 - 0 langtuan2007
ngocsonhb1 - 0 ene98bg
ngocsonhb7 - 0 nguyenmee
ngocsonhb2 - 0 heheboyyy
ngocsonhb6 - 0 muichiou
ngocsonhb3 - 0 thaonguyencafe
ngocsonhb1 - 0 kiennguyenminh2k
ngocsonhb2 - 0 lovetyfe
ngocsonhb4 - 1 phuongbd1
ngocsonhb1 - 0 muontennao
ngocsonhb2 - 0 hoanguyhello
ngocsonhb1 - 3 thoigianhp
ngocsonhb0 - 1 anh3khia
ngocsonhb1 - 0 thivanlekhoa
ngocsonhb0 - 3 bangtam2312
ngocsonhb1 - 0 luungocbich3367
ngocsonhb3 - 2 fushima
ngocsonhb0 - 3 saphia
ngocsonhb5 - 0 yourmomahoe
ngocsonhb5 - 0 khanhvu
ngocsonhb1 - 0 smethichluotsong
ngocsonhb1 - 0 sthswrong
ngocsonhb3 - 0 kaikento
ngocsonhb3 - 0 nem0nem0
ngocsonhb1 - 0 shrink
ngocsonhb0 - 2 yephdith
ngocsonhb1 - 0 jhonahshsshs
ngocsonhb4 - 0 jenniekimiuem
ngocsonhb1 - 0 zionsn
ngocsonhb1 - 3 caroforfun99999
ngocsonhb0 - 1 korean
ngocsonhb2 - 0 binhbinh95
ngocsonhb1 - 0 nguyenthanhchinh
ngocsonhb1 - 0 bosotsuki2012
ngocsonhb2 - 0 kazuu1554
ngocsonhb1 - 3 kiendz12
ngocsonhb1 - 0 nguyenduyen
ngocsonhb3 - 0 ninhpham
ngocsonhb1 - 0 winho
ngocsonhb2 - 0 halien1306
ngocsonhb2 - 1 phanminhvinhh3010
ngocsonhb2 - 2 dbqg000