thienthan999
  • Hạng ...
  • Ngọc 536
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.13%
  • Chỉ số xã hội 404
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienthan9991 - 0 namhcm
thienthan99937 - 27 heoway
thienthan99919 - 25 thuyt1
thienthan99922 - 22 luckystar
thienthan9991 - 8 beteoteosg
thienthan9998 - 12 mikochan
thienthan99910 - 10 lvtrung
thienthan9990 - 1 thienanlk113
thienthan99914 - 20 thinpham
thienthan99914 - 2 simple00000
thienthan9992 - 0 sakurajp
thienthan9990 - 3 aikhongsotui
thienthan9997 - 1 hatcatnho
thienthan9991 - 1 ermondlie
thienthan9991 - 0 vipdaumoi
thienthan9990 - 1 rocket290671
thienthan9991 - 0 datquoc399
thienthan9994 - 2 docuong
thienthan99916 - 4 cumeo
thienthan9996 - 2 trucmai
thienthan9991 - 0 phongnha
thienthan9994 - 0 haohaont6
thienthan9990 - 4 muaxuanden
thienthan9992 - 0 minhkan
thienthan9992 - 0 thetxt234
thienthan9991 - 0 ninjaloanthinh0
thienthan9993 - 2 hasjdhajks
thienthan99911 - 1 abcdhk0879
thienthan9999 - 0 thquan123
thienthan9992 - 8 winxp
thienthan9997 - 12 nganbali
thienthan9991 - 0 hoangngungoc
thienthan9992 - 7 newnewnew
thienthan9991 - 0 phonglsk3
thienthan9996 - 0 nguyendavid
thienthan9991 - 1 principiamathematica
thienthan9998 - 0 dkduong
thienthan9993 - 0 dinhhung2k8
thienthan9991 - 0 chuoiloc123
thienthan9991 - 3 silverfang
thienthan9991 - 0 pororoha20
thienthan9996 - 10 sabo2412
thienthan9992 - 8 hdmi2000
thienthan9992 - 0 daosinh
thienthan9992 - 0 danhthithanhlam
thienthan9996 - 3 kennhoc1992
thienthan9994 - 1 khskkkk1234
thienthan9991 - 0 hihello
thienthan9991 - 0 minhnopro
thienthan9994 - 0 lulipham
thienthan9993 - 3 adachi
thienthan9993 - 0 chien1992hd22
thienthan9992 - 0 hiepdinh94
thienthan9991 - 0 ankkhoi2009
thienthan9992 - 0 riochii
thienthan9991 - 0 caohoangtrung1234567
thienthan9991 - 0 ngoquochuy
thienthan9990 - 2 sauminh
thienthan9993 - 1 hongbeoi
thienthan9991 - 1 vuabip
thienthan9992 - 0 phongkiss35
thienthan9996 - 0 khokhmuhmu
thienthan9991 - 0 pthao3799
thienthan9991 - 0 thtruc
thienthan9994 - 1 hoanam44
thienthan9992 - 1 herewegooo
thienthan9994 - 3 lazil
thienthan9991 - 0 trantuananh12
thienthan9991 - 1 lee16
thienthan9992 - 0 thanhngaho
thienthan9992 - 0 quanprocaro
thienthan9990 - 1 dutada
thienthan9991 - 0 katenhikate2008
thienthan9991 - 0 tuangacongnghiep
thienthan9991 - 0 longdeeptry
thienthan9997 - 1 kienabc9
thienthan9993 - 0 caotien
thienthan9993 - 8 cothanh
thienthan9991 - 0 at0p1xt
thienthan9991 - 0 yuikiiiiiiii129
thienthan9991 - 0 hdt2k4
thienthan9999 - 0 hunhww
thienthan9990 - 2 wibunotsimpttv2k7
thienthan9992 - 6 cocvang
thienthan9990 - 2 badboy
thienthan9991 - 4 xuanthupro
thienthan9992 - 2 ekxanh
thienthan9991 - 0 beiucuachaeunwoo
thienthan9991 - 2 anh3khia
thienthan9991 - 0 clara
thienthan9991 - 0 fush1ma
thienthan9991 - 12 tomcuamuc
thienthan9990 - 1 alienware
thienthan9991 - 0 fushima
thienthan9996 - 1 giaunguyen111
thienthan9992 - 0 hdatcd123
thienthan9997 - 1 araxi3017
thienthan9990 - 2 tranthuahoai
thienthan9993 - 41 phuongkitty
thienthan9991 - 0 mdsun