dorabase
  • Hạng ...
  • Ngọc 774
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.63%
  • Chỉ số xã hội 471
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dorabase2 - 9 banmaisweet
dorabase27 - 15 yumkhin
dorabase23 - 29 vichio
dorabase4 - 0 duongminkhang81
dorabase3 - 0 nguyenkarkar
dorabase0 - 2 silverfang
dorabase16 - 19 builan0209
dorabase13 - 11 tahuy
dorabase2 - 14 beteoteosg
dorabase3 - 10 cocvang
dorabase6 - 14 heoconhamchoi
dorabase8 - 17 aikhongsotui
dorabase10 - 9 binhphonui
dorabase1 - 0 xuantung91
dorabase1 - 3 nlthaonhi
dorabase6 - 0 zozoh
dorabase6 - 5 thuong95
dorabase1 - 0 giabaord2
dorabase1 - 0 demigodvn
dorabase0 - 4 rocket290671
dorabase9 - 0 totetighe
dorabase3 - 8 ellis
dorabase6 - 6 huongjep
dorabase10 - 5 dgdgsvsetgvd
dorabase1 - 0 thunguyenthi1996
dorabase2 - 0 thanhhro061988
dorabase1 - 0 quebec
dorabase3 - 0 sakurajp
dorabase2 - 0 caochuyen94
dorabase2 - 3 quynhgiao
dorabase2 - 0 lucie081103
dorabase1 - 2 kienmai
dorabase15 - 1 minhtienle9898
dorabase1 - 6 docuong
dorabase1 - 0 lololololol
dorabase1 - 0 tuyennv10021986
dorabase1 - 0 nartcurt
dorabase1 - 2 winxp
dorabase3 - 0 hoangankg2022
dorabase0 - 3 muaxuanden
dorabase4 - 0 imgtn
dorabase2 - 6 newnewnew
dorabase10 - 0 rennhamoinguoi
dorabase2 - 0 hellobangioi2k8
dorabase4 - 3 hdmi2000
dorabase3 - 0 trinhxi1
dorabase2 - 0 hoang2k5hq
dorabase2 - 0 trongggg9999
dorabase18 - 1 khanh16phi
dorabase1 - 0 nhatbang
dorabase8 - 11 nganbali
dorabase3 - 7 sanbangtaca123
dorabase1 - 10 chupchup
dorabase17 - 0 trungththptln1
dorabase2 - 3 sabo2412
dorabase3 - 1 mrblack
dorabase2 - 0 anhdat2003bg
dorabase2 - 0 babymoon11700
dorabase2 - 0 katashuke
dorabase2 - 0 trungggg
dorabase3 - 0 baangg2812202
dorabase1 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
dorabase0 - 1 riochii
dorabase0 - 1 lucatin
dorabase1 - 0 dieuhiensgu
dorabase3 - 0 hieucony123456
dorabase1 - 0 ninhhuynh
dorabase3 - 1 ah2002anhemta
dorabase0 - 1 byeyou
dorabase3 - 0 bynladyn123
dorabase2 - 7 shinnijin
dorabase2 - 4 nhathaha
dorabase2 - 0 s2lovegiabao1
dorabase3 - 0 suport007
dorabase7 - 0 ngphgdz
dorabase2 - 1 dinhhong97
dorabase2 - 4 hongkong1
dorabase5 - 0 lazil
dorabase2 - 0 cookieee
dorabase2 - 0 ezed12hy
dorabase9 - 1 lokeybonson
dorabase4 - 0 winkey
dorabase2 - 0 huybuu
dorabase9 - 0 hiengod
dorabase7 - 1 yuukiyen
dorabase4 - 2 coasdsaza123
dorabase3 - 0 luan1123xpnn
dorabase2 - 0 lnsusan
dorabase3 - 0 ngoclinhsaothuy
dorabase3 - 1 meomeotino
dorabase0 - 1 tomcuamuc
dorabase2 - 1 kannakamui
dorabase4 - 6 nnttat4
dorabase1 - 2 zxctt321123
dorabase5 - 0 thienngocpham
dorabase2 - 0 jssk02211968
dorabase2 - 0 chioto
dorabase1 - 0 trucly
dorabase0 - 1 amazon
dorabase2 - 0 quanmactieu