dorabase
  • Hạng ...
  • Ngọc 561
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.84%
  • Chỉ số xã hội 435
  • Chỉ số đam mê 2.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dorabase7 - 5 binhphonui
dorabase12 - 11 yumkhin
dorabase6 - 8 tahuy
dorabase0 - 1 newnewnew
dorabase8 - 11 nganbali
dorabase11 - 8 vichio
dorabase6 - 13 builan0209
dorabase3 - 7 sanbangtaca123
dorabase2 - 10 heoconhamchoi
dorabase1 - 10 chupchup
dorabase17 - 0 trungththptln1
dorabase2 - 3 sabo2412
dorabase1 - 3 ellis
dorabase3 - 1 mrblack
dorabase4 - 3 thuong95
dorabase2 - 0 anhdat2003bg
dorabase2 - 0 babymoon11700
dorabase2 - 0 katashuke
dorabase2 - 0 trungggg
dorabase3 - 0 baangg2812202
dorabase1 - 1 haizzzzzzzzzzzzz
dorabase0 - 1 riochii
dorabase0 - 1 lucatin
dorabase1 - 0 dieuhiensgu
dorabase3 - 0 hieucony123456
dorabase1 - 0 ninhhuynh
dorabase0 - 7 cocvang
dorabase3 - 1 ah2002anhemta
dorabase0 - 1 byeyou
dorabase3 - 0 bynladyn123
dorabase2 - 7 shinnijin
dorabase2 - 4 nhathaha
dorabase2 - 0 s2lovegiabao1
dorabase3 - 0 suport007
dorabase7 - 0 ngphgdz
dorabase2 - 1 dinhhong97
dorabase2 - 4 hongkong1
dorabase5 - 0 lazil
dorabase2 - 0 cookieee
dorabase2 - 0 ezed12hy
dorabase9 - 1 lokeybonson
dorabase4 - 0 winkey
dorabase2 - 0 huybuu
dorabase9 - 0 hiengod
dorabase7 - 1 yuukiyen
dorabase4 - 2 coasdsaza123
dorabase3 - 0 luan1123xpnn
dorabase2 - 0 lnsusan
dorabase3 - 0 ngoclinhsaothuy
dorabase3 - 1 meomeotino
dorabase0 - 1 tomcuamuc
dorabase2 - 1 kannakamui
dorabase4 - 6 nnttat4
dorabase1 - 2 zxctt321123
dorabase5 - 0 thienngocpham
dorabase2 - 0 jssk02211968
dorabase2 - 0 chioto
dorabase1 - 0 trucly
dorabase0 - 1 amazon
dorabase2 - 0 quanmactieu
dorabase0 - 3 wibunotsimpttv2k7
dorabase2 - 4 admingo
dorabase3 - 5 travahuong
dorabase0 - 1 beiucuachaeunwoo
dorabase1 - 3 paduc
dorabase4 - 0 bruehe
dorabase22 - 0 kamento
dorabase0 - 1 kikokiko
dorabase1 - 0 thivanlekhoa
dorabase2 - 0 imdaisy
dorabase1 - 0 mardk
dorabase3 - 0 minhkeo2709
dorabase3 - 2 minhreal23
dorabase0 - 7 lemon
dorabase1 - 1 tiamo1
dorabase1 - 3 truongsinh
dorabase0 - 1 lebaokhang
dorabase0 - 1 cutisnhorne
dorabase2 - 0 dkhanh101010
dorabase5 - 0 yourmomahoe
dorabase2 - 0 phunguyenelx1
dorabase0 - 1 caroforfun99999
dorabase1 - 0 hoangthao01
dorabase8 - 1 datxxxxxxxxx
dorabase7 - 52 phuongkitty
dorabase4 - 0 levinak0409
dorabase0 - 2 muaxuanden
dorabase7 - 1 soseri100
dorabase5 - 0 xin1lanwin
dorabase1 - 0 rinrinrin
dorabase2 - 3 njhvuughbkn
dorabase2 - 0 thuongcf6
dorabase1 - 0 honghahbvn
dorabase1 - 0 pinno
dorabase0 - 2 nguyennhisopoor
dorabase2 - 1 pokaolala
dorabase0 - 5 lunguyencong
dorabase2 - 0 thaonha
dorabase2 - 0 thuakoku
dorabase1 - 2 thuyhoa