pingpong
  • Hạng 247
  • Ngọc 1,019
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.79%
  • Chỉ số xã hội 430
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pingpong18 - 9 ngannguyen
pingpong1 - 5 manminhnguyen
pingpong8 - 7 hanhphucvotan
pingpong3 - 1 vituananh
pingpong10 - 5 viphung
pingpong1 - 0 ruanuixanh
pingpong6 - 12 cocvang
pingpong5 - 3 paradol
pingpong2 - 9 mjetran
pingpong1 - 2 nganbali
pingpong5 - 11 hdmi2000
pingpong4 - 2 nhipcautre21
pingpong5 - 0 subeo2022
pingpong6 - 0 hungdepzai1
pingpong1 - 0 trantuananh12
pingpong10 - 1 suthimi
pingpong7 - 2 kenhao2013
pingpong4 - 6 lucatin
pingpong2 - 4 nguyentri10x
pingpong1 - 0 nhfihdifhid
pingpong3 - 0 phucnguyen301299
pingpong11 - 9 lyquoc
pingpong4 - 1 thinhdom
pingpong2 - 0 thunhi0194
pingpong1 - 0 starvn
pingpong3 - 4 teoteo
pingpong0 - 2 muaxuanden
pingpong1 - 0 sonth021810
pingpong0 - 4 travahuong
pingpong11 - 0 ihdsgsch
pingpong1 - 6 tomcuamuc
pingpong1 - 0 vuducanbp
pingpong1 - 2 thienloi
pingpong9 - 5 sabo2412
pingpong0 - 1 comchienduongchau
pingpong1 - 2 tintindongnghia1708
pingpong1 - 1 loanloan
pingpong2 - 4 koora
pingpong5 - 0 taimodels
pingpong1 - 0 shrink
pingpong1 - 0 nhimcoi100120
pingpong2 - 0 njhvuughbkn
pingpong0 - 3 yephdith
pingpong1 - 0 haidang33cd
pingpong2 - 0 bomoanh123
pingpong13 - 1 giaunguyen111
pingpong0 - 1 gomukupro33333
pingpong6 - 0 nguyendinhchieu2000
pingpong3 - 0 lemyha
pingpong4 - 1 vietyvu0
pingpong3 - 3 thethan1994
pingpong8 - 0 thangsale
pingpong2 - 2 conket
pingpong3 - 0 beskhoicute
pingpong2 - 0 qiffrey
pingpong0 - 4 minhtoanwin
pingpong0 - 1 nonameem
pingpong7 - 0 nguyenvanhoanghuy09
pingpong2 - 0 thuykiemthe9x
pingpong18 - 1 kain98
pingpong0 - 1 lovekr01
pingpong0 - 1 khanhlucky97
pingpong0 - 1 nguyennhisopoor
pingpong1 - 0 playafootball
pingpong1 - 0 lamquennha
pingpong0 - 4 lamcaro2
pingpong1 - 2 remkeomut
pingpong1 - 0 o0ovenuso0o
pingpong1 - 5 vivacoffee
pingpong0 - 4 lunguyencong
pingpong9 - 26 carohcm
pingpong4 - 5 evanst
pingpong1 - 2 noodles
pingpong1 - 0 minhsting
pingpong4 - 0 nonameme
pingpong0 - 3 haianthui
pingpong0 - 2 denhayden
pingpong2 - 0 giahuylelgt
pingpong4 - 3 thanhk52a2
pingpong2 - 1 xuankieu
pingpong5 - 0 hahabanana
pingpong1 - 1 trumgomukoday
pingpong2 - 0 hieunger
pingpong2 - 1 chaucute
pingpong0 - 1 anhlatrumday
pingpong2 - 0 meeyi
pingpong2 - 0 thiengon123
pingpong6 - 1 thuyhoa
pingpong2 - 0 prosonla
pingpong2 - 0 nakroth
pingpong0 - 6 koka262
pingpong1 - 0 heodatan111
pingpong3 - 0 luuphuochuy
pingpong14 - 3 hanrytran
pingpong6 - 0 bdgnvm
pingpong2 - 0 tungmkmk123
pingpong1 - 0 iamrose84
pingpong0 - 4 belen3
pingpong0 - 1 quynhgiao
pingpong1 - 0 tussp123