badboy
  • Hạng ...
  • Ngọc 892
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.04%
  • Chỉ số xã hội 424
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
badboy2 - 5 banmaisweet
badboy7 - 0 sacpro
badboy9 - 12 hatcatnho
badboy5 - 1 nntabc123
badboy21 - 18 trunghieu87
badboy0 - 1 comchienduongchau
badboy26 - 16 lvtrung
badboy27 - 22 xuanthupro
badboy14 - 7 mikochan
badboy4 - 20 aikhongsotui
badboy16 - 17 chuotmom
badboy1 - 7 beteoteosg
badboy14 - 12 hoaanhdao2008
badboy8 - 5 lejun
badboy1 - 0 thacoanxuong
badboy4 - 11 muaxuanden
badboy2 - 0 vietnamcom
badboy2 - 0 ngocdztukado
badboy3 - 0 hollanddd9822
badboy3 - 0 gaysomangi
badboy2 - 0 sangdepzai123
badboy1 - 0 khanhmessi
badboy2 - 0 lopey
badboy0 - 3 rocket290671
badboy1 - 0 thangtv
badboy1 - 0 sdfhehaer
badboy1 - 0 huy9tuoi
badboy6 - 8 docuong
badboy1 - 0 sakurajp
badboy16 - 11 hochitrung
badboy12 - 1 tamhi123
badboy2 - 6 hdmi2000
badboy2 - 0 otcaycay123
badboy1 - 5 siro2012
badboy1 - 0 david1712dxt
badboy5 - 0 minhkk98
badboy3 - 4 luckystar
badboy4 - 9 nganbali
badboy7 - 0 nguyendavid
badboy2 - 0 hienbuihoa
badboy2 - 5 tigerzing
badboy1 - 0 tmthanhhang
badboy2 - 2 dinhhung2k8
badboy1 - 1 embemeow
badboy6 - 1 noobvip2k8
badboy0 - 3 lop2a
badboy2 - 0 tkhuyn
badboy8 - 1 alalakalahdhd04040
badboy0 - 1 newnewnew
badboy10 - 0 danhot00
badboy2 - 0 choikhonghay
badboy1 - 0 thientm193
badboy1 - 0 namsongo123
badboy6 - 2 hoa1290aoh
badboy5 - 0 lulipham
badboy2 - 0 hihello
badboy2 - 0 quoctoan14
badboy2 - 0 onghung12a2
badboy2 - 0 rooter2406
badboy0 - 4 adachi
badboy5 - 0 phuckm17
badboy2 - 0 namnopro
badboy20 - 28 sabo2412
badboy1 - 0 itlongdosingapo
badboy2 - 0 riochii
badboy0 - 1 emiya
badboy8 - 15 cocvang
badboy69 - 7 lucifersosad
badboy3 - 0 phamhuuphuc
badboy1 - 0 cubovlog
badboy3 - 0 toilanhat
badboy1 - 0 potterthachdau
badboy4 - 0 noobpro
badboy1 - 0 lequocdat8272
badboy5 - 0 monsieurtuna
badboy6 - 0 lazil
badboy3 - 1 maisondelinh
badboy1 - 0 b0yvjppr0
badboy1 - 0 xuantruong99
badboy4 - 1 thuyt1
badboy2 - 0 quanprocaro
badboy1 - 0 ggez113
badboy4 - 6 vuabip
badboy4 - 0 ducmlem
badboy3 - 0 dktlevis
badboy4 - 0 hongbeoi
badboy3 - 0 minina162
badboy0 - 2 dangtiendung
badboy6 - 13 lucatin
badboy1 - 0 phamphuphu
badboy2 - 0 peterlylo
badboy2 - 0 hunhww
badboy1 - 0 hoangkhvnh
badboy1 - 0 hakilove1997
badboy1 - 0 phamduong2k5
badboy1 - 0 gankedbymom
badboy2 - 1 thutoan10
badboy0 - 1 quanpegasus
badboy2 - 0 thienthan999
badboy3 - 2 hihi112