badboy
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.63%
  • Chỉ số xã hội 376
  • Chỉ số đam mê 3.90
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
badboy4 - 10 muaxuanden
badboy5 - 0 phuckm17
badboy2 - 0 namnopro
badboy5 - 8 trunghieu87
badboy12 - 5 lvtrung
badboy3 - 3 luckystar
badboy20 - 28 sabo2412
badboy1 - 0 itlongdosingapo
badboy2 - 0 riochii
badboy0 - 1 emiya
badboy8 - 15 cocvang
badboy69 - 7 lucifersosad
badboy3 - 0 phamhuuphuc
badboy1 - 0 cubovlog
badboy14 - 7 xuanthupro
badboy5 - 10 chuotmom
badboy3 - 0 toilanhat
badboy1 - 0 potterthachdau
badboy4 - 0 noobpro
badboy3 - 4 nganbali
badboy7 - 3 mikochan
badboy2 - 4 hdmi2000
badboy1 - 0 lequocdat8272
badboy5 - 0 monsieurtuna
badboy6 - 0 lazil
badboy3 - 1 maisondelinh
badboy1 - 0 b0yvjppr0
badboy6 - 8 hoaanhdao2008
badboy1 - 0 xuantruong99
badboy4 - 1 thuyt1
badboy2 - 0 quanprocaro
badboy1 - 0 ggez113
badboy4 - 6 vuabip
badboy4 - 0 ducmlem
badboy3 - 0 dktlevis
badboy7 - 4 lejun
badboy4 - 0 hongbeoi
badboy3 - 0 minina162
badboy0 - 2 dangtiendung
badboy6 - 13 lucatin
badboy1 - 0 phamphuphu
badboy2 - 0 peterlylo
badboy2 - 0 hunhww
badboy1 - 0 hoangkhvnh
badboy1 - 0 hakilove1997
badboy1 - 0 phamduong2k5
badboy1 - 0 gankedbymom
badboy2 - 1 thutoan10
badboy0 - 1 quanpegasus
badboy2 - 0 thienthan999
badboy3 - 2 hihi112
badboy2 - 1 minhreal23
badboy0 - 5 loanloan
badboy2 - 0 dieuthanh
badboy0 - 5 tomcuamuc
badboy1 - 5 truongsinh
badboy2 - 0 louisvuituoi
badboy3 - 2 binzzz98
badboy0 - 1 bhzx123
badboy4 - 0 hdatcd123
badboy1 - 0 thanhdatdat7412
badboy6 - 0 tuoitrehotboy
badboy4 - 0 bprgammer
badboy7 - 0 nguyensyanh123
badboy0 - 4 wibunotsimpttv2k7
badboy0 - 2 caroforfun99999
badboy2 - 0 njhvuughbkn
badboy2 - 0 kingcarozzi
badboy4 - 8 tfchicken
badboy1 - 0 linhanh2112
badboy1 - 20 phuongkitty
badboy6 - 1 namminhz1
badboy0 - 1 ok123456
badboy9 - 4 anhngoc9x
badboy3 - 1 hdang2k
badboy2 - 0 darkinside
badboy1 - 1 khangdot
badboy2 - 0 kiethfhgcvc
badboy9 - 0 playduo202
badboy0 - 1 umsangcon
badboy2 - 0 buinhung
badboy5 - 7 evanst
badboy2 - 0 cooll123456
badboy8 - 0 thanhmilan
badboy0 - 1 nguyennhisopoor
badboy1 - 5 haianthui
badboy6 - 0 jennienoze12
badboy1 - 0 lolololo
badboy2 - 0 sasasasasa129
badboy3 - 0 huongbui123
badboy1 - 0 nhanleaaa
badboy1 - 0 tutututjf5rgr7vf
badboy0 - 6 muxuden2021
badboy1 - 0 needaptolove
badboy1 - 0 thienhhb1510
badboy1 - 0 fumgue134
badboy0 - 1 lunox
badboy1 - 0 leanhtuan2k5
badboy2 - 0 travahuong
badboy2 - 0 namjox