mailady
  • Hạng 81
  • Ngọc 1,240
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.81%
  • Chỉ số xã hội 444
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mailady3 - 3 rocket290671
mailady2 - 1 hoangtien2819
mailady16 - 22 duyen10
mailady2 - 6 congtrinh
mailady13 - 14 chuotbobo
mailady14 - 8 thaonguyencafe
mailady3 - 0 cuncun
mailady17 - 16 thythy2021
mailady9 - 15 sieutron
mailady1 - 0 bao123rrr
mailady2 - 0 hieunobrain
mailady1 - 0 anhhuu
mailady2 - 5 hdmi2000
mailady4 - 0 acehdhdhd
mailady2 - 0 taigame123
mailady0 - 3 docuong
mailady6 - 3 changtraivotinh035
mailady4 - 7 nganbali
mailady9 - 11 lukedt
mailady2 - 0 duongbaonhi2012
mailady2 - 0 phudano
mailady2 - 0 titno
mailady4 - 3 phucname
mailady1 - 0 kietchuany
mailady9 - 1 honsoida2012
mailady4 - 0 hackermatrix
mailady6 - 4 bapcaingoc
mailady9 - 1 phuocho
mailady3 - 1 kissmax8989
mailady10 - 3 minhpham
mailady1 - 0 alku1122
mailady1 - 0 wypogh
mailady5 - 10 meohoang123
mailady0 - 3 ellis
mailady1 - 0 kinid
mailady1 - 3 winxp
mailady1 - 4 newnewnew
mailady5 - 0 dugnx
mailady2 - 2 cocvang
mailady1 - 0 nguyenkhanhduy97
mailady2 - 1 qindy
mailady1 - 0 tonyduytran05
mailady1 - 1 sanbangtaca123
mailady3 - 0 biggggg
mailady3 - 1 ltatu071109
mailady1 - 0 jender
mailady1 - 0 nhtnghia1311
mailady0 - 1 manhlamm
mailady5 - 1 mrthang78
mailady2 - 2 sabo2412
mailady0 - 1 yephdith
mailady2 - 0 quannnpegasus2
mailady4 - 0 tien09
mailady1 - 2 chumchum
mailady1 - 3 travahuong
mailady1 - 1 overkill
mailady5 - 1 thanhngaho
mailady2 - 1 phngth213
mailady1 - 0 choconngocngech12zmc
mailady3 - 0 elenale
mailady4 - 2 pakuda
mailady2 - 0 laidangthach123
mailady9 - 10 admingo
mailady1 - 0 dioda
mailady7 - 0 kenzz273
mailady2 - 0 adassd
mailady1 - 0 paopi
mailady3 - 0 lylokutee
mailady1 - 0 trminhduy2014
mailady6 - 0 muontennao
mailady1 - 2 minhreal23
mailady1 - 2 anh3khia
mailady2 - 0 songjiang
mailady1 - 0 neverletmewin
mailady0 - 1 loanloan
mailady2 - 0 ltv1312002
mailady2 - 3 toiyeuem
mailady6 - 0 hunghandsome
mailady1 - 0 binzzz98
mailady1 - 0 thantuoc5723
mailady5 - 4 truongsinh
mailady3 - 0 hohoaianh08
mailady2 - 0 unname
mailady0 - 2 caroforfun99999
mailady3 - 3 lanhphong
mailady1 - 0 njhvuughbkn
mailady1 - 0 behanh00
mailady1 - 0 hunggb
mailady0 - 1 knkid
mailady3 - 0 ljenny2911
mailady2 - 0 namkhoa20172021
mailady2 - 34 phuongkitty
mailady1 - 0 tuantulen999
mailady2 - 0 kenashi213
mailady0 - 2 boyhamchoi
mailady2 - 0 playduo202
mailady2 - 0 hiuhu
mailady3 - 0 doanduong
mailady2 - 0 pancancoi150
mailady0 - 5 vivacoffee