mjetran
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.95%
  • Chỉ số xã hội 473
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mjetran25 - 26 ngannguyen
mjetran1 - 9 beteoteosg
mjetran1 - 6 sabo2412
mjetran28 - 18 nhipcautre21
mjetran3 - 0 tintintin
mjetran20 - 14 teoteo
mjetran7 - 4 lyquoc
mjetran3 - 15 aikhongsotui
mjetran26 - 21 huongjep
mjetran14 - 11 pingpong
mjetran10 - 0 nguyenquocdai
mjetran18 - 30 paradol
mjetran18 - 25 hatcatnho
mjetran5 - 9 denhayden
mjetran10 - 8 thienloi
mjetran0 - 1 feitan
mjetran1 - 0 sakurajp
mjetran1 - 0 cutri123
mjetran1 - 0 caominhhuy11082008
mjetran1 - 0 markiez184
mjetran1 - 0 hoagduchuy
mjetran3 - 8 rocket290671
mjetran2 - 0 camlily263
mjetran3 - 0 hieunobrain
mjetran0 - 1 noname06
mjetran0 - 1 ellis
mjetran2 - 6 winxp
mjetran1 - 0 docuong
mjetran5 - 1 bomtoxic115
mjetran0 - 1 thienanlk113
mjetran4 - 2 so1caugiay
mjetran2 - 3 nganbali
mjetran1 - 0 minhkk98
mjetran2 - 0 iluchutchut2496
mjetran2 - 0 trunghoangg
mjetran2 - 0 thanhtrungk5
mjetran0 - 2 meohoang123
mjetran4 - 1 tronghieulaptop1983
mjetran1 - 1 cocvang
mjetran1 - 0 bakgun
mjetran1 - 0 greycattt
mjetran1 - 0 abc123hjk
mjetran1 - 0 hellobangioi2k8
mjetran1 - 0 tkhuyn
mjetran4 - 0 nkdaclown
mjetran1 - 1 zaruu
mjetran1 - 0 nthanhphat111
mjetran1 - 0 lostkute1998dl
mjetran1 - 4 newnewnew
mjetran2 - 0 hienvux
mjetran0 - 1 anbaba
mjetran6 - 8 hdmi2000
mjetran1 - 0 kennhoc1992
mjetran1 - 0 huancute
mjetran1 - 0 txase2394
mjetran2 - 0 thinhhokage123
mjetran0 - 1 caroforfun99999
mjetran4 - 1 thaonehi
mjetran1 - 0 dungrua141
mjetran3 - 0 oneduck123
mjetran6 - 0 lnkknl
mjetran6 - 2 nguyenthanhdo
mjetran3 - 0 nguyenngochoabinh1
mjetran0 - 2 sauminh
mjetran0 - 1 lizmatt
mjetran6 - 0 vandathura
mjetran7 - 7 shinnijin
mjetran1 - 8 kythutudo
mjetran13 - 4 lowship
mjetran0 - 1 nttna
mjetran0 - 3 lazil
mjetran5 - 0 aceg123
mjetran1 - 0 janecg
mjetran8 - 0 thiengia21
mjetran3 - 2 chumchum
mjetran3 - 0 laidangthach123
mjetran1 - 0 phanlebakhoiokchua
mjetran1 - 0 anhtuanle146
mjetran1 - 0 namsongo123
mjetran6 - 0 luuhonghanh
mjetran2 - 1 tqd181193
mjetran1 - 0 ngoclinhsaothuy
mjetran3 - 0 duytanbestcaro
mjetran2 - 0 khoikimson
mjetran2 - 0 datnoiq2965
mjetran3 - 1 starvn
mjetran1 - 0 tolahatdauxanh
mjetran2 - 3 wibunotsimpttv2k7
mjetran0 - 1 tautochanh
mjetran6 - 1 ducanhdz2208
mjetran2 - 0 thutoan10
mjetran1 - 0 ihdsgsch
mjetran1 - 0 sonccccc
mjetran5 - 4 kiemphongkim
mjetran3 - 5 kikokiko
mjetran12 - 5 tintindongnghia1708
mjetran2 - 0 hamona
mjetran0 - 2 neverletmewin
mjetran4 - 0 tebosa
mjetran2 - 0 voquyhung