yumkhin
  • Hạng 63
  • Ngọc 1,387
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.80%
  • Chỉ số xã hội 414
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yumkhin16 - 12 vichio
yumkhin11 - 1 thuong95
yumkhin0 - 8 aikhongsotui
yumkhin3 - 1 tuitenbo
yumkhin3 - 0 valleria69
yumkhin15 - 17 heoconhamchoi
yumkhin0 - 1 rocket290671
yumkhin4 - 3 mastercaromelinh
yumkhin1 - 0 phuocdeptrai
yumkhin14 - 20 dorabase
yumkhin6 - 11 builan0209
yumkhin19 - 22 tahuy
yumkhin6 - 1 paduc
yumkhin2 - 6 kienmai
yumkhin1 - 0 quocson87
yumkhin5 - 9 tenry
yumkhin1 - 0 dntlha
yumkhin1 - 0 tuyennv10021986
yumkhin1 - 0 nartcurt
yumkhin0 - 1 winxp
yumkhin3 - 0 baominh2015
yumkhin4 - 0 ddddggg12
yumkhin3 - 0 gamegod960
yumkhin3 - 0 imgtn
yumkhin1 - 0 sangdvnd1993
yumkhin0 - 3 muaxuanden
yumkhin15 - 9 huongjep
yumkhin2 - 0 tranthuctrung1973
yumkhin2 - 0 dosontung
yumkhin3 - 0 minhtuntun
yumkhin9 - 1 binhphonui
yumkhin1 - 0 khaiken300522
yumkhin1 - 0 ryanchu
yumkhin2 - 0 sfewfwfea
yumkhin0 - 3 newnewnew
yumkhin0 - 6 hdmi2000
yumkhin2 - 0 hellobangioi2k8
yumkhin1 - 0 jazknowscaro
yumkhin0 - 1 nhatbang
yumkhin1 - 0 a2lxw
yumkhin8 - 8 nganbali
yumkhin3 - 0 pororoha20
yumkhin1 - 0 vietbach99
yumkhin6 - 12 at0p1xt
yumkhin1 - 0 nhuynhuy665
yumkhin3 - 4 lulipham
yumkhin1 - 0 zerokobtchs
yumkhin6 - 0 tamtinhte
yumkhin4 - 0 anhdat2003bg
yumkhin3 - 0 ericmakati101
yumkhin2 - 0 miao229
yumkhin3 - 2 riochii
yumkhin2 - 2 qxdshf
yumkhin1 - 0 dieuhiensgu
yumkhin10 - 20 hongkong1
yumkhin0 - 2 linhmeo1905
yumkhin0 - 2 cocvang
yumkhin1 - 2 shinnijin
yumkhin3 - 1 thanhhiennnq
yumkhin2 - 1 dung07
yumkhin5 - 0 tonlopro
yumkhin4 - 1 ngphgdz
yumkhin4 - 0 dinhhong97
yumkhin4 - 0 dungbrocaro
yumkhin5 - 0 perfect9516
yumkhin1 - 3 cdcuong81
yumkhin1 - 0 nhauyenle15
yumkhin2 - 1 luubaon1997
yumkhin1 - 2 haaahaaaa
yumkhin1 - 1 winkey
yumkhin1 - 0 turle
yumkhin2 - 0 chucmayman
yumkhin1 - 0 phamquynhchi1412
yumkhin10 - 6 admingo
yumkhin1 - 0 ngoclinhsaothuy
yumkhin0 - 7 tomcuamuc
yumkhin2 - 1 deoghihnfw
yumkhin2 - 0 quang98dn
yumkhin3 - 2 uringuyen96
yumkhin4 - 0 kannakamui
yumkhin17 - 5 nnttat4
yumkhin8 - 0 thienngocpham
yumkhin2 - 0 phantanan24102007
yumkhin1 - 0 tonyduytran05
yumkhin2 - 2 meokitty
yumkhin1 - 0 phucnguyen301299
yumkhin1 - 0 top000cocaro
yumkhin0 - 1 amazon
yumkhin2 - 4 nhathaha
yumkhin4 - 0 nnonn
yumkhin2 - 5 vuhoangnguyen
yumkhin9 - 10 sonccccc
yumkhin4 - 4 kikokiko
yumkhin3 - 2 thanhtanbinh
yumkhin1 - 0 minhreal23
yumkhin1 - 1 koora
yumkhin3 - 3 carohcm
yumkhin0 - 1 tiamo1
yumkhin0 - 1 truongsinh
yumkhin0 - 4 wibunotsimpttv2k7