tralacmi
  • Hạng ...
  • Ngọc 902
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.81%
  • Chỉ số xã hội 430
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tralacmi15 - 19 lemaipa
tralacmi2 - 17 beteoteosg
tralacmi24 - 18 alphax
tralacmi13 - 14 vnhello
tralacmi16 - 18 hoangphuc2040
tralacmi13 - 10 paduc
tralacmi23 - 24 thanhvan2021
tralacmi5 - 9 cocvang
tralacmi1 - 0 hungbm
tralacmi2 - 6 hdmi2000
tralacmi1 - 4 rocket290671
tralacmi1 - 0 hatcatnho
tralacmi1 - 8 muaxuanden
tralacmi1 - 0 congtrinh
tralacmi2 - 7 aikhongsotui
tralacmi2 - 8 tuoiconrong
tralacmi6 - 5 tranletuananh919
tralacmi4 - 0 tannhat123456
tralacmi2 - 0 anhvutru
tralacmi2 - 0 tienanhkdn
tralacmi1 - 0 cuongstu
tralacmi2 - 0 oeo0o
tralacmi1 - 0 stellako
tralacmi2 - 0 dangthuan
tralacmi1 - 0 timdoithucaro
tralacmi0 - 3 phucname
tralacmi3 - 0 vatthat0123
tralacmi4 - 3 thuong95
tralacmi0 - 1 nguyenanhthong
tralacmi1 - 0 lequangminhdq
tralacmi6 - 19 nganbali
tralacmi1 - 0 namleevn
tralacmi2 - 0 rumledao
tralacmi2 - 5 docuong
tralacmi0 - 1 ellis
tralacmi3 - 0 taianh2k10
tralacmi2 - 0 hgdam1234
tralacmi1 - 0 hellobangioi2k8
tralacmi8 - 2 trahaykhoc231102
tralacmi4 - 3 hoang2k5hq
tralacmi0 - 1 tradaooo
tralacmi1 - 1 feedorafk
tralacmi8 - 9 sabo2412
tralacmi0 - 1 htavan248
tralacmi3 - 1 anhvuok12314
tralacmi2 - 0 zerokobtchs
tralacmi0 - 2 manhlamm
tralacmi1 - 1 hongkong1
tralacmi7 - 0 baogam251105
tralacmi1 - 0 yenkim
tralacmi1 - 0 hoangtk2k5
tralacmi5 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
tralacmi3 - 0 lequyhoangha
tralacmi1 - 0 diucute214
tralacmi2 - 0 doanthanhgod
tralacmi1 - 0 bangtanie
tralacmi0 - 6 vuabip
tralacmi3 - 0 khanghuynh12345
tralacmi1 - 0 hustblade123
tralacmi1 - 0 ngphgdz
tralacmi3 - 1 nguyenlonghaminh
tralacmi7 - 0 suthimi
tralacmi2 - 0 adswzxcvbnm
tralacmi3 - 3 travahuong
tralacmi1 - 4 lucatin
tralacmi2 - 1 trihc
tralacmi4 - 0 thaybay00
tralacmi2 - 1 hoanhauhung
tralacmi3 - 1 at0p1xt
tralacmi6 - 2 longbq1403
tralacmi7 - 4 hongbeoi
tralacmi5 - 0 phucthaoyen2022
tralacmi2 - 0 lynhlynh
tralacmi4 - 0 phankhoa9987
tralacmi5 - 4 maynoc
tralacmi2 - 3 xuninak
tralacmi2 - 1 tahuy
tralacmi1 - 0 nctnta888
tralacmi1 - 0 trucly
tralacmi6 - 1 tranntruongg
tralacmi2 - 0 heoconhamchoi
tralacmi1 - 0 lylokutee
tralacmi1 - 0 chauhoclop8
tralacmi2 - 0 nqgxi
tralacmi1 - 4 thuydung25
tralacmi4 - 0 lovewinter
tralacmi9 - 0 kamento
tralacmi1 - 0 raiden2k4
tralacmi4 - 0 thanhtrang111
tralacmi1 - 0 ngophong2306
tralacmi0 - 1 loclatoi
tralacmi1 - 0 sochinno
tralacmi1 - 0 duongdiepmytran
tralacmi0 - 1 cocarom
tralacmi1 - 0 enceallu
tralacmi4 - 30 phuongkitty
tralacmi0 - 10 tranthuahoai
tralacmi3 - 0 korean
tralacmi4 - 0 legendneverdied
tralacmi16 - 1 namminhz1