tralacmi
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.34%
  • Chỉ số xã hội 401
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tralacmi6 - 18 nganbali
tralacmi11 - 11 hoangphuc2040
tralacmi1 - 1 feedorafk
tralacmi6 - 11 lemaipa
tralacmi15 - 13 thanhvan2021
tralacmi14 - 9 alphax
tralacmi5 - 6 vnhello
tralacmi7 - 3 paduc
tralacmi8 - 9 sabo2412
tralacmi0 - 1 htavan248
tralacmi3 - 1 anhvuok12314
tralacmi2 - 0 zerokobtchs
tralacmi0 - 2 manhlamm
tralacmi1 - 1 hongkong1
tralacmi7 - 0 baogam251105
tralacmi1 - 0 yenkim
tralacmi1 - 6 tuoiconrong
tralacmi1 - 0 hoangtk2k5
tralacmi5 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
tralacmi3 - 0 lequyhoangha
tralacmi1 - 0 diucute214
tralacmi2 - 0 doanthanhgod
tralacmi0 - 3 cocvang
tralacmi1 - 0 bangtanie
tralacmi0 - 6 vuabip
tralacmi3 - 0 khanghuynh12345
tralacmi1 - 0 hustblade123
tralacmi1 - 0 ngphgdz
tralacmi3 - 1 nguyenlonghaminh
tralacmi7 - 0 suthimi
tralacmi2 - 0 adswzxcvbnm
tralacmi3 - 3 travahuong
tralacmi1 - 4 lucatin
tralacmi2 - 1 trihc
tralacmi2 - 4 hdmi2000
tralacmi2 - 2 thuong95
tralacmi4 - 0 thaybay00
tralacmi2 - 1 hoanhauhung
tralacmi3 - 1 at0p1xt
tralacmi6 - 2 longbq1403
tralacmi7 - 4 hongbeoi
tralacmi5 - 0 phucthaoyen2022
tralacmi2 - 0 lynhlynh
tralacmi4 - 0 phankhoa9987
tralacmi5 - 4 maynoc
tralacmi2 - 3 xuninak
tralacmi2 - 1 tahuy
tralacmi1 - 0 nctnta888
tralacmi1 - 0 trucly
tralacmi1 - 6 muaxuanden
tralacmi6 - 1 tranntruongg
tralacmi2 - 0 heoconhamchoi
tralacmi1 - 0 lylokutee
tralacmi1 - 0 chauhoclop8
tralacmi2 - 0 nqgxi
tralacmi1 - 4 thuydung25
tralacmi4 - 0 lovewinter
tralacmi9 - 0 kamento
tralacmi1 - 0 raiden2k4
tralacmi4 - 0 thanhtrang111
tralacmi1 - 0 ngophong2306
tralacmi0 - 1 loclatoi
tralacmi1 - 0 sochinno
tralacmi1 - 0 duongdiepmytran
tralacmi0 - 1 cocarom
tralacmi1 - 0 enceallu
tralacmi4 - 30 phuongkitty
tralacmi0 - 10 tranthuahoai
tralacmi3 - 0 korean
tralacmi4 - 0 legendneverdied
tralacmi16 - 1 namminhz1
tralacmi3 - 12 dangtiendo
tralacmi0 - 1 lee16
tralacmi0 - 1 thienanlk113
tralacmi1 - 0 chapcasever
tralacmi0 - 1 nonameme
tralacmi2 - 0 chimcuccu
tralacmi5 - 0 hihikopio
tralacmi1 - 2 linda
tralacmi1 - 0 jieumiop14
tralacmi0 - 6 evanst
tralacmi1 - 1 ov2nd
tralacmi1 - 0 phuocancao
tralacmi1 - 0 moonlight
tralacmi5 - 0 duongthanhhaii
tralacmi1 - 0 mynekmn
tralacmi3 - 0 linhpro
tralacmi6 - 2 datxtz123
tralacmi0 - 3 tautochanh
tralacmi1 - 0 everestin4
tralacmi0 - 2 haianthui
tralacmi4 - 0 phanminhvinh
tralacmi2 - 0 hhhhihi
tralacmi3 - 0 nonoy
tralacmi14 - 23 veeee0032
tralacmi0 - 5 wibunotsimpttv2k7
tralacmi0 - 2 phamduythanh
tralacmi1 - 0 haunguyencong007
tralacmi1 - 0 carohcm
tralacmi2 - 0 tranhthien1