tralacmi
  • Hạng ...
  • Ngọc 697
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.76%
  • Chỉ số xã hội 356
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 9 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tralacmi1 - 0 duongdiepmytran
tralacmi2 - 1 thuong95
tralacmi2 - 3 vnhello
tralacmi5 - 1 hoangphuc2040
tralacmi0 - 1 cocvang
tralacmi0 - 1 cocarom
tralacmi1 - 5 muaxuanden
tralacmi1 - 0 enceallu
tralacmi4 - 30 phuongkitty
tralacmi0 - 10 tranthuahoai
tralacmi3 - 0 korean
tralacmi3 - 4 alphax
tralacmi1 - 2 thuydung25
tralacmi4 - 0 legendneverdied
tralacmi3 - 0 lovewinter
tralacmi2 - 3 hdmi2000
tralacmi16 - 1 namminhz1
tralacmi3 - 12 dangtiendo
tralacmi6 - 4 sabo2412
tralacmi2 - 1 thanhvan2021
tralacmi3 - 2 lemaipa
tralacmi0 - 1 lee16
tralacmi0 - 1 thienanlk113
tralacmi1 - 0 chapcasever
tralacmi0 - 1 nonameme
tralacmi2 - 2 travahuong
tralacmi2 - 0 chimcuccu
tralacmi3 - 1 paduc
tralacmi5 - 0 hihikopio
tralacmi1 - 2 linda
tralacmi1 - 0 jieumiop14
tralacmi0 - 6 evanst
tralacmi1 - 1 ov2nd
tralacmi1 - 0 phuocancao
tralacmi1 - 0 moonlight
tralacmi5 - 0 duongthanhhaii
tralacmi1 - 0 mynekmn
tralacmi3 - 0 linhpro
tralacmi6 - 2 datxtz123
tralacmi1 - 0 heoconhamchoi
tralacmi0 - 3 tautochanh
tralacmi1 - 0 everestin4
tralacmi0 - 2 haianthui
tralacmi4 - 0 phanminhvinh
tralacmi2 - 0 hhhhihi
tralacmi3 - 0 nonoy
tralacmi14 - 23 veeee0032
tralacmi0 - 5 wibunotsimpttv2k7
tralacmi0 - 2 phamduythanh
tralacmi1 - 0 haunguyencong007
tralacmi1 - 0 carohcm
tralacmi2 - 0 tranhthien1
tralacmi1 - 0 vuonghuu163
tralacmi2 - 0 abbasi007
tralacmi4 - 0 minhpham
tralacmi1 - 0 hanrytran
tralacmi3 - 0 agdjdk
tralacmi1 - 2 mblife2021
tralacmi2 - 0 chi123
tralacmi1 - 0 bemeocute
tralacmi0 - 1 lamcaro2
tralacmi2 - 0 mykute
tralacmi9 - 4 doccocamphong
tralacmi3 - 0 kusdabest
tralacmi1 - 1 tahuy
tralacmi0 - 1 toxuanhoang
tralacmi0 - 6 yephdith
tralacmi1 - 0 nonickname1810
tralacmi2 - 0 ntaduong0707
tralacmi1 - 0 sdfjbes
tralacmi5 - 5 thuanvana
tralacmi1 - 4 linhlucden
tralacmi11 - 3 bongbongmua12
tralacmi4 - 0 tiencutsg1
tralacmi3 - 0 tonyparker
tralacmi6 - 1 ngyenthuy122
tralacmi2 - 0 mjttooss95
tralacmi2 - 0 huutam2005fc
tralacmi4 - 0 truongcoi123
tralacmi6 - 0 quynhkaka
tralacmi0 - 1 sinbad
tralacmi0 - 1 lucatback
tralacmi1 - 0 nguyennhisoreall
tralacmi1 - 0 giainghi11
tralacmi0 - 5 vuabip
tralacmi1 - 0 quynhgiao123
tralacmi5 - 0 tpl0410
tralacmi3 - 0 dotuanminh2011
tralacmi3 - 0 mccouple7012
tralacmi2 - 1 duycuongdraven
tralacmi1 - 0 taminhtb123
tralacmi3 - 0 giakiet
tralacmi21 - 0 casontruong551
tralacmi7 - 4 hoangphihung
tralacmi2 - 0 anhnongroido
tralacmi3 - 0 martinchannel
tralacmi2 - 0 myanhtran04
tralacmi4 - 0 nghiacaro
tralacmi1 - 0 keluomxac2411
tralacmi2 - 0 hohaison