nttthuy
  • Hạng 82
  • Ngọc 1,218
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.55%
  • Chỉ số xã hội 479
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nttthuy24 - 26 ngocluan
nttthuy19 - 29 mavuong
nttthuy2 - 10 beteoteosg
nttthuy4 - 4 sabo2412
nttthuy25 - 22 buonnhoem
nttthuy15 - 21 chauky77
nttthuy0 - 1 xuantung91
nttthuy7 - 4 bapcaingoc
nttthuy7 - 5 fbngohai
nttthuy20 - 19 lanhphong
nttthuy0 - 2 muaxuanden
nttthuy8 - 14 frankho
nttthuy7 - 7 vientuong
nttthuy3 - 11 aikhongsotui
nttthuy6 - 0 luckynehhh
nttthuy2 - 5 rocket290671
nttthuy4 - 0 nhungmeo
nttthuy2 - 0 lethedy
nttthuy2 - 0 baosieuvip
nttthuy1 - 7 nguyenhonganh
nttthuy5 - 0 xinhnhattruong
nttthuy2 - 1 datunnnas11
nttthuy1 - 0 tony2k
nttthuy1 - 6 phucname
nttthuy2 - 0 nhuyhuynh
nttthuy0 - 1 shogomakishima
nttthuy5 - 1 tranletuananh919
nttthuy3 - 5 huongjep
nttthuy0 - 3 pngodfather
nttthuy1 - 0 sieuboss
nttthuy13 - 0 nguyentanlochoingu
nttthuy1 - 3 byeyou
nttthuy3 - 10 docuong
nttthuy3 - 0 cuocsongvatva
nttthuy3 - 15 newnewnew
nttthuy1 - 0 hoangbaochi
nttthuy2 - 0 tenanh42kitu
nttthuy2 - 0 tigerzing
nttthuy4 - 4 tientuankt
nttthuy1 - 0 umbra123
nttthuy4 - 0 vanbaquocsy
nttthuy2 - 0 nguyenphuong1109new
nttthuy1 - 0 steamon
nttthuy4 - 1 ntnha1379
nttthuy7 - 0 bingttn7
nttthuy6 - 6 nganbali
nttthuy2 - 3 nguyenmanhlama01
nttthuy2 - 4 hongkong1
nttthuy2 - 0 toilalac
nttthuy1 - 1 emiya
nttthuy7 - 1 rhdfh
nttthuy1 - 0 sanbangtaca123
nttthuy1 - 0 sung5ngay
nttthuy0 - 4 cocvang
nttthuy1 - 0 nguyekhoa199
nttthuy1 - 0 caohoangtrung1234567
nttthuy1 - 0 lunox
nttthuy1 - 3 lucatin
nttthuy17 - 0 hatuankiet
nttthuy2 - 0 khangdoan2002
nttthuy0 - 1 stormbabe
nttthuy7 - 0 datealife123
nttthuy5 - 0 happybreakfast
nttthuy6 - 1 quanglegend
nttthuy3 - 0 chumchum
nttthuy5 - 2 tungtran
nttthuy2 - 0 tgiabao008
nttthuy0 - 4 tomcuamuc
nttthuy1 - 0 lnsusan
nttthuy6 - 1 huynhtridoan
nttthuy4 - 0 namkitga
nttthuy1 - 1 cuccu
nttthuy3 - 2 giauanh
nttthuy1 - 0 yenthaptam
nttthuy3 - 1 sieutron
nttthuy0 - 1 amazon
nttthuy5 - 0 chienkx123
nttthuy9 - 11 hdmi2000
nttthuy1 - 0 bunkao
nttthuy0 - 3 sonccccc
nttthuy3 - 0 trunghieuklj235
nttthuy3 - 0 kienbuntan
nttthuy2 - 0 anhhero
nttthuy0 - 2 tintindongnghia1708
nttthuy1 - 0 navizto
nttthuy0 - 1 wibunotsimpttv2k7
nttthuy2 - 1 thaihung15072015
nttthuy1 - 0 tadeptrai
nttthuy2 - 0 heheiuanhat
nttthuy1 - 0 binzzz98
nttthuy6 - 2 hansome1999
nttthuy1 - 1 bhzx123
nttthuy17 - 30 phuongkitty
nttthuy0 - 1 joynlnguyen
nttthuy1 - 0 lehng1112
nttthuy0 - 2 caroforfun99999
nttthuy2 - 0 daihoccongnghiep
nttthuy1 - 0 hoangvanhung
nttthuy1 - 0 duyquangbr
nttthuy7 - 0 kimhanlong