dolphin
  • Hạng ...
  • Ngọc 870
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.32%
  • Chỉ số xã hội 478
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphin4 - 8 docuong
dolphin3 - 10 sapper
dolphin6 - 6 tenry
dolphin1 - 7 huongjep
dolphin3 - 0 baominh2015
dolphin4 - 0 nguyengiahuyoke
dolphin4 - 2 ducvuvan
dolphin8 - 12 huongkute
dolphin15 - 13 dungtrieu
dolphin7 - 5 quangmetro
dolphin21 - 6 totoro
dolphin8 - 11 toanluf
dolphin2 - 3 tuanlongtt
dolphin5 - 13 nganbali
dolphin2 - 1 trunghoangg
dolphin1 - 0 meichan
dolphin0 - 1 lunox
dolphin10 - 0 nguyendavid
dolphin1 - 0 hoangngungoc
dolphin2 - 4 meohoang123
dolphin4 - 0 tigerzing
dolphin4 - 0 noobvip2k8
dolphin2 - 0 huynhhuytranscos
dolphin1 - 0 kkkkkx23
dolphin0 - 6 hdmi2000
dolphin1 - 4 manhlamm
dolphin0 - 5 caroforfun99999
dolphin2 - 0 mphtrang
dolphin0 - 2 newnewnew
dolphin4 - 3 trannhat
dolphin8 - 6 h2so4
dolphin5 - 0 deocontenhay
dolphin1 - 0 phuoctran13121995
dolphin1 - 0 quyen0123456789aaaaa
dolphin3 - 6 nhatnhatsl
dolphin0 - 3 sanbangtaca123
dolphin0 - 1 nguyenmanhlama01
dolphin0 - 3 chachacha
dolphin6 - 8 sabo2412
dolphin10 - 0 ezbronze0911
dolphin3 - 2 nguoivohinh
dolphin2 - 0 nitriboots123
dolphin4 - 2 haizzzzzzzzzzzzz
dolphin1 - 2 cocvang
dolphin1 - 0 dpsz019
dolphin2 - 2 duongchilamth7
dolphin2 - 0 exdevilcaro04
dolphin6 - 0 nguyenvanloi209
dolphin2 - 0 chuotcuteosodach1231
dolphin4 - 1 ftsai
dolphin1 - 1 dai06kodckhoichoi
dolphin1 - 0 kenhao2013
dolphin3 - 1 mycaro
dolphin4 - 1 overkill
dolphin7 - 1 dieuhuong123
dolphin1 - 0 dangnguyenphu2
dolphin2 - 4 nhatvy2291
dolphin0 - 1 tomcuamuc
dolphin3 - 0 changne
dolphin24 - 3 cuacang3333
dolphin1 - 0 ltdquynh
dolphin3 - 0 ntgb1908
dolphin2 - 0 leminhquan
dolphin10 - 16 at0p1xt
dolphin0 - 1 meomunday
dolphin7 - 0 dieinternal
dolphin7 - 3 rongthanra2
dolphin4 - 0 kingboji
dolphin1 - 0 roger
dolphin0 - 1 ghostriders
dolphin7 - 0 linh1982nb
dolphin6 - 0 duytanbestcaro
dolphin1 - 0 tramday123
dolphin2 - 0 ukrs1
dolphin1 - 0 chucdo
dolphin1 - 0 dongnghia119
dolphin8 - 0 cocarom
dolphin3 - 0 baminh1432009
dolphin1 - 5 dangkytaikhoan
dolphin1 - 0 gayboi
dolphin2 - 0 minhnhat9a3
dolphin5 - 2 cutvip15
dolphin1 - 0 lemyha
dolphin2 - 0 yuihandsome
dolphin6 - 1 lamquennha
dolphin1 - 0 kimbinh12211
dolphin3 - 0 qiu2k3
dolphin13 - 3 motohsg
dolphin3 - 0 maskeeee13623
dolphin4 - 1 kitosaka
dolphin0 - 1 abccuti
dolphin7 - 2 kain98
dolphin4 - 1 lolololo
dolphin3 - 1 quanvodoi
dolphin4 - 8 travahuong
dolphin2 - 0 errolsan
dolphin1 - 0 lhjggfcgg
dolphin7 - 18 carohcm
dolphin5 - 0 ngaaaaaaa
dolphin14 - 6 remkeomut