dolphin
  • Hạng 101
  • Ngọc 1,493
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.93%
  • Chỉ số xã hội 452
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphin12 - 8 dungtrieu
dolphin6 - 6 toanluf
dolphin6 - 3 totoro
dolphin0 - 1 hdmi2000
dolphin2 - 0 nitriboots123
dolphin4 - 2 haizzzzzzzzzzzzz
dolphin1 - 2 cocvang
dolphin7 - 9 huongkute
dolphin1 - 0 dpsz019
dolphin2 - 2 duongchilamth7
dolphin1 - 1 manhlamm
dolphin2 - 0 exdevilcaro04
dolphin0 - 3 nganbali
dolphin4 - 3 quangmetro
dolphin6 - 0 nguyenvanloi209
dolphin2 - 0 chuotcuteosodach1231
dolphin4 - 1 ftsai
dolphin1 - 1 dai06kodckhoichoi
dolphin1 - 0 kenhao2013
dolphin3 - 1 mycaro
dolphin5 - 7 sabo2412
dolphin4 - 1 overkill
dolphin3 - 4 h2so4
dolphin7 - 1 dieuhuong123
dolphin1 - 0 dangnguyenphu2
dolphin2 - 4 nhatvy2291
dolphin0 - 1 tomcuamuc
dolphin3 - 0 changne
dolphin24 - 3 cuacang3333
dolphin1 - 0 ltdquynh
dolphin3 - 0 ntgb1908
dolphin2 - 0 leminhquan
dolphin10 - 16 at0p1xt
dolphin0 - 1 meomunday
dolphin7 - 0 dieinternal
dolphin7 - 3 rongthanra2
dolphin4 - 0 kingboji
dolphin1 - 0 roger
dolphin0 - 1 ghostriders
dolphin1 - 3 tuanlongtt
dolphin7 - 0 linh1982nb
dolphin6 - 0 duytanbestcaro
dolphin1 - 0 tramday123
dolphin2 - 0 ukrs1
dolphin1 - 0 chucdo
dolphin1 - 0 dongnghia119
dolphin8 - 0 cocarom
dolphin0 - 4 caroforfun99999
dolphin3 - 0 baminh1432009
dolphin1 - 5 dangkytaikhoan
dolphin1 - 0 gayboi
dolphin2 - 0 minhnhat9a3
dolphin5 - 2 cutvip15
dolphin1 - 0 lemyha
dolphin2 - 0 yuihandsome
dolphin6 - 1 lamquennha
dolphin1 - 0 kimbinh12211
dolphin3 - 0 qiu2k3
dolphin13 - 3 motohsg
dolphin3 - 0 maskeeee13623
dolphin4 - 1 kitosaka
dolphin0 - 1 abccuti
dolphin2 - 2 nguoivohinh
dolphin7 - 2 kain98
dolphin4 - 1 lolololo
dolphin3 - 1 quanvodoi
dolphin4 - 8 travahuong
dolphin2 - 0 errolsan
dolphin1 - 0 lhjggfcgg
dolphin7 - 18 carohcm
dolphin5 - 0 ngaaaaaaa
dolphin14 - 6 remkeomut
dolphin0 - 6 lamcaro2
dolphin4 - 0 dmmmmmm
dolphin2 - 1 thuakoku
dolphin1 - 0 dangnhan90
dolphin1 - 0 jujumki095
dolphin5 - 1 thuyhoa
dolphin6 - 0 rptvanh
dolphin5 - 4 kiopmun09015
dolphin2 - 0 haikyuu1
dolphin0 - 1 nguyennhisopoor
dolphin0 - 1 aibicgiau
dolphin0 - 1 noodles
dolphin1 - 0 canho
dolphin2 - 2 trannhat
dolphin2 - 0 truonggk
dolphin2 - 0 mogghg
dolphin2 - 0 levanduc094
dolphin1 - 0 lamvongco2k9
dolphin0 - 3 muaxuanden
dolphin4 - 1 handbg2000
dolphin1 - 5 phumyhung
dolphin2 - 0 hancutefomaiwe1
dolphin3 - 0 meeyi
dolphin0 - 1 dangtiendung
dolphin0 - 2 anhlatrumday
dolphin1 - 0 iamrose84
dolphin5 - 16 phuongkitty
dolphin2 - 1 giainghi11