ngannguyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 796
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.91%
  • Chỉ số xã hội 456
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngannguyen7 - 0 rf2503kl
ngannguyen27 - 30 pingpong
ngannguyen7 - 7 paradol
ngannguyen7 - 10 cocvang
ngannguyen0 - 6 muaxuanden
ngannguyen2 - 0 luni1017
ngannguyen2 - 9 beteoteosg
ngannguyen0 - 2 namhcm
ngannguyen21 - 27 hatcatnho
ngannguyen23 - 10 nhipcautre21
ngannguyen26 - 25 mjetran
ngannguyen3 - 0 blackadam
ngannguyen5 - 1 tintintin
ngannguyen4 - 20 aikhongsotui
ngannguyen14 - 6 lyquoc
ngannguyen14 - 12 hanhphucvotan
ngannguyen6 - 6 teoteo
ngannguyen1 - 12 thacoanxuong
ngannguyen3 - 0 thienloi
ngannguyen0 - 1 feitan
ngannguyen3 - 0 sakurajp
ngannguyen1 - 2 ellis
ngannguyen2 - 5 rocket290671
ngannguyen2 - 1 baonhung09
ngannguyen4 - 4 mrchipone
ngannguyen3 - 0 phgdepchai
ngannguyen4 - 11 docuong
ngannguyen15 - 1 cuongnq9999
ngannguyen2 - 0 duongbaonhi2012
ngannguyen1 - 0 quynhphutb
ngannguyen2 - 0 phamtranlalinh1309
ngannguyen1 - 7 sabo2412
ngannguyen2 - 3 silverfang
ngannguyen6 - 15 nganbali
ngannguyen5 - 4 viphung
ngannguyen5 - 6 lunox
ngannguyen3 - 0 topcenter
ngannguyen8 - 1 kingdog
ngannguyen14 - 4 khoixpromax
ngannguyen0 - 1 midomido
ngannguyen0 - 1 meohoang123
ngannguyen1 - 1 emiya
ngannguyen2 - 0 thientrung
ngannguyen0 - 6 lop2a
ngannguyen4 - 2 hellobangioi2k8
ngannguyen1 - 0 tkhuyn
ngannguyen3 - 0 quocvinhhh
ngannguyen2 - 0 nthanhphat111
ngannguyen13 - 0 bkggk
ngannguyen5 - 0 huancute
ngannguyen2 - 1 dgfbfbffbgfnczv
ngannguyen8 - 18 nhatnhatsl
ngannguyen1 - 0 txase2394
ngannguyen4 - 0 sabara2k7
ngannguyen2 - 0 kkkhhhlll
ngannguyen0 - 1 tonngokhong9
ngannguyen38 - 4 ralov
ngannguyen2 - 3 hoangdongdong
ngannguyen3 - 0 thinhhokage123
ngannguyen0 - 3 manhlamm
ngannguyen8 - 2 linhcnmc
ngannguyen1 - 8 sanbangtaca123
ngannguyen8 - 18 vuabip
ngannguyen1 - 0 khokhmuhmu
ngannguyen8 - 0 nguyenanhduc2
ngannguyen1 - 0 nguyenngochoabinh1
ngannguyen5 - 0 nhuantg
ngannguyen4 - 7 hdmi2000
ngannguyen1 - 0 suthimi
ngannguyen1 - 0 hellothang
ngannguyen8 - 0 namm1br1
ngannguyen1 - 0 haongo
ngannguyen4 - 3 chumchum
ngannguyen1 - 0 uuyytt
ngannguyen6 - 0 nhfihdifhid
ngannguyen3 - 0 phucnguyen301299
ngannguyen21 - 9 yeu1people
ngannguyen26 - 8 pakuda
ngannguyen1 - 0 duytanbestcaro
ngannguyen1 - 0 lythingocmai
ngannguyen2 - 0 ducduyb
ngannguyen3 - 0 bronzeii
ngannguyen2 - 0 thunhi0194
ngannguyen3 - 0 starvn
ngannguyen3 - 11 travahuong
ngannguyen1 - 0 kiethocdot
ngannguyen6 - 0 minhvg223
ngannguyen1 - 0 longnhi1601
ngannguyen0 - 4 wibunotsimpttv2k7
ngannguyen0 - 2 comchienduongchau
ngannguyen1 - 0 trungrpg
ngannguyen1 - 3 tintindongnghia1708
ngannguyen2 - 1 lokgoimeoladbrr
ngannguyen2 - 1 truongsinh
ngannguyen0 - 4 tomcuamuc
ngannguyen1 - 0 quanglz1402
ngannguyen2 - 2 pqchinh84
ngannguyen11 - 9 ngoctin
ngannguyen1 - 1 depgaigai
ngannguyen4 - 2 shrink