ngannguyen
  • Hạng 31
  • Ngọc 32,146
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.76%
  • Chỉ số xã hội 406
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngannguyen7 - 3 lyquoc
ngannguyen9 - 18 pingpong
ngannguyen4 - 8 vuabip
ngannguyen7 - 11 mjetran
ngannguyen1 - 0 khokhmuhmu
ngannguyen8 - 0 nguyenanhduc2
ngannguyen7 - 5 nhipcautre21
ngannguyen1 - 0 nguyenngochoabinh1
ngannguyen4 - 1 viphung
ngannguyen3 - 4 paradol
ngannguyen5 - 0 nhuantg
ngannguyen4 - 7 hdmi2000
ngannguyen5 - 2 hanhphucvotan
ngannguyen5 - 9 nganbali
ngannguyen1 - 0 suthimi
ngannguyen1 - 0 hellothang
ngannguyen8 - 0 namm1br1
ngannguyen1 - 0 haongo
ngannguyen4 - 3 chumchum
ngannguyen1 - 0 uuyytt
ngannguyen6 - 0 nhfihdifhid
ngannguyen3 - 0 phucnguyen301299
ngannguyen21 - 9 yeu1people
ngannguyen26 - 8 pakuda
ngannguyen1 - 0 duytanbestcaro
ngannguyen1 - 0 lythingocmai
ngannguyen2 - 0 ducduyb
ngannguyen3 - 0 bronzeii
ngannguyen2 - 0 thunhi0194
ngannguyen3 - 0 starvn
ngannguyen3 - 11 travahuong
ngannguyen1 - 0 kiethocdot
ngannguyen6 - 0 minhvg223
ngannguyen3 - 4 teoteo
ngannguyen1 - 0 longnhi1601
ngannguyen0 - 4 wibunotsimpttv2k7
ngannguyen0 - 2 comchienduongchau
ngannguyen1 - 0 trungrpg
ngannguyen1 - 3 tintindongnghia1708
ngannguyen2 - 1 lokgoimeoladbrr
ngannguyen2 - 1 truongsinh
ngannguyen0 - 4 tomcuamuc
ngannguyen1 - 0 quanglz1402
ngannguyen2 - 2 pqchinh84
ngannguyen11 - 9 ngoctin
ngannguyen1 - 1 depgaigai
ngannguyen4 - 2 shrink
ngannguyen2 - 0 quocjip
ngannguyen3 - 2 bongbongmua12
ngannguyen2 - 0 nhoxkiller3
ngannguyen2 - 0 nguyensyanh123
ngannguyen0 - 6 yephdith
ngannguyen1 - 0 lemyha
ngannguyen7 - 36 phuongkitty
ngannguyen3 - 20 caroforfun99999
ngannguyen5 - 0 shmate131
ngannguyen2 - 2 denhayden
ngannguyen2 - 0 cogai69camau
ngannguyen0 - 2 muaxuanden
ngannguyen16 - 2 thuyhoa
ngannguyen3 - 1 bhieunghi988
ngannguyen5 - 0 accqtyy2823
ngannguyen2 - 0 anhquynh96bg
ngannguyen2 - 1 nguyentri10x
ngannguyen4 - 0 hiepkhach
ngannguyen2 - 8 haianthui
ngannguyen2 - 0 thienloi
ngannguyen3 - 11 lunguyencong
ngannguyen0 - 3 evanst
ngannguyen11 - 5 huongjep
ngannguyen2 - 0 bkdth2019
ngannguyen5 - 2 kidnguyen0102
ngannguyen1 - 1 nguyennhisopoor
ngannguyen1 - 0 dannguyen
ngannguyen1 - 0 homeat
ngannguyen3 - 0 taotenla123
ngannguyen0 - 3 hienvq
ngannguyen0 - 1 anhlatrumday
ngannguyen3 - 0 hunghandsome
ngannguyen2 - 0 truonghuuhuy
ngannguyen1 - 0 monchangcheo
ngannguyen4 - 7 lamcaro2
ngannguyen1 - 1 trumgomukoday
ngannguyen1 - 0 mogghg
ngannguyen0 - 2 nguyennhisokill
ngannguyen3 - 0 hanrytran
ngannguyen5 - 0 kain98
ngannguyen1 - 0 tanrik
ngannguyen1 - 0 doreaeaemonter
ngannguyen3 - 1 nguyentrongthai234
ngannguyen1 - 0 prosonla
ngannguyen2 - 0 cailontaobicaigiroi
ngannguyen1 - 0 koka262
ngannguyen2 - 0 syduseo1122
ngannguyen2 - 1 heodatan111
ngannguyen1 - 0 lizmatt
ngannguyen2 - 0 duongnguwu
ngannguyen2 - 6 belen3
ngannguyen1 - 0 iamrose84
ngannguyen6 - 1 vanthetriet1805