serahwang
  • Hạng ...
  • Ngọc 612
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.84%
  • Chỉ số xã hội 479
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serahwang2 - 3 lolovp
serahwang5 - 7 jang80
serahwang1 - 0 phim1hay
serahwang4 - 5 ngocanhgalaxy
serahwang3 - 1 riochii
serahwang2 - 6 toxuanhoang
serahwang9 - 13 heodat91
serahwang1 - 0 kietvo266
serahwang2 - 0 longnhchoicocaro
serahwang0 - 1 shinnijin
serahwang1 - 6 cocvang
serahwang4 - 8 lanthanh
serahwang3 - 20 chachacha
serahwang9 - 6 lazytomcat
serahwang2 - 1 ddutta
serahwang0 - 3 banggiabmt
serahwang4 - 0 gamehoide
serahwang2 - 0 ftsai
serahwang5 - 0 nngocwoa
serahwang1 - 0 minhthiet25
serahwang3 - 4 chumchum
serahwang3 - 0 bosspro
serahwang2 - 2 maithietdang
serahwang1 - 0 gwbnmcbdh
serahwang1 - 0 bdodveka
serahwang2 - 1 cayruong
serahwang1 - 0 teroulele
serahwang2 - 0 herryhuy79993
serahwang4 - 0 nganbali
serahwang4 - 1 nguyenkhoi540729
serahwang4 - 1 ngohongnhutnam
serahwang1 - 13 tomcuamuc
serahwang2 - 0 tranvumailinhdb
serahwang0 - 3 xuninak
serahwang0 - 5 dangtiendung
serahwang1 - 0 bruno678
serahwang0 - 3 gecko88
serahwang5 - 0 tonyduytran05
serahwang3 - 0 shinvn
serahwang1 - 0 votruc34
serahwang6 - 0 hung6969dq
serahwang2 - 2 diquathoigian
serahwang1 - 0 lylokutee
serahwang1 - 13 caroforfun99999
serahwang1 - 2 cothanh
serahwang1 - 0 tuanquynh2007
serahwang1 - 0 riknocforever
serahwang0 - 2 alienware
serahwang1 - 2 ov2nd
serahwang0 - 6 lebaokhang
serahwang3 - 4 carohcm
serahwang1 - 0 tiamo1
serahwang1 - 0 linkkkk
serahwang10 - 0 phunguyenelx1
serahwang1 - 0 dithadieu
serahwang2 - 0 shrink
serahwang6 - 0 nolg1029
serahwang1 - 0 drakenchin
serahwang0 - 1 namle0113
serahwang2 - 8 saphia
serahwang7 - 10 travahuong
serahwang2 - 0 bluem142
serahwang25 - 8 cocbeo
serahwang3 - 0 cameramttg
serahwang2 - 0 nguyendinhchieu2000
serahwang5 - 0 bosster232
serahwang10 - 10 sabo2412
serahwang1 - 0 thethan1994
serahwang0 - 1 itasuchi
serahwang2 - 0 xiaoyi
serahwang1 - 2 minhanngu978
serahwang2 - 1 anhtoanganvn101
serahwang2 - 1 sanghuynh
serahwang2 - 1 lamquennha
serahwang0 - 2 hiusama
serahwang2 - 1 njioplom986
serahwang2 - 1 umsangcon
serahwang18 - 51 phuongkitty
serahwang3 - 3 nguyennhisopoor
serahwang2 - 0 zedd123
serahwang1 - 2 huyenmai96
serahwang2 - 0 niopamo12
serahwang6 - 8 noodles
serahwang2 - 0 loliemo11
serahwang1 - 0 baitho
serahwang1 - 0 tuoiconrong
serahwang4 - 1 hanrytran
serahwang0 - 1 anhlatrumday
serahwang1 - 0 mogghg
serahwang2 - 0 dinhquangtho
serahwang10 - 0 toaikute
serahwang2 - 0 agdjdk
serahwang6 - 1 buiduyhan09
serahwang3 - 0 anhnhanh1022
serahwang3 - 0 dangnhan90
serahwang3 - 2 huinumi123
serahwang0 - 2 koka262
serahwang2 - 0 veeee0032
serahwang0 - 5 lamcaro2
serahwang7 - 1 lengocthai