serahwang
  • Hạng 75
  • Ngọc 1,370
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.17%
  • Chỉ số xã hội 505
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serahwang1 - 0 havanl123
serahwang2 - 0 quynhphutb
serahwang12 - 12 tenry
serahwang3 - 0 ainhiueh123
serahwang5 - 1 office
serahwang1 - 0 nguyenkien
serahwang2 - 8 cocvang
serahwang10 - 18 jang80
serahwang1 - 0 thuonglac10
serahwang19 - 15 lazytomcat
serahwang19 - 21 heodat91
serahwang1 - 0 nngngt
serahwang1 - 0 ptplinh
serahwang5 - 2 trunghoangg
serahwang10 - 10 ngocanhgalaxy
serahwang2 - 3 gecko88
serahwang1 - 0 hoaquynhhoa
serahwang4 - 1 nganbali
serahwang1 - 7 newnewnew
serahwang0 - 2 siro2012
serahwang1 - 0 cuongdm65
serahwang0 - 2 meohoang123
serahwang4 - 10 lanthanh
serahwang5 - 4 lolovp
serahwang2 - 4 cayruong
serahwang11 - 7 aklsjdfiahuviugh
serahwang11 - 12 sabo2412
serahwang4 - 0 lubuno1
serahwang2 - 0 chudinhluan
serahwang0 - 1 ditmethangchotop10
serahwang0 - 1 anh3khia
serahwang3 - 7 hdmi2000
serahwang2 - 0 ammxkxks1
serahwang1 - 0 layuyula
serahwang4 - 6 toxuanhoang
serahwang2 - 0 nguyenminhquy220066
serahwang2 - 3 manhlamm
serahwang1 - 13 sanbangtaca123
serahwang3 - 1 caothucarovn
serahwang1 - 0 phim1hay
serahwang3 - 1 riochii
serahwang1 - 0 kietvo266
serahwang2 - 0 longnhchoicocaro
serahwang0 - 1 shinnijin
serahwang3 - 20 chachacha
serahwang2 - 1 ddutta
serahwang0 - 3 banggiabmt
serahwang4 - 0 gamehoide
serahwang2 - 0 ftsai
serahwang5 - 0 nngocwoa
serahwang1 - 0 minhthiet25
serahwang3 - 4 chumchum
serahwang3 - 0 bosspro
serahwang2 - 2 maithietdang
serahwang1 - 0 gwbnmcbdh
serahwang1 - 0 bdodveka
serahwang1 - 0 teroulele
serahwang2 - 0 herryhuy79993
serahwang4 - 1 nguyenkhoi540729
serahwang4 - 1 ngohongnhutnam
serahwang1 - 13 tomcuamuc
serahwang2 - 0 tranvumailinhdb
serahwang0 - 3 xuninak
serahwang0 - 5 dangtiendung
serahwang1 - 0 bruno678
serahwang5 - 0 tonyduytran05
serahwang3 - 0 shinvn
serahwang1 - 0 votruc34
serahwang6 - 0 hung6969dq
serahwang2 - 2 diquathoigian
serahwang1 - 0 lylokutee
serahwang1 - 13 caroforfun99999
serahwang1 - 2 cothanh
serahwang1 - 0 tuanquynh2007
serahwang1 - 0 riknocforever
serahwang0 - 2 alienware
serahwang1 - 2 ov2nd
serahwang0 - 6 lebaokhang
serahwang3 - 4 carohcm
serahwang1 - 0 tiamo1
serahwang1 - 0 linkkkk
serahwang10 - 0 phunguyenelx1
serahwang1 - 0 dithadieu
serahwang2 - 0 shrink
serahwang6 - 0 nolg1029
serahwang1 - 0 drakenchin
serahwang0 - 1 namle0113
serahwang2 - 8 saphia
serahwang7 - 10 travahuong
serahwang2 - 0 bluem142
serahwang25 - 8 cocbeo
serahwang3 - 0 cameramttg
serahwang2 - 0 nguyendinhchieu2000
serahwang5 - 0 bosster232
serahwang1 - 0 thethan1994
serahwang0 - 1 itasuchi
serahwang2 - 0 xiaoyi
serahwang1 - 2 minhanngu978
serahwang2 - 1 anhtoanganvn101
serahwang2 - 1 sanghuynh