serahwang
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.89%
  • Chỉ số xã hội 529
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serahwang1 - 11 beteoteosg
serahwang15 - 16 ngocanhgalaxy
serahwang19 - 25 jang80
serahwang26 - 18 lazytomcat
serahwang3 - 12 aikhongsotui
serahwang3 - 1 manstd1812
serahwang2 - 0 haigamo
serahwang2 - 0 thanhvy95
serahwang8 - 7 cayruong
serahwang7 - 11 lanthanh
serahwang28 - 24 heodat91
serahwang0 - 1 hungbm
serahwang6 - 9 toxuanhoang
serahwang1 - 0 sakurajp
serahwang3 - 0 vuxuanhung
serahwang6 - 0 vinhcccc82
serahwang5 - 0 ngocchau2022
serahwang0 - 2 giabaord2
serahwang6 - 4 lolovp
serahwang7 - 0 jessicajsc157221537
serahwang6 - 15 rocket290671
serahwang5 - 5 simple00000
serahwang2 - 0 mastercaromelinh
serahwang1 - 0 khahnlie
serahwang1 - 0 luukhanh
serahwang1 - 0 phucvodich
serahwang0 - 8 dangtiendung
serahwang2 - 3 phongnha
serahwang2 - 0 dangkhoisg
serahwang3 - 0 teu2k8
serahwang1 - 0 thekingofcaro
serahwang4 - 2 nganbali
serahwang6 - 1 taigame123
serahwang6 - 0 minhtienle9898
serahwang1 - 0 havanl123
serahwang2 - 0 quynhphutb
serahwang12 - 12 tenry
serahwang3 - 0 ainhiueh123
serahwang5 - 1 office
serahwang1 - 0 nguyenkien
serahwang2 - 8 cocvang
serahwang1 - 0 thuonglac10
serahwang1 - 0 nngngt
serahwang1 - 0 ptplinh
serahwang5 - 2 trunghoangg
serahwang2 - 3 gecko88
serahwang1 - 0 hoaquynhhoa
serahwang1 - 7 newnewnew
serahwang0 - 2 siro2012
serahwang1 - 0 cuongdm65
serahwang0 - 2 meohoang123
serahwang11 - 7 aklsjdfiahuviugh
serahwang11 - 12 sabo2412
serahwang4 - 0 lubuno1
serahwang2 - 0 chudinhluan
serahwang0 - 1 ditmethangchotop10
serahwang0 - 1 anh3khia
serahwang3 - 7 hdmi2000
serahwang2 - 0 ammxkxks1
serahwang1 - 0 layuyula
serahwang2 - 0 nguyenminhquy220066
serahwang2 - 3 manhlamm
serahwang1 - 13 sanbangtaca123
serahwang3 - 1 caothucarovn
serahwang1 - 0 phim1hay
serahwang3 - 1 riochii
serahwang1 - 0 kietvo266
serahwang2 - 0 longnhchoicocaro
serahwang0 - 1 shinnijin
serahwang3 - 20 chachacha
serahwang2 - 1 ddutta
serahwang0 - 3 banggiabmt
serahwang4 - 0 gamehoide
serahwang2 - 0 ftsai
serahwang5 - 0 nngocwoa
serahwang1 - 0 minhthiet25
serahwang3 - 4 chumchum
serahwang3 - 0 bosspro
serahwang2 - 2 maithietdang
serahwang1 - 0 gwbnmcbdh
serahwang1 - 0 bdodveka
serahwang1 - 0 teroulele
serahwang2 - 0 herryhuy79993
serahwang4 - 1 nguyenkhoi540729
serahwang4 - 1 ngohongnhutnam
serahwang1 - 13 tomcuamuc
serahwang2 - 0 tranvumailinhdb
serahwang0 - 3 xuninak
serahwang1 - 0 bruno678
serahwang5 - 0 tonyduytran05
serahwang3 - 0 shinvn
serahwang1 - 0 votruc34
serahwang6 - 0 hung6969dq
serahwang2 - 2 diquathoigian
serahwang1 - 0 lylokutee
serahwang1 - 13 caroforfun99999
serahwang1 - 2 cothanh
serahwang1 - 0 tuanquynh2007
serahwang1 - 0 riknocforever
serahwang0 - 2 alienware