phuongkitty
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 88.93%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 47.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkitty53 - 14 anhhong9011
phuongkitty59 - 11 tahuuson
phuongkitty10 - 5 diquathoigian
phuongkitty22 - 7 mynno
phuongkitty63 - 21 onlytrust
phuongkitty29 - 5 qindy
phuongkitty30 - 17 nttthuy
phuongkitty38 - 3 hoangphuc2040
phuongkitty45 - 8 hades
phuongkitty5 - 1 trienchill
phuongkitty0 - 5 tonngokhong9
phuongkitty12 - 2 titus
phuongkitty31 - 4 supersen
phuongkitty62 - 18 khanhlucky97
phuongkitty11 - 3 ngocdinh
phuongkitty40 - 8 lovewinter
phuongkitty24 - 3 lolovp
phuongkitty32 - 7 nammien
phuongkitty18 - 3 gaodo
phuongkitty77 - 12 trannhat
phuongkitty41 - 12 lexuan22
phuongkitty23 - 4 ozonevietnam
phuongkitty0 - 1 tondan
phuongkitty91 - 4 mayakieu
phuongkitty83 - 60 thuyt1
phuongkitty14 - 2 builan0209
phuongkitty35 - 12 michnhi
phuongkitty23 - 2 dragon
phuongkitty22 - 0 aiamcaro
phuongkitty40 - 7 vuamui
phuongkitty51 - 10 vanvolang
phuongkitty50 - 9 maruko
phuongkitty25 - 3 vangbacdaquy
phuongkitty53 - 7 thutrang
phuongkitty27 - 3 phameco
phuongkitty34 - 6 heokool
phuongkitty9 - 0 thaonguyencafe
phuongkitty25 - 3 tahuy
phuongkitty81 - 12 thuong95
phuongkitty30 - 4 tralacmi
phuongkitty14 - 2 vitty
phuongkitty23 - 3 huongly
phuongkitty30 - 6 ngocruby9x
phuongkitty31 - 0 nakime3769
phuongkitty47 - 5 hoaanhdao2008
phuongkitty20 - 1 hihi112
phuongkitty55 - 12 lazytomcat
phuongkitty26 - 6 phungtien
phuongkitty24 - 2 mrboo
phuongkitty33 - 0 krixi
phuongkitty12 - 1 paradol
phuongkitty19 - 4 bibi0101
phuongkitty23 - 5 nhocyeusky
phuongkitty2 - 0 camtq12345
phuongkitty0 - 5 gomukupro33333
phuongkitty38 - 7 dungtrieu
phuongkitty44 - 7 quangmetro
phuongkitty63 - 11 toanluf
phuongkitty41 - 18 nhimxu
phuongkitty34 - 0 paduc
phuongkitty7 - 4 lanthanh
phuongkitty23 - 3 cuopbiensoh2o
phuongkitty85 - 14 changtraivotinh035
phuongkitty46 - 15 giodaingan
phuongkitty41 - 6 kidboy
phuongkitty21 - 2 vitsenpaii
phuongkitty0 - 1 adasdasdasdasd
phuongkitty30 - 0 ekxanh
phuongkitty41 - 3 thienthan999
phuongkitty35 - 3 luckystar
phuongkitty54 - 10 lemaipa
phuongkitty16 - 0 thanhvan2021
phuongkitty71 - 9 vnhello
phuongkitty34 - 9 tuliphalan
phuongkitty12 - 0 kulito
phuongkitty41 - 5 bexinkk
phuongkitty25 - 18 nhipcautre21
phuongkitty36 - 7 ngannguyen
phuongkitty22 - 5 hanhphucvotan
phuongkitty48 - 14 thuphuongle99
phuongkitty65 - 6 huynhbaobao
phuongkitty24 - 4 cuccu
phuongkitty51 - 2 yumkhin
phuongkitty58 - 7 alphax
phuongkitty11 - 4 sujichan
phuongkitty35 - 11 yoshida
phuongkitty2 - 0 aconnongthon
phuongkitty51 - 5 suoingoc
phuongkitty25 - 1 saosaysua
phuongkitty16 - 17 conket
phuongkitty52 - 7 dorabase
phuongkitty38 - 21 tuoiconrong
phuongkitty22 - 3 hoarung
phuongkitty67 - 10 phuongminh
phuongkitty17 - 2 yoona
phuongkitty21 - 0 denhayden
phuongkitty6 - 0 teoteo
phuongkitty74 - 20 lyquoc
phuongkitty13 - 3 heolovemusic
phuongkitty32 - 0 hannie