nkocdethuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 65
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.23%
  • Chỉ số xã hội 435
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nkocdethuong0 - 2 lovekr01
nkocdethuong2 - 1 docuong
nkocdethuong4 - 0 zietbinh133
nkocdethuong0 - 1 winxp
nkocdethuong0 - 3 silverfang
nkocdethuong1 - 0 bestall
nkocdethuong12 - 13 thutrang
nkocdethuong1 - 0 hainam89hy
nkocdethuong4 - 3 hannie
nkocdethuong2 - 0 hiimcg01
nkocdethuong6 - 0 toankan1111
nkocdethuong23 - 21 canho
nkocdethuong17 - 19 maruko
nkocdethuong8 - 3 vangbacdaquy
nkocdethuong3 - 0 buonvuvo
nkocdethuong0 - 2 lunox
nkocdethuong2 - 0 newbielok
nkocdethuong36 - 12 lanfengxiaotian
nkocdethuong2 - 4 nguoivohinh
nkocdethuong5 - 1 carmen123
nkocdethuong3 - 0 phamnguyen79
nkocdethuong0 - 2 newnewnew
nkocdethuong3 - 2 hoangyenlinh97
nkocdethuong1 - 0 muyto1123
nkocdethuong1 - 0 nguyenvietphuong1109
nkocdethuong12 - 1 danhot00
nkocdethuong8 - 6 phungtien
nkocdethuong1 - 0 dungcondo
nkocdethuong6 - 0 htavan248
nkocdethuong0 - 1 maohiem123
nkocdethuong0 - 3 nganbali
nkocdethuong10 - 1 quocluongtran
nkocdethuong3 - 2 kennhoc1992
nkocdethuong1 - 8 nhatnhatsl
nkocdethuong1 - 0 zaninovn1324
nkocdethuong6 - 11 sabo2412
nkocdethuong8 - 11 phuongxoan
nkocdethuong2 - 0 dragonvietnam155
nkocdethuong0 - 2 nguyenmanhlama01
nkocdethuong1 - 0 elninot9
nkocdethuong5 - 12 hdmi2000
nkocdethuong6 - 2 nguyenthanhdo
nkocdethuong1 - 0 dungnq
nkocdethuong2 - 0 gobruh
nkocdethuong1 - 0 shinnijin
nkocdethuong6 - 1 tongtuan
nkocdethuong2 - 0 htranq
nkocdethuong6 - 1 nguyenduclong
nkocdethuong3 - 0 mrlinhnguyen101
nkocdethuong2 - 2 chumchum
nkocdethuong0 - 2 muaxuanden
nkocdethuong1 - 0 adswzxcvbnm
nkocdethuong1 - 0 lynamvuong99
nkocdethuong1 - 3 vokhacthang
nkocdethuong2 - 2 huynhtridoan
nkocdethuong2 - 0 tultc5
nkocdethuong2 - 3 admingo
nkocdethuong2 - 0 vkid68
nkocdethuong26 - 22 damphucanh
nkocdethuong1 - 0 imsagi1001
nkocdethuong0 - 3 travahuong
nkocdethuong1 - 0 lykkk
nkocdethuong1 - 0 lylun00123
nkocdethuong5 - 2 trannhat
nkocdethuong2 - 1 h2so4
nkocdethuong3 - 3 vuongkhanh
nkocdethuong1 - 0 minhreal23
nkocdethuong3 - 0 hoangngocminh2006
nkocdethuong3 - 0 lylokute
nkocdethuong6 - 0 gianglee2011
nkocdethuong6 - 0 katenhikate2008
nkocdethuong1 - 0 windken2008
nkocdethuong1 - 0 trungrpg
nkocdethuong1 - 0 guided
nkocdethuong2 - 0 heheiuanhat
nkocdethuong2 - 0 vuong18cm
nkocdethuong4 - 0 phant0m
nkocdethuong1 - 7 binzzz98
nkocdethuong1 - 0 enceallu
nkocdethuong7 - 0 hoangnhatthanh
nkocdethuong1 - 0 minhmomxinh
nkocdethuong0 - 2 tonngokhong9
nkocdethuong1 - 3 caroforfun99999
nkocdethuong0 - 1 adadadadadad
nkocdethuong2 - 0 lovetaiwan
nkocdethuong0 - 4 gomukupro33333
nkocdethuong0 - 1 rubikson
nkocdethuong3 - 0 azsxdcfvgbhn123
nkocdethuong12 - 0 khanyi2811
nkocdethuong13 - 10 veeee0032
nkocdethuong3 - 15 minhtoanwin
nkocdethuong2 - 0 sunbay2021
nkocdethuong4 - 1 kimminh
nkocdethuong1 - 1 thuyhoa
nkocdethuong0 - 2 evanst
nkocdethuong2 - 0 tieumong
nkocdethuong2 - 6 nguyennhisopoor
nkocdethuong0 - 2 kaitokun
nkocdethuong0 - 2 noodles
nkocdethuong2 - 0 lee16