nkocdethuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.21%
  • Chỉ số xã hội 407
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nkocdethuong1 - 0 elninot9
nkocdethuong5 - 12 hdmi2000
nkocdethuong12 - 10 maruko
nkocdethuong6 - 2 nguyenthanhdo
nkocdethuong5 - 7 thutrang
nkocdethuong1 - 0 dungnq
nkocdethuong7 - 9 phuongxoan
nkocdethuong13 - 9 canho
nkocdethuong7 - 5 phungtien
nkocdethuong2 - 0 gobruh
nkocdethuong1 - 0 shinnijin
nkocdethuong6 - 1 tongtuan
nkocdethuong2 - 0 htranq
nkocdethuong6 - 1 nguyenduclong
nkocdethuong3 - 0 mrlinhnguyen101
nkocdethuong6 - 10 sabo2412
nkocdethuong2 - 2 chumchum
nkocdethuong0 - 2 muaxuanden
nkocdethuong1 - 0 adswzxcvbnm
nkocdethuong1 - 0 lynamvuong99
nkocdethuong1 - 3 vokhacthang
nkocdethuong2 - 2 huynhtridoan
nkocdethuong2 - 0 tultc5
nkocdethuong2 - 3 admingo
nkocdethuong1 - 1 nguoivohinh
nkocdethuong2 - 0 vkid68
nkocdethuong26 - 22 damphucanh
nkocdethuong1 - 0 imsagi1001
nkocdethuong0 - 3 travahuong
nkocdethuong1 - 0 lykkk
nkocdethuong1 - 0 lylun00123
nkocdethuong5 - 2 trannhat
nkocdethuong2 - 1 h2so4
nkocdethuong4 - 1 vangbacdaquy
nkocdethuong3 - 3 vuongkhanh
nkocdethuong1 - 0 minhreal23
nkocdethuong3 - 0 hoangngocminh2006
nkocdethuong3 - 0 lylokute
nkocdethuong6 - 0 gianglee2011
nkocdethuong6 - 0 katenhikate2008
nkocdethuong1 - 0 windken2008
nkocdethuong1 - 0 trungrpg
nkocdethuong1 - 1 hannie
nkocdethuong1 - 0 guided
nkocdethuong2 - 0 heheiuanhat
nkocdethuong2 - 0 vuong18cm
nkocdethuong4 - 0 phant0m
nkocdethuong1 - 7 binzzz98
nkocdethuong1 - 0 enceallu
nkocdethuong7 - 0 hoangnhatthanh
nkocdethuong1 - 0 minhmomxinh
nkocdethuong0 - 2 tonngokhong9
nkocdethuong1 - 3 caroforfun99999
nkocdethuong0 - 1 adadadadadad
nkocdethuong2 - 0 lovetaiwan
nkocdethuong0 - 4 gomukupro33333
nkocdethuong0 - 1 rubikson
nkocdethuong3 - 0 azsxdcfvgbhn123
nkocdethuong12 - 0 khanyi2811
nkocdethuong13 - 10 veeee0032
nkocdethuong3 - 15 minhtoanwin
nkocdethuong2 - 0 sunbay2021
nkocdethuong4 - 1 kimminh
nkocdethuong1 - 1 thuyhoa
nkocdethuong0 - 2 evanst
nkocdethuong2 - 0 tieumong
nkocdethuong2 - 6 nguyennhisopoor
nkocdethuong0 - 2 kaitokun
nkocdethuong0 - 2 noodles
nkocdethuong2 - 0 lee16
nkocdethuong0 - 3 haianthui
nkocdethuong0 - 3 koka262
nkocdethuong3 - 2 anhmhg
nkocdethuong2 - 0 bkdth2019
nkocdethuong0 - 2 anhlatrumday
nkocdethuong1 - 0 heavy123
nkocdethuong2 - 0 thanhpro123h
nkocdethuong3 - 0 huongduong
nkocdethuong1 - 1 mogghg
nkocdethuong1 - 0 taikaonjapan
nkocdethuong3 - 0 huyhihi
nkocdethuong1 - 0 minhpham
nkocdethuong0 - 1 phamduythanh
nkocdethuong6 - 14 lamcaro2
nkocdethuong4 - 0 wiliam
nkocdethuong1 - 0 nguyenthithuthao
nkocdethuong5 - 16 carohcm
nkocdethuong0 - 1 trumgomukoday
nkocdethuong0 - 4 tapchoigomoku
nkocdethuong1 - 0 toilaerrr
nkocdethuong1 - 0 vtvapquangfofo
nkocdethuong0 - 1 quynhgiao
nkocdethuong1 - 2 ok123456
nkocdethuong3 - 0 amencong
nkocdethuong7 - 0 dangct622
nkocdethuong1 - 2 xmen117
nkocdethuong5 - 0 giainghi11
nkocdethuong1 - 2 sonyvaio99
nkocdethuong2 - 0 loloti
nkocdethuong2 - 0 thiengon123