khoailangnuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.80%
  • Chỉ số xã hội 500
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khoailangnuong9 - 1 diquathoigian
khoailangnuong1 - 2 cocvang
khoailangnuong4 - 2 mrboo
khoailangnuong10 - 17 nammien
khoailangnuong6 - 4 sujichan
khoailangnuong8 - 11 dannyvnn
khoailangnuong10 - 10 yoshida
khoailangnuong1 - 0 niiiiii304
khoailangnuong4 - 4 gecko88
khoailangnuong1 - 3 winxp
khoailangnuong2 - 0 ftsai
khoailangnuong16 - 12 sabo2412
khoailangnuong4 - 1 quoctrong1102
khoailangnuong1 - 0 hhaminh
khoailangnuong3 - 1 ihieudl
khoailangnuong2 - 0 jmhzcmnbzxc
khoailangnuong13 - 1 hieuxeom
khoailangnuong5 - 8 thuynganho
khoailangnuong1 - 0 batrumcaro
khoailangnuong0 - 1 tomcuamuc
khoailangnuong3 - 4 chumchum
khoailangnuong1 - 0 bannho2k14
khoailangnuong1 - 2 hdmi2000
khoailangnuong2 - 0 etdk1
khoailangnuong1 - 0 e8xjneiwo3ieuux
khoailangnuong2 - 0 hctt1010
khoailangnuong1 - 0 sangthichk
khoailangnuong1 - 0 vanphuan
khoailangnuong2 - 4 ctump1994
khoailangnuong6 - 11 admingo
khoailangnuong0 - 3 damphucanh
khoailangnuong1 - 3 buomchua
khoailangnuong3 - 0 lynhlynh
khoailangnuong1 - 0 bruno678
khoailangnuong1 - 1 lucky
khoailangnuong0 - 1 yukii
khoailangnuong2 - 0 maynguvl
khoailangnuong0 - 1 amazon
khoailangnuong1 - 0 cothanh
khoailangnuong0 - 2 katakuri
khoailangnuong1 - 0 vanhaunhuy11
khoailangnuong0 - 3 alienware
khoailangnuong2 - 3 khangnguyen2
khoailangnuong12 - 0 thanhtri0111
khoailangnuong19 - 12 noname06
khoailangnuong1 - 0 koora
khoailangnuong1 - 0 axtcaro
khoailangnuong12 - 0 tieutubn310
khoailangnuong3 - 4 lanthanh
khoailangnuong1 - 0 hththao00
khoailangnuong0 - 1 tonngokhong9
khoailangnuong2 - 7 travahuong
khoailangnuong0 - 2 caroforfun99999
khoailangnuong2 - 0 nhimcoi100120
khoailangnuong7 - 0 baminh1432009
khoailangnuong2 - 0 luongvu
khoailangnuong2 - 0 cayruong
khoailangnuong22 - 1 cocbeo
khoailangnuong0 - 3 dangtiendung
khoailangnuong1 - 0 begaubeo
khoailangnuong6 - 0 zino243
khoailangnuong2 - 0 kazuu1554
khoailangnuong8 - 1 nvtee
khoailangnuong2 - 0 thethan1994
khoailangnuong3 - 0 chiaming
khoailangnuong13 - 3 pokaolala
khoailangnuong1 - 1 dbqg000
khoailangnuong4 - 3 ducthiendz123
khoailangnuong0 - 3 nonameme
khoailangnuong21 - 1 atlantean1
khoailangnuong0 - 1 evanst
khoailangnuong4 - 1 kimwonhuyn
khoailangnuong1 - 0 tesla90
khoailangnuong1 - 0 lamquennha
khoailangnuong1 - 0 ygfcyfgcughvih
khoailangnuong2 - 1 hoaloa0055
khoailangnuong1 - 0 dangsong1234
khoailangnuong2 - 0 vietyvu0
khoailangnuong1 - 1 asdsdzc
khoailangnuong0 - 1 concuchaba
khoailangnuong1 - 0 haidzvcl
khoailangnuong0 - 1 nguyennhisopoor
khoailangnuong1 - 0 mogghg
khoailangnuong5 - 0 sungo
khoailangnuong2 - 0 bomxedop
khoailangnuong16 - 51 phuongkitty
khoailangnuong1 - 0 thauhieu
khoailangnuong1 - 0 locnyo122
khoailangnuong6 - 2 tautochanh
khoailangnuong1 - 0 toigalam
khoailangnuong1 - 9 lamcaro2
khoailangnuong11 - 1 inun2016
khoailangnuong1 - 0 koka262
khoailangnuong1 - 0 thuakoku
khoailangnuong1 - 0 conmenodangkykhovcl
khoailangnuong4 - 0 nfnjfbdhj
khoailangnuong0 - 3 tapchoigomoku
khoailangnuong7 - 8 lee16
khoailangnuong1 - 1 jang80
khoailangnuong2 - 0 vivihihi