khoailangnuong
  • Hạng 65
  • Ngọc 1,366
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.72%
  • Chỉ số xã hội 543
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 10 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khoailangnuong21 - 23 dannyvnn
khoailangnuong29 - 29 nammien
khoailangnuong12 - 13 yoshida
khoailangnuong2 - 23 beteoteosg
khoailangnuong4 - 11 buomchua
khoailangnuong1 - 0 gnasche
khoailangnuong5 - 24 aikhongsotui
khoailangnuong14 - 11 sujichan
khoailangnuong5 - 5 mrboo
khoailangnuong1 - 0 huyndai113113
khoailangnuong1 - 0 giungo
khoailangnuong1 - 0 baonhung09
khoailangnuong16 - 9 diquathoigian
khoailangnuong3 - 0 mayyyyyy
khoailangnuong0 - 3 rocket290671
khoailangnuong3 - 0 nguyendanh1175
khoailangnuong6 - 6 gecko88
khoailangnuong11 - 15 huongjep
khoailangnuong1 - 0 caochuyen94
khoailangnuong1 - 0 phongnha
khoailangnuong4 - 0 emtenbaok9
khoailangnuong2 - 0 kennyhai
khoailangnuong19 - 17 nganbali
khoailangnuong0 - 2 docuong
khoailangnuong6 - 0 justinvn
khoailangnuong0 - 4 siro2012
khoailangnuong27 - 1 pipipham
khoailangnuong5 - 2 nethonglinh
khoailangnuong8 - 2 lunox
khoailangnuong0 - 4 newnewnew
khoailangnuong4 - 6 meohoang123
khoailangnuong18 - 0 elsalaca
khoailangnuong2 - 0 tolaktl
khoailangnuong2 - 1 backs
khoailangnuong2 - 1 vietkhang
khoailangnuong0 - 2 manhlamm
khoailangnuong7 - 0 lamsh123987
khoailangnuong1 - 0 vohuyen
khoailangnuong5 - 1 hoangyenlinh97
khoailangnuong3 - 5 hongkong1
khoailangnuong0 - 1 khongnhojj00
khoailangnuong19 - 19 sabo2412
khoailangnuong7 - 3 yuli777
khoailangnuong0 - 4 caroforfun99999
khoailangnuong3 - 0 bosangchanh
khoailangnuong1 - 0 aimar
khoailangnuong0 - 1 vuabip
khoailangnuong1 - 0 ezbronze0911
khoailangnuong4 - 0 chuyenconho
khoailangnuong4 - 0 taolanguoidepchai
khoailangnuong1 - 0 toilalac
khoailangnuong1 - 5 sanbangtaca123
khoailangnuong4 - 5 adachi
khoailangnuong1 - 0 haduc2162001
khoailangnuong1 - 2 cocvang
khoailangnuong1 - 0 niiiiii304
khoailangnuong1 - 3 winxp
khoailangnuong2 - 0 ftsai
khoailangnuong4 - 1 quoctrong1102
khoailangnuong1 - 0 hhaminh
khoailangnuong3 - 1 ihieudl
khoailangnuong2 - 0 jmhzcmnbzxc
khoailangnuong13 - 1 hieuxeom
khoailangnuong5 - 8 thuynganho
khoailangnuong1 - 0 batrumcaro
khoailangnuong0 - 1 tomcuamuc
khoailangnuong3 - 4 chumchum
khoailangnuong1 - 0 bannho2k14
khoailangnuong1 - 2 hdmi2000
khoailangnuong2 - 0 etdk1
khoailangnuong1 - 0 e8xjneiwo3ieuux
khoailangnuong2 - 0 hctt1010
khoailangnuong1 - 0 sangthichk
khoailangnuong1 - 0 vanphuan
khoailangnuong2 - 4 ctump1994
khoailangnuong6 - 11 admingo
khoailangnuong0 - 3 damphucanh
khoailangnuong3 - 0 lynhlynh
khoailangnuong1 - 0 bruno678
khoailangnuong1 - 1 lucky
khoailangnuong0 - 1 yukii
khoailangnuong2 - 0 maynguvl
khoailangnuong0 - 1 amazon
khoailangnuong1 - 0 cothanh
khoailangnuong0 - 2 katakuri
khoailangnuong1 - 0 vanhaunhuy11
khoailangnuong0 - 3 alienware
khoailangnuong2 - 3 khangnguyen2
khoailangnuong12 - 0 thanhtri0111
khoailangnuong19 - 12 noname06
khoailangnuong1 - 0 koora
khoailangnuong1 - 0 axtcaro
khoailangnuong12 - 0 tieutubn310
khoailangnuong3 - 4 lanthanh
khoailangnuong1 - 0 hththao00
khoailangnuong0 - 1 tonngokhong9
khoailangnuong2 - 7 travahuong
khoailangnuong2 - 0 nhimcoi100120
khoailangnuong7 - 0 baminh1432009
khoailangnuong2 - 0 luongvu