nammien
  • Hạng ...
  • Ngọc 653
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.40%
  • Chỉ số xã hội 447
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nammien24 - 15 khoailangnuong
nammien14 - 16 dannyvnn
nammien2 - 2 cayruong
nammien17 - 31 sujichan
nammien11 - 13 gecko88
nammien19 - 10 diquathoigian
nammien2 - 7 nganbali
nammien1 - 6 hdmi2000
nammien12 - 8 yoshida
nammien1 - 6 meohoang123
nammien4 - 1 ngaaaaaaa
nammien1 - 3 cocvang
nammien0 - 8 newnewnew
nammien1 - 0 tranghaibi
nammien0 - 1 vohuyen
nammien1 - 0 alphatestp
nammien7 - 0 cuhoide
nammien2 - 0 chuyenconho
nammien1 - 0 dodoanhnhi123
nammien2 - 3 manhlamm
nammien1 - 0 shogomakishima
nammien7 - 3 caothucarovn
nammien1 - 1 riochii
nammien1 - 0 atebitee
nammien1 - 0 trongnguyenn0304
nammien1 - 0 ihieudl
nammien3 - 4 lee16
nammien4 - 1 daosithui157
nammien1 - 2 chumchum
nammien4 - 0 batrumcaro
nammien2 - 1 shinnijin
nammien4 - 6 sabo2412
nammien6 - 1 thanhngaho
nammien9 - 1 getaa
nammien5 - 1 admingo
nammien6 - 0 ngocccccnguuuuuu
nammien1 - 3 lucatin
nammien1 - 0 bruno678
nammien1 - 0 hapro001
nammien4 - 0 thangquoc
nammien1 - 0 phatkeo3
nammien3 - 0 manh32r3
nammien4 - 0 thutoan10
nammien3 - 0 bemancutga
nammien1 - 0 windybemiucute
nammien1 - 1 lanthanh
nammien6 - 1 cothanh
nammien0 - 2 alienware
nammien4 - 0 khanhkute1307
nammien1 - 0 chubaohong123
nammien2 - 0 balaungu123
nammien1 - 6 buomchua
nammien0 - 4 lebaokhang
nammien0 - 1 binzzz98
nammien1 - 0 baotoan96
nammien0 - 1 truongsinh
nammien1 - 0 dotiendat25
nammien5 - 0 jasminee
nammien4 - 0 depgaigai
nammien8 - 0 hththao00
nammien0 - 2 caroforfun99999
nammien1 - 0 luongvu
nammien6 - 0 quanvng
nammien2 - 0 phuocson
nammien7 - 32 phuongkitty
nammien1 - 2 mrboo
nammien2 - 10 tomcuamuc
nammien2 - 0 nguyendinhchieu2000
nammien0 - 4 muaxuanden
nammien2 - 4 travahuong
nammien4 - 1 tieumong
nammien2 - 0 chiaming
nammien3 - 0 tla6mui
nammien2 - 2 veeee0032
nammien1 - 0 lamnguyen2012
nammien10 - 1 thanhhyo
nammien0 - 3 zauysd
nammien4 - 0 hihikopio
nammien1 - 0 nahiphuonganh19
nammien1 - 1 kakachieu030201
nammien5 - 0 umsangcon
nammien3 - 1 nghrnkiop289
nammien2 - 0 tesla90
nammien3 - 0 kimwonhuyn
nammien1 - 1 yukii
nammien1 - 0 abbcccdddd
nammien5 - 18 lamcaro2
nammien4 - 0 phamductho1995
nammien1 - 0 phucsss
nammien0 - 1 vivacoffee
nammien3 - 2 niopamo12
nammien1 - 1 numikoi123
nammien1 - 0 amaan
nammien2 - 0 haidzvcl
nammien11 - 1 bongbongmua12
nammien7 - 3 kidnguyen0102
nammien1 - 0 mrjin
nammien1 - 0 fdseean1122
nammien0 - 1 anhlatrumday
nammien8 - 0 hanrytran